EZ IS, AZ IS…

MINDENNAPJAINKBÓL…

_________________________________________

MÉREGZSÁK - azaz kisebb-nagyobb bosszúságok                              1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. oldal

 

 

 

MAGYAR POSTA Rt.-2/AMI SOK, AZ SOK!

 

Olvasom a Magyar Posta Rt. Honlapján a «A posta modernizációja» címszó alatt többek között az alábbiakat:

 

«A modernizáció célja

A Magyar Posta Rt., mint egyetemes szolgáltató behálózza az országot, egymással és az egész világgal kapcsolja össze a magánembereket és a vállalkozásokat.

A Magyar Posta Rt. stratégiája a társaság modernizációját, új pályára állítását, szolgáltatásai és hálózata korszerűsítését tűzte ki célul. A következő két-három évben olyan gyökeres változásokat kell megvalósítani, amelyet más hazai nagy szolgáltatók az elmúlt tíz évben már megéltek és döntően maguk mögött hagytak.

 A Magyar Posta Rt. üzleti alapon működő, hatékony, teljesítményelvű, termelékeny, felkészült és motivált munkatársakkal dolgozó szolgáltatóvá kíván válni.  […]

A Magyar Posta Rt. új hálózati minőséget teremt a logisztikai területen. Ezen a területen új kompetenciákat alakít ki, új logisztikai teljesítményt teremtve. A változó ügyféligényeket, valamint a korábban vázolt termékportfolió-átalakítást és - bővítést olyan logisztikai rendszer kialakításával biztosítjuk, amely


  • rugalmasan képes alkalmazkodni a változó ügyféligényekhez

  jobb reakcióképességgel bír

  differenciált minőségi elvárásoknak felel meg.

  hatékony»

 

«Termék- és szolgáltatásfejlesztés» címszó alatt pedig :

 

«A modernizációs program egyik kiemelt területe a postai termékfejlesztés. Ehhez kapcsolódóan a jövőben igyekszünk ügyfeleink számára egyre előnyösebb termékválasztékot kínálni.

A levélforgalom, mint az egyik legjelentősebb, tradicionális szolgáltatás is átalakul. Egyszerűbb, áttekinthetőbb és ügyfélbarát termékpaletta, gyorsasági alapon történő differenciált kezelés, az üzleti ügyfelek részére testre szabott ajánlatok jellemzik a jövőben a kínálatot.  […]»

 

   Oly szépen hangzik mindez! Csak éppen az a bökkenő, hogy mi ügyfelek nem nagyon érezzük!

Ha én Olaszországból feladok elsőbbségi, hagyományos vagy ajánlott levélküldeményt, bármelyik típusú küldemény a feladástól számított 3-7 napon belül megérkezik a magyar címzetthez. Fordítva az elsőbbségi posta annyi idő alatt ér ide, mint normális körülmények között egy hagyományos levélnek kellene (max. 1 hét), a Magyarországon feladott ajánlott levél 2-4 hétig utazik, a simán feladott levél viszont hónapokig!!! Néhány héttel  ezelőtt kaptam kézhez egy októberre szóló meghívót (!!!), december 4-én és e hónap első hetében  feladott karácsonyi jókívánságok két napja kezdenek beérkezni postaládámba!

    Ennyire érződnek a fentiekben kifejtettek! (Sic!)

    Igaz, hogy az Olasz Posta Rt-re is sok a panasz, de még az ország legtávolabbi pontjára, amely messzebb van Magyarországnál is jóval egy héten belül, az elsőbbségi küldemények meg 3 napon belül megérkeznek. Hogy mást ne mondjak, Kanadába, USA-ba, Argentinába stb. címzett küldeményeim nem utaznak egy hétnél tovább!

  A postai szolgálat gyorsaságát az Eu-tagságnak is elő kellene idézni, de nem így van hazánk esetében!

Igaz, ne is lepődjünk meg a napjaink fejlett technológiájának ilyen «csodáján», amikor még a XIX. században frontokról feladott levelek is imitt-amott csak most érkeznek meg (sic!), de már nincs kihez kikézbesíteni - hacsak rá nem találnak a még élő leszármazottakra -: a címzettekkel együtt a feladók is már rég «átrongyoltak» a túlvilágra…

   Nem mindenki rendelkezik elektromos postai lehetőséggel - bár ebben sem lehet megbízni! -, a népek nagy hányada  levélváltásaik során csak a hagyományos postai szolgáltatásokat veszi igénybe… Sajnos leginkább  nagy bosszúságára…

 

   A fenti dőlt betűs sorokat még ez év februárjában írtam. De ehhez sajnos újabb negatív adalékkal szolgálhatok, ami hazánk imázsát ugyancsak negatív értelemben öregbíti.

  Ehhez idézem az alábbiakat:

 

«A hagyományos pénzforgalom területén a Magyar Posta Rt. kínálja a legkönnyebben elérhető megoldásokat. A megtakarítás- és biztosítás-közvetítéshez rendelkezésre álló képességeinket a jövőben fokozottabb mértékben, postai értékesítésre alkalmas, a postai termékportfolióba illeszkedő termékek fejlesztése révén is szeretnénk érvényesíteni. A banki és biztosítási tömegtermékeket is minél közelebb szeretnénk vinni az ügyfeleinkhez, szolgálva ezzel a pénzügyi kultúra fejlődését. […]

 

[…]  A Magyar Posta Rt. célja az, hogy a jövedelmező területeken domináns piaci szereplőként pozícionálja magát, hosszú távon biztosítsa versenyelőnyét, s magasabb színvonallal,  testre szabott szolgáltatásokkal folyamatosan növelje a vevői elégedettséget.

Mindezek eredményeképpen úgy kívánunk jelen lenni ügyfeleink mindennapjaiban, hogy mindannyiuk megelégedésére ugyanazt a szolgáltatást nyújthassuk másképp, európai színvonalon. »

 

   Az alábbiak éppenséggel a fentiekben megfogalmazottak ellenkezőjéről tanúskodnak:

 

 Néhány hónappal ezelőtt jogosan felháborodtam, amikor szüleim telefonon közölték velem a Magyar Posta Rt-vel járt skandalum-esetüket: jelentékeny összeget adtak fel kölcsönbe  egy tolna megyei gyerekkori baráti házaspárnak, hogy nehéz anyagi helyzetükben kisegítsék. Eltelt több mint egy hónap, de a címzettek nem kapták meg a pénzutalványon feladott összeget. A reklamálásra nem továbbították nekik, hanem visszaküldték a feladónak. Még szerencse, hogy visszaküldték, s kénytelenek voltak személyesen leutazni a tolna megyei kisvárosba, hogy végre átadhassák a súlyos szorult anyagi helyzetbe került idős házaspárnak. Több mint egy hónapos késéssel!

 

   Most velem fordult elő hasonló eset s mégpedig duplán, amelyről tanúskodjon a Magyar Posta Rt. Ügyfészolgálatának küldött, január 16-i levelem, amelyet mind a honlapjáról,  mind  e-mailben a nemzetközi postacsekkek mellékletével - ez utóbbira kaptam visszaigazolást is, hogy olvasták, de érdemben reakciót még nem kaptam, mint ahogy az előző esetekben sem! - megküldtem panaszt téve, miután megtudtam, hogy a címzettem nem kapta meg a mai napig sem az általam kifizetett, hátralévő kezelési költséget, mivel a budapesti mester utcai posta nemzetközi utalványokat kezelő részlegénél azt mondták, hogy az utalásnál az olasz posta valamilyen adminisztratív hibát követett el (valamit nem igazoltak), és ezért itt nem tudják kifizetni a pénzt. Az utalvány május 30-án érkezett be a magyar postára, ők pedig most leveleznek az olaszokkal, és kérnek valamilyen igazolást!? 

Nos itt van a nekik írt levelem, ahol az érdekelt nevét itt csak rövidítve jelzem:

 

«Magyar Posta Rt.

ugyfelszolgalat@posta.hu

 

Tisztelt Cím!

 

Az alábbi e-mail közlésére s az érintettekkel való telefonbeszélgetések következtében előadom az alábbiakat, mégpedig dupla panasszal élve:

 

Sajnos megint két sajnálatos anomáliát kell bejelentenem - mint az általam Magyarországra küldött élelmiszer segélycsomagok több hetes visszatartása miatt is, amit tavasszal jeleztem mind a magyar, mind az olasz hatóságoknak, amelynek eredményeként kiderült, hogy a hazai postai dolgozók "ültek a csomagokon" s még értesítést sem küldtek a címzettnek azok megérkezéséről - , s ezt már abszurdumnak tartom, annál is inkább, mert hallom, hogy mások is panaszkodnak hasonló esetekről, tehát sajnos gyakran előfordul az ilyesmi olyan állampolgárokkal, akik Magyarországra küldenek csomagokat vagy pénzt. (Azt is megjegyzem, mint harmadik erősen kifogásolt tényt, hogy Magyarországról a levelek, képeslapok 1-3 hónapos, ha nem, még több hónapos késéssel érnek ki Olaszországba, ajánlott levél utazott egy hónapig is: november végén, december elején feladott sima karácsonyi lapokat, leveleket május első hetében kaptam meg.)

 

I. Május 26-án feladtam a még hiányzó 600,00 Eu-t (250+250+100) Dr. V.P. fogorvosnak  a még fennmaradó kezelési díjat. A doktor úrral folytatott mai telefonbeszélgetésből és az alábbi e-mailbeli közléséből tudom, hogy a pénz négy nap múlva, azaz 30-án már meg is érkezett Budapestre. De ennek ellenére a doktor úr erről semmit sem tudott, s csak ma, személyes érdeklődésére (a Mester utcai nemzetközi postahivatalban) tudta meg, hogy az említett napon a postacsekk a 600,00 Eu-val beérkezett de hiányolnak valami 10 számból álló azonosító számot, ami ebben az esetben nincs. Csak "mellékesen" megkérdezem: hogy-hogy a doktor úr nem kapott értesítést? S ha nem tette volna meg, a mai napig sem tudja meg, hogy megérkezett az általam feladott pénzösszeg?

 

A lakóhelyem szerinti kerületi posta igazgatónője - ahol a ki nem fizetett 600,00 Eu-t feladtam (ld. mellékletek) - tudtomra adta, hogy nem követtek el semmiféle adminisztrációs hibát, s ráadásul a címzett által említett postai levelezésről szó sincs, hozzájuk nem futott be semmiféle felkérés valamint az ilyen módon küldött pénzre vonatkozóan nincs semmiféle visszaigazolási vagy igazolási kötelezettség: a csekk ki van töltve helyesen, a csekk megérkezésekor a Magyar Posta köteles haladéktalanul értesíteni a címzettet és kifizetni a számára küldött Eurót, ebben az esetben nincs szükség semmiféle 10 számjegyből álló azonosító számra vagy kódra:

 

 Itt minden pontosan ki van töltve még az is ott van, hogy fogorvosi kezelésre (spesa rimanente per cura odontoiatrica = fennmaradt fogorvosi kezelési díj).

Ez nem banki átutalás - mégha Postabank is a neve -, itt nincsenek  banki koordináták, Swift-szám, és  IBAN-szám, amelyek nélkül át sem lehetne utalni hagyományos banki úton pénzt, és nem is  az ún. Western Union szolgáltatás, ahol valóban van egy 10 jegyű azonosító szám: ún. Money Transfer Control Number.

 

II. Magyarországra  csak  nemzetközi postacsekken  lehet  pénzt küldeni postai úton, ami gyorsabb és kevésbé költséges, mint a hagyományos banki átutalás - legalábbis gyorsabbnak kell lennie -, s minthogy eddig mindig is működött kivéve a  már a tavasszal velem továbbiakban jelzett eset: amikor a MÚK-nak (Magyar Újságírók Közössége) befizetett újságírói tagdíj nem átvételéről küldtek értesítést, s az Olasz Posta erre válaszként kérte az általam még tavaly novemberben befizetett 25 Eu visszaküldését, de a mai napig sem kaptam kézhez

 

Sajnos a Magyar Posta részéről egyre gyakrabbak ezek az anomáliák és kezdem jogosan elveszíteni türelmemet.

 

Az Eu-tagsággal ezek a pénzügyi tranzakciók még gördülékenyebbek kellenének hogy legyenek, de nem, az ellenkezője történik, vagy nem fizetik ki, kitalálva nemlétező ürügyet, vagy nem kerül vissza nem átvétel esetén a címzetthez, tehát eltűntetik a pénzt.

 

Kérem tehát Önöket haladéktalanul, azonnal kifizetni a 600 Eu-t Dr. V. P.-nak, s intézkedni az ügyben is, hogy a fel nem vett 25 Eu-mat  haladéktalanul visszakapjam!

 

Amennyiben jogos kérelmem nem teljesül a legrövidebb időn belül - maximum egy héten belül - feljelentést teszek a Magyar Posta Rt. ellen mind a hazai, mind az itteni rendőrségi szerveknél, mind az Eu-rendőrségnél, illetékes hatóságoknál. Nem hinném, hogy Magyarország imázsának ez használna.

 

Várva mielőbbi pozitív intézkedésüket, üdvözlettel....

 

P.S. Novembertől kérem a 25 Eu után járó jogos kamatot is, mivel a pénzemet használták Önök! Ugyancsak a sok napos késésért  a 600,00 Eu után járó kamatot Dr. V. P.-nak is!

 

 

Mellékelem alább a MÚK-nak küldött akkori - 2004. nov. 23.-i értesítésemet - s azt követő érdeklődő levelem - nemcsak 25 Eu-ról van szó, hanem  25,21 Eu-ról, ami a nem átvétel miatt nem jött vissza a címemre.»

 

 

   Igaz is, olvastam a Magyar Posta Rt.-vel kapcsolatban valahol a Google-n:  «Tőkeerő, évszázados hagyomány, tapasztalat és megbízhatóság ...» Hm... Azt is olvastam, hogy jelentős bevételét a pénzforgalmának köszönheti… Hm… Igen, pláne, ha saját kamatoztatásra használják az általunk feladott pénzeket, mert visszatartják. Mindezek már a többrendbeli  sikkasztás és hivatallal való jogtalan visszaélés bűncselekményébe tartoznak… Nem hiszem, hogy tévednék…

 

   Most várom a fejleményeket. Ha a fenti levelem dátumától számított egy héten belül nem történik intézkedés, megteszem a feljelentést és mindent megmozgatok nemcsak a feladott összeg jogos címzettjeinek eljuttatásáért, hanem az azok után járó kamat kifizetéséért is, mert az nem a  Magyar Postát Rt-t illeti!

 

    Hogy félreértés ne essék: nem vagyok gazdag. Biztos állásom  több mint két évtizede nincs. Tehát nekem is minden fillér számít, nem szólva, hogy hosszú évek óta összegyűjtött alkalmi honoráriumaimból és férjemtől kisajtolt havi apanázsomból állom az összes költségeimet, hogy ne nehezedjen a családi kasszára… Ez nem jelenti azt, hogy szükség esetén nem fordulok ügyvédhez, már csak azért sem, mert eddig mindig győztesen kerültem ki  hasonló gazemberségek okozta ügyekből!…

   Még egy: ha csak lyukas kétfilléresről is lenne szó - gondolom, vannak még, akik emlékeznek erre fémpénzecskére, akkor is ugyanígy felháborítana a magyar postai dolgozók ilyen immorális cselekedete, s akkor is a világot megmozgatva elkövetnék mindent ezen undorító, hányingerkeltő, felháborító erkölcstelen munkavégzés ellen!

 

Ferrara, 2005. június 20.

© B. Tamás-Tarr Melinda

 

P.S.  Ferrara, 2005. június 23., csütörtök - 10:55

 

 Volt foganatja a panaszom bejelentésének legalább a 25,21 Eu ügyében. Visszaérkezett a mai napon az összeg  lejárt  postaszelvénnyel, ugyanúgy, mint amikor határidőn túl értesítette a Magyar Posta Rt. az Olasz Posta Rt.-t e fent említett összeg fel nem vételéről. A lakóhelyem szerinti kerületi postahivatal igazgatónője továbbította Rómába az érvényesítésre s végre ilyen kellemetlen kaland után visszakapom a pénzem, de «természetesen» kamat nélkül. Mindenesetre manipuláció-szaga van ennek az egésznek a Magyar Posta részéről, ami továbbra is undorító és felháborító. A hivatalból, jogosan engem illető pénzemért ilyen felhajtást kell csinálnom, hogy végre visszakapjam a jogtalanul visszatartott pénzemet! Nem szólva az izgalomról, ami az egészségi állapotra negatív hatással van. A magyar Posta Rt. Ne csodálkozzon, ha még egy ilyen eset után nem fogok megelégedni a hosszú türelmes várakozásom után az egyszerű panaszbenyújtással , s az esetleges rendőrségi és egyéb hatósági feljelentés lehetőségével, hanem kártérítési eljárást is fogok indítani.

   A visszatartott és ki nem fizetett 600,00 Eu sorsáról még nem tudok semmit. Ajánlom, hogy az is rendeződjék minél előbb, mert a mai nappal lejárt az általam ultimátumként megadott egy hetes határidő…

   Mindenesetre nem a Magyar Posta Rt.-től tudtam meg a fentiekben foglaltakat - hallgat mint az a bizonyos a fűben -, hanem a kerületi postahivatalom igazgatónőjétől. Mindenesetre legyen szabad megjegyeznem: «fantasztikus» bizonyítványt állított ki magáról Magyarország, hála az Magyar Posta Rt. eljárásának!

    Még mielőtt Eu-tagországgá avanzsált volna hazám, felháborodtam  az egyik legnagyobb hírközlő olasz sajtóorgánum, az Ansa-újságírók - tudatlanságán, hogy  hazánkat a balkáni államok közé sorolta. Most már nem háborodom fel, sőt. Hazánk civilizáltságban még annál lejjebb vívta ki helyezését!   

   Életemben először ahelyett, hogy büszke lennék, az ellenkezőjét érzem!

 

 

 

       1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. oldal

 

Dr. Bonaniné  Tamás-Tarr Melinda / Prof.ssa Melinda Tamás-Tarr Bonani

 Névjegy/Biglietto da visita

©

 

TESTVÉRMÚZSÁK - IRODALMI GALÉRIA - FIGYELŐ - MEGJELENT SZÁMOK ARCHÍVUMA

   UNGAROHOME - ARCHÍVUM-DGL - ARCHÍVUM-DGL1