OSSERVATORIO LETTERARIO

*** Ferrara e l'Altrove ***

Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese

__________________________________________

ÚJDONSÁG! / NOVITŔ!

 

 

 

Szitányi György

ÁLTALÁNOS ESZTÉTIKA - I.

 

Dogmák után

 

 

Edizione O.L.F.A., Ferrara, 2005, 64 oldal

Fedélterv/Progetto di Copertina di © Dr. Bonaniné Tamás-Tarr Melinda

Illusztráció/Illustrazione: © A kötet borítóján Borbély Károly műve látható:

 Vízözön (2002) Papír, mély és síknyomás 68 x 89 cm

 

TARTALOM

 

1.  Művészetszociológia és esztétika között................................3

     Egyes alapfogalmakról..............................................................7

     A típus, a tipikus, a tipikusság és a világ...............................14

     A történelem beleszól, de a művészet visszaüt....................17

2.  A minőség szerkezete............................................................23

     A minőség és összetevői........................................................24

     Mineműség, mennyiség, minőség...........................................26

     Az esztétikai és művészetszociológiai minőségrendszer......30

     A minőségrendszer szerkezete.............................................33

     Az etikum szerepe az esztétikai ítéletben.............................38

     A mindentudó hülyeség avagy a sematizmus lényege..........41

3.  A materializmus idealizmusa..................................................44

     Az otromba krumpli................................................................45

     Az esztétikai minőségrendszer határátkelői.........................50

     A marxista esztétikák legszembetűnőbb idealista vonásai...56

     Mese a csúf formáról és a szép tartalomról..........................58

     Üzenet? Jelentés?..................................................................60

 

 

A szerző az esztétika doktora, ugyanakkor a Magyar Szociológiai Társaságnak is megalakulása pillanatától tagja. Művészetszociológiai kutatásainak eredményei vezették arra a gondolatra, hogy az empirikus szociológiai tudást és a tisztán elméleti esztétikát nem szerencsés ridegen elkülöníteni egymástól, hiszen tárgyuk azonos: a művészet.

   Általános, azaz filozófiai esztétikája ennek szellemében született. Előzményei folyóiratokban és antológiákban megtalálhatók. A két kötetre tervezett anyag első része, a Dogmák után, a beidegződött marxista szellemiségnek úgy fordított hátat, hogy közben rátalált a hatalmi úton száműzött régi esztétikák maradandó, illetve adaptálható részeire.

   Végül olyan maradandó értékeket és új tudományos eredményeket magában foglaló esztétikát hozott létre, ami nem hódolt be egyik divatos irányzatnak sem.

   Általános esztétikáját néhány felsőoktatási intézményben tanította, és tanulmányainak egy része kötelező, vagy ajánlott tananyag.

   Esztétikáját szükséges a maga rendszerében is megismerni, hogy a több helyen, itt-ott fellelhető tanulmányai végre egységes egészben, önálló rendszerként is megmutatkozzanak az érdeklődő, illetve a felsőoktatásban tanuló hallgató számára.

 

Kiadja

Dr. Bonaniné Tamás-Tarr Melinda

Kiadó és Főszerkesztő Igazgató

                                                           OSSERVATORIO  LETTERARIO

Irodalmi és Kulturális Folyóirat

 

E-mail-ben megrendelhető az alábbi címeken:

(A postaköltség a megrendelőt terheli.)

Dr. Szitányi György   -  Főszerkesztő

 

 

 

Link:

 

Kalandozó értelem

Egyéb publikációk

Dr. Szitányi György Honlapja

Borbély Károly főművéről : Világ Világossága

Károly Borbély, il pittore magiaro

Október

 

OSSERVATORIO LETTERARIO

***Ferrara e l'Altrove ***

 

 IRODALMI GALÉRIA - FIGYELŐ - MEGJELENT SZÁMOK ARCHÍVUMA

  UNGAROHOME - ARCHÍVUM-DGL - ARCHÍVUM-DGL1

 

HOME