MAGYAR NYELVŰ PUBLICISZTIKA

3. oldal

 

·          FERRARAI ABSZURDUM

·          GONDOLATOK A PÁLYÁZATOK KAPCSÁN

·          PÉCHY BLANKA

·          EGY PÁRTATLAN BÍRÓ

 

 

FERRARAI ABSZURDUM…

 

FERRARAI NYÁRI ABSZURDUM

AZAZ, HOGYAN PAZAROLJUNK MÉG TÖBBET?...

 

   Míg ezen a nyáron az 1947-es esztendőhöz hasonló afrikai hőség tombolt egész Európában kíméletlenül szedve halálos áldozatait, aminek következtében még a hatalmas jéghegyek is fogyókúrára kényszerültek, a legmagasabb hegyóriások is elkerülhetetlenül izzadtak s elvesztették hósipkájukat és palástjukat, lakóhelyemen, a fullasztó, nagy páratartalmú, elviselhetetlen nyarairól híres-hírhedt Este-városban, Ferrarában a most még különösen égető augusztusban is forróak voltak a járási kórházunk radiátorjai.

   A gyilkos nyár itt is szorgalmasan gyűjtötte áldozatait... Az állandó készenléti állapot miatt a kórház alkalmazottainak egy pillanatnyi nyugodt percük sem volt a folyamatosan sürgős, a hőség okozta életveszélyben lévő betegek inváziója következtében. Valószínű, hogy ez a groteszk jelenség éppen ezért nem tűnt fel egyetlenegy kórházi alkalmazottnak sem s nem jöttek rá, hogy a perzselő nyári hőség mellett a forró csőrendszer és a radiátorok is hozzásegítettek a kórházi rekordhőség emelkedéséhez? Amíg egész Itália és Európa fuldoklott és haldoklott a trópusi hőségtől, addig a ferrarai Szent. Anna Kórházban a betegek és az alkalmazottak «jólétének érdekében» csak tovább fűtöttek... Azaz jól befűtöttek... (A közpénzből..). Mennyi pénzt és energiát pazaroltak el azokban a napokban, amikor az ország legnagyobb részén a nemzet energiatermelésének biztosítása érdekében a nagy hőség miatt bizonyos tartományokban huzamosabb áramszünetre kényszerültek, amelyek következtében sem hűtőberendezések, sem légkondicionálók, sem klimatizátorok, ventillátorok nem működhettek, így a hőség miatt még tovább megemelked(het)tek a rosszullétek s az áldozatok számai.

  Kérdés:  most, hogy hirtelen több mint tíz fokot is visszasüllyedt a hőmérséklet, a kórházban  - noha nincs még itt a törvényileg szigorúan előírt fűtési szezon ideje - beindulhat végre a fűtés? Vagy energiatakarékoskodás s a hidegvér megőrzése érdekében várnak még ezzel a hivatalos időpontig?!...

   Vagy  úgy gondolják az illetékesek, hogy az amúgy is forró vérű olaszok  épp elég hőenergiát tartalékoltak szervezetükben, hogy a kórház kitarthat október közepéig avagy november elejéig ?!...

No meg nem árt most már igazán takarékoskodni?!...

 

Vissza a lap elejére

 

 

 

GONDOLATOK A PÁLYÁZATOK KAPCSÁN…

 

   Az «Új Könyvpiac» portálján, az «Ösztöndíjpályázat» témakörben egy fórumozó ezeket a gondolatokat veti fel:

«Minek az alapján döntenek a pályázat eredmény(esség)éről, ha az illetőt, vagy munkáját nem is ismerik, vagy a döntés már előre eldöntetett? Lehet, hogy a pályáztatás jó dolog, de az eredményhírdetése már nem, mert az esetleg rászoruló, és talán jól író jelentkező - ismertsége hiányában - kimarad belőle!»

   Nem tudom, hogy mi szerint bírálják el, de feltételezem, hogy eldöntött már a hivatalos közzététel előtt! Az egész csak egy hamis színjáték.

   Nekem itt van néhány gondolatom más jellegű pályázatokkal kapcsolatosan:


   Az ELTE Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéktől egy héttel ezelőtt kaptam meg az értesítést az általa meghírdetett irodalomtörténéti pályázat eredményéről, ahová három jeligés dolgozatot nyújtottam be: «Magasztos és alantas történelem», «Barokk Magyarországon: Gyöngyösi István (1629-1704), «A magyar Baudelaire (A költő és műfordító Tóth Árpád)». Főiskolai- egyetemi hallgatók, magyartanárok pályázhattak. Én - a többi paralel foglalkozásaim közül - ezen utóbbi minőségemben pályáztam.

    Hangsúlyoznom kell, hogy a hazai irodalmi, kulturális, oktatási, egy szóval minden engem illető szakmai közvetlen vérkeringésből ki vagyok rekesztve, a nem jelentéktelen szakmai és szépirodalmi házikönyvtáramban fellelhető és a világhálón hozzáférhető szakirodalomból merítek és próbálok lépést tartani a szakmával. Természetesen ehhez jönnek a jelenlegi hazámtól távoli lakóhelyem - ahol immáron 20 éve élek - nyújtotta szakmai lehetőségek. A dolgozatokat tulajdonképpen az utolsó pillanatban állítottam össze, mert ugyancsak az utolsó pillanatban, véletlenszerűen szereztem tudomást a pályázatról, amelynek eredményeképpen az alábbiakat közölték az e hónap 11-én kézbesített levélben - természetesen csak a lényeget idézem, a felesleges sallangot mellőzöm -:


   «......több mint 50 pályamű érkezett... ...az összpontszám alapján döntöttük el, melyek a nyertes pályázatok, ki részesül jutalomban.

Az írások színvonala meglehetősen ingadozó volt. Érkeztek ismeretterjesztő jellegű, vázlatos, kidolgozatlan szövegek, vitatható fogalomhasználattal, voltak nem irodalomtörténeti jellegű írások, de szép számmal íródtak világos szerkezetű, figyelemreméltó alapossággal készített, jelentős világirodalmi s elméleti képzettségről tanúskodó tanulmányok is.

   A Bírálók döntése alapján az Ön pályázatai pénzjutalomban nem részesültek; pályázatainak bírálatát mellékelten megküldjük...»


   A levélből kiderül, hogy a következő pontozási rendszer szerint két bíráló értékelte az egyes tanulmányokat: 1, 2, 3, 3+1.

Az alábbi véleményezést és pontokat kaptam, megjegyezvén, hogy a «Barokk Magyarországon...» tanulmányt bírálónak a kézírása küllemre egy analfabéta írásához hasonlít, amit még egy helyesírási hibával is fűszerez: "azomban" (Sic! Egyetemi oktató részéről!!!):«1.)
A dolgozat címe: «Magasztos és alantas történelem»

A Bíráló véleménye: A dolgozat nem irodalomtörténeti jellegű. A Kádár-korszakról ad általánost jellemzést.

Pontszám: 1


(Megjegyzésem: episztolával, versekkel, irodalomtörténeti korháttért jellemző esszészemelvényekkel illusztrált dolgozat.)


2.)
A dolgozat címe: "Barokk Magyarországon: Gyöngyösi István (1629-1704)"

A Bíráló véleménye: A szöveg első fele 1976-ban készült "évfolyamdolgozat". A maga idejében bizonyára megérdemelte a dicséretet, mára azonban eljárt felette az idő. Erénye, hogy kritikusan szemléli a megelőző korszakok egyoldalú Gyöngyösi képeit, azomban* nem jut el szakmailag megalapozott, önálló koncepció kiértékeléséhez az életművet illetően. Zavaróak a dolgozat második felének szubjektív betétei. A szakirodalmi alapozás nem meggyőző. Formai levonások miatt is egy pont adható.

Pontszám: 1


[* N.B. Helyesen: azo
nban!]


3.)
A dolgozat címe: "A magyar Baudelaire (A költő és műfordító Tóth Árpád)"

 A Bíráló véleménye: A kért terjedelmet messze meghaladó értekezés igen alapos áttekintést nyújt Tóth Á. pályájáról, az ismertetések közé több saját meglátást illesztve. A dolgozat szemlélete, módszere azonban kevésbé egy "új", mint inkább egy megszokott szerkesztésű irodalomtörténet lapjaira illene. Szembe kellene nézni Tóth Á. lírájának kanonikus visszaszorulásával (annak okaival), s az egyébként valóban kiemelkedő műfordítói tevékenységét is a fordítás korszerű elméleteiből és gyakorlatából kiindulva lenne tanácsos vizsgálni.

Pontszám: 2»

 
   Amikor befejeztem a levél és a bírálat elolvasását önkéntelenül egy óriási, irónikus nevetés tört ki belőlem s azonnal számtalan kérdés halmozódott fel bennem. Egy hazai kollégámnak - aki természetesen nem kívülállóként szemlélheti az egyetemi berkekben zajló egy cseppet sem idillikus világot - az alábbiakat tartalmazó gondolatokat írtam - természetesen mellékelve a fentieket -, amelyek azonnal kikivánkoztak belőlem:

   A hazaiak mit értenek «új» irodalomtörténeten, «új» irodalomtörténeti szemléleten? Milyen kritériumoknak, mai kánonoknak kellene megfelelni?

   A bírálók véleménye alapján a pályázataim nem kerültek a 10 jutalmazott közé s ebből következően nem vált a készülő irodalomtörténeti kézikönyv fejezeteinek egyikévé sem. De hogyan lehet elképzelni nyertes, de tulajdonképpen szedett-vett pályaművekből összeállítani egy ilyen könyvet egységes vezérfonál, egységes koncepció nélkül?!

 10-en részesültek pénzjutalomban és három tanulmány - átdolgozás után - a fent említett kézikönyvbe is bekerül.

  Nem tudom, de egyáltalán nem meggyőzőnek, s valahogy nevetségesnek tartom a véleményezést.... Olyan fából vaskarika...


   Észrevételeim és kérdéseim:

 
   - Nem a dolgozat ihlette kiragadott hiány-szempontok szerint megírt dolgozatot kell értékelni, s nem azt, hogy mivel kellene szembenézni, avagy mi nem lett benne megírva, elemezve, hanem a benyújtott adott, konkrét dolgozatot!

  - Miért nem közölték a díjazottak névsorát, hogy tudjuk, s azok bírálatát és pontszámát?! Minden valamirevaló pályázat lezárásakor a helyezést el nem ért pályázók nemcsak a saját eredményeikről, hanem a nyertesek nevéről és eredményeiről is tájékoztatást kapnak, olvasható a nyertesek neve az elért pontszámokkal együtt. S miért nem közölték a kézikönyvbe kerülő három tanulmány szerzőjének nevét, azok pontszámát s az indoklásokat? Tulajdonképpen ezek lennének az első három helyezett tanulmányok, vagy nem? Vagy a tíz jutalmazottan kívül álló három tanulmánynak jutott ez a megtiszteltetés? De a pályázati felhívásban nem három tanulmány bekerüléséről volt szó, hanem általában olyan tanulmányokat vártak, amelyek «egy "Új magyar irodalomtörténet kézikönyv" egy-egy fejezetét képezhessék". Igen, de miféle szempontok szerint? Ez olyan légből kapott valami, ami egyáltalán nem meggyőző... Csak három tanulmány minősült a legjobbnak?! Három tanulmány bizony nem tesz ki egy kézikönyvre valót! Tehát itt bűzlik valami! Az a nyílt gyanú, hogy már a pályázat hivatalos és publikus kihírdetése előtt eldőlt már minden!… A többi már hozzáképzelhető… (N.B. Szeretném ismerni a tanszéken oktatók nevét, s az ún. díjazottakét, s annak a nevét, aki, vagy akik bekerültek ebbe a leendő, de nekem gyanúsnak tűnő iskolai szöveggyűjteménybe!...)

 - Olyan okosak szentenciát hozni arról, hogy mit kellett volna, mi lenne ajánlatosabb, stb. (ez olyan nevetséges!). Ez akkor lenne helytálló, ha a pályázati felhívásban kikötötték volna, hogy mikre kellett volna általában, különösen figyelni a dolgozat megírásakor, milyen szempontok szerint kellett volna elkészíteni a tanulmányt. Erre semmi konkrétum nem volt a kiírásban, tulajdonképpen egy semmit mondó, «nesze semmi, fogd meg jól» mentalitású, csak egyre jobban gyanút keltő megfogalmazással lehetett találkozni:

 
   «Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéke pályázatot hirdet irodalomtörténeti tanulmányok írására. A pályázat célja, hogy a magyar irodalom történetének egyes részeit vagy témaköreit olyan módon írják meg a pályázók, hogy az írás egy Új magyar irodalomtörténet kézikönyv egy -egy fejezetét képezhesse. Olyan alkotásokat várunk, melyek egy-egy évszámmal jelölt esemény köré szerveződnek, (például egy könyv megjelenése, egy intézmény megalakulása, egy kiállítás megnyitása, színházi vagy zenei bemutató, stb., amely esemény jelentősen befolyásolta vagy módosította az irodalom történetét. A készülő kézikönyv fejezetei az évszámokból kiindulva – az időben előrehaladva vagy visszalépve – mutatják be a magyar irodalom történetének egy –egy részletét vagy folyamatát. A legjobban sikerült tanulmányok lehetőséget kaphatnak arra, hogy az "Új magyar irodalomtörténeti kézikönyv"-ben megjelenjenek. A kidolgozásra javasolt témakörökön kívül a pályázók önállóan is választhatnak évszámokat és hozzájuk kapcsolható témákat. Javasolt témaköreink:...»


   Ezt a magyar (irodalomtörténeti) pályázati kiírást kellő gyanakvással fogadtam többed magammal, de azért mégis pályáztam remélve, hogy gyanúm alaptalan, s hogy a belső hang esetleg csak téves meglátásokból, felszínes megítéslésekből keletkezett! De az adott véleményezés, a döntés és a pályázati felhívás szövege közötti ellentmondás ill. logikátlan következménye alátámasztotta gyanúmat: különösen az említett könyvbe bekerülő három tanulmányra való utalás! Itt van tehát a végső konklúzióm, amelyet meg is küldtem a tanszéknek megköszönve az értesítést és az ahhoz mellékelt bírálatot:


   Ha a legjobbat feltételezzük is, irodalomtörténetet nem lehet így írni, nem lehet ahhoz közösen kialakított szemlélet és szerkesztési elvek nélkül fejezeteket gyártani! Ha rosszabb sejtéseket is megengedünk magunknak, akkor a gazdasági életben mostanság divatos és szentnek tartott «közbeszerzési pályázatok» irodalmi adaptációját is vélhetjük ezen akció mögött. Csak hát az irodalom nem iparcikkek együttese, s különben is - mint ahogy kollégám fogalmazott -: szobaberendezést sem ezerféle stílusból válogat össze az ember.
Egy szó mint száz, formális pályázatnak látszott és látszik ez nagyon!!!!!
Ami pedig a bírálatokat illeti, ezt a feladatot olyanok végezhették, akik alkotó módon nem vesznek majd részt a munkában, s ez eleve kételyeket ébreszthet bennünk. S még egy megbocsáhatatlan hiba egy egyetemi oktató részéről: ez a helyesírási vétség, ami nagy megdöbbenésemre előfordult a bíráló szövegben (sic!!!) -. Megbocsájthatatlan, mivel kézzel írott szövegről van szó, s nem billentyűzettel szerkesztett szöveg. Ez utóbbi esetben gépelési/digitálási hibának lehetett volna betudni, s bizonyos, hogy nem járatta volna le a bíráló szöveget író egyetemi oktatót!


   A gondolataimat elindító kédésemre, hogy mi az «új» és mi a régi, a következő választ kaptam: «ezt ilyen típusú írásoknál leginkább a fogalomhasználat dönti el, a választott (divatos) elméletek illetve módszerek szerint. Hadd hozzak egy kissé parodisztikus példát: ha "fordítást" mondunk, akkor régimódiak vagyunk, ha "intertextualitást", akkor modernek.» Ezek szerint antik, maradi nyelvi stílussal készültek a tanulmányaim, mert az általam nagyon is utált utóbbi fogalommal bizony szándékosan nem éltem, s csak továbbra a «fordítás»-t használtam, nem aggattam tele a tanulmányaimat divatos szakmai neologizmusokkal s örülök, hogy nem váltam részese ezen parodisztikus példáknak!


   S a fenti tapasztalatok következtében ugyanaz a fenntartásom a berlini Humboldt Egyetem irodalmi pályázati felhívásával szemben is, amelyre - ahogy a felhívás szövegében olvasható -, örömmel látnak minden még nem publikált irodalmi vagy publicisztikai írást, legyen az próza, esszé vagy vers. A téma megválasztásában teljesen szabad kezet adnak a pályázóknak. Az írásokat lengyelül, magyarul, csehül, szlovákul vagy szlovénül várják.
De már az egyéb felvilágosításért magyarul nem fordulhatunk. A kisérő levélből világosan kiderül:
«Kedves Pályázók, a Humboldt Egyetem irodalmi pályázatát meghosszabbították movember 31-ig. Az erre és a pályázatra vonatkozó adatokat - az eddigi kiírás kibővített változata - a csatolt fájlban találják.

Elnézésüket kérem a szervezők nevében is a lassú és hiányos válaszadásért, de a szervezők sajnos nem beszélnek magyarul. Ezért kérem, hogy a továbbiakban felmerülő kérdéseikkel angolul vagy németül közvetlenül a szervezőkhöz forduljanak.»

   Lehet egy így induló pályázatot komolyan venni?

   A szervezők megadott e-mail címére írtam magyarul, mert én egyik nyelven sem tudtam volna felvilágosítást kérő levelet írni. A magyar anyanyelvemen és az olaszon kívül más nyelven képtelen vagyok kommunikálni, bár szótár segítségével rövidebb terjedelmű angol, spanyol, francia, orosz szövegek lefordításával el-elboldogulok… De valami gondolatkifejező irományt elkészíteni ezeken a nyelveken, már egészen más… Számomra majdnem lehetetlenség…

   Megismétlem a fenti kérdést nyomatékkal: Lehet tehát egy így induló pályázatot komolyan venni?!…


   Most egy rövid kitérés a könykiadók által meghírdetett pályázatokra…

Van egy nagyon kellemetlen hazai tapasztalatom egy budapesti könyvkiadó által meghírdetett pályázati felhívása kapcsán, ahol bizony a napnál is világosabb volt a nem egyenes szándék! Nem kellett ahhoz jogásznak lenni, hogy erre rávilágítson valaki. Aki pedig, ha csak egy kicsit is konyít a joghoz - mint esetemben - azonnal észreveszi a kiadói visszásságokat, pénzszerzési gazemberségeket, a rászedés szándékát! (Természetesen nem minden kiadóra jellemző ez…, kivétel erősíti a szabályt!) Mindenesetre egy jó tanács: Jól át kell olvasni a szerződési szövegeket, azok mögé kell látni. Különös figyelemmel kell tanulmányozni az apró betűs ún. «klauzulá»-kat (záradékokat), mert ott bújik ki a szög a zsákból leginkább!

    Mi lett az eredménye a feltett pontosító kérdéssorozataimnak? «A kiadóval szembeni bizalmatlanság»-om miatt abbamaradtak a tárgyalások. Természetesen választ nem kaptam egyik jogos kérdésemre sem, amikről egy szerzőnek tudnia kellene, s nem képez hivatali titkot. Ami szemet szúrt, az az volt, hogy a pályázat eredményeként felvették velem a kapcsolatot, s egy szerződésjavaslatot mellékelve, de: mást mondott az ambiguitással megírt pályázati felhívási szöveg, s ezzel szöges ellentétben volt a szerződési javaslat, s mellette tele ködösítésekkel… Tehát már itt gyanús lett az egész. Zavaros volt a megjelentetés körüli kiadási terv is. Egy igazi és becsületes kiadó már a pályázati felhíváskor tudja, hogy hány szerzővel, hány oldalas antológiát akar megvalósítani, s milyen technikai kivitelezéssel. Aki az erre vonatkozó kérdésekre nem válaszol nyíltan, vagy nem tud, nem akar válaszolni az már gyanús, s már eleve tudni, hogy nem jár egyenes utakon! Gyakorlatból tudom, hogy akinek a könyvét kiadják, annak ismernie kell mindent a kiadandó könyvről akár tartalmi, akár technikai minőségi (papír- kötéstípus, tervezett oldalszám, példányszám, stb.) szempontból. A szerződésben világosan benne kell lenniük az erre vonatkozó pontos adatoknak is. Én ehhez a gyakorlathoz vagyok hozzászokva. Nem zsákbamacska játékról van szó. Ahol a szerződési szöveg zavaros, ahol a kiadó handabandázó s nem ad a szerzőnek pontos információkat, aki játssza a sértődött felet «bizalmatlanságra» hivatkozva, ott világos, hogy a kiadó nem jár egyenes úton! Ha becsületes kiadóról van szó, ott nem jelent semmi problémát az őszinte válaszadás.
   Nem bánkódtam, hogy elszalasztottam egy hazai publikálási lehetőséget! Megúsztam egy arcátlan megkopasztást!

 

Vissza a lap elejére

 

 

 

PÉCHY BLANKA
(1894-1988)


   Tizenöt évvel ezelőtt, életének 94-ik esztendejében halt meg Péchy Blanka, érdemes művész, a magyar beszédkultúra apostola, a Kazinczy-alapítvány létrehozója, versenyek ihletője. Eredeti foglalkozása versmondó, előadóművész, színész, a magyar kultúra mindig tettrekész alázatos szolgája. Mint nagyhatású előadóművész, elsősorban kortársai, Ady, Radnóti, Juhász Gyula, Babits, Kosztolányi műveit népszerűsítette. A múlt század és a század eleji vándorszínészek lobogása élt benne, hiszen a költők egyszerre voltak barátai és eszmei útitársai. Németül is kitűnően beszélt, 1928-34 között Max Reinhardt világhírű rendező társulatának tagja volt, amelynek színpadán fel is lépett. A második világháború befejeződése után, kulturális missziót is vállalt, 1948-51 között sajtóattasé volt az osztrák fővárosban és igazgatója a Collegium Hungaricumnak.
Férje, Magyar Lajos újságíró, aki fiával együtt a Szovjetunióba került és ott is haltak meg. Férje emlékére Magyar Lajos-díjat alapított újságíróknak. 1951-64 között a Néphadsereg Színháza, illetve a Vígszínház tagja volt. 962-ben alapította a szép magyar beszédért, a nyelvművelésben végzett munkáért évente odaítélt Kazinczy-díjat. 1966-tól kezdeményezésére rendezik évente Győrben a Kazinczy-éremért a középiskolások szép magyar beszéd versenyét. 1974-75-ben indította el a Magyar Rádió «Gondolat» című műsorában a «Beszélni nehéz!» rovatát, amely rövidesen önállósult és országos mozgalommá vált.
Halála előtt két évvel, 1986-ban kezdeményezte a körvezetők országos táborát, amelyek közül az első kettőn (Tata, Szeged), személyesen is részt vett.

   Írt szinte élete utolsó percéig. Könyvet írt mártírhalált halt férjéről, Jászai Mariról és cikket, röpiratot, kötetet a beszédművelésről.

   Péchy Blanka úgy maradt meg emlékezetemben - s gondolom mindannyiunkéban -, mint a magyar beszédkultúra nagy apostola, aki valósággal megmozgatta az országot. A Kazinczy-alapítvány nyomán a diákok, tanárok, színészek fogtak össze, hogy nyelvünket védelmezzék, hogy a magyar beszédkultúra fejlődjék.
   Szerencse, hogy nincs közöttünk s nem lehet fül- és szemtanúja annak, hogy egyre inkább teret hódított a triviális stílus, amelynek következtében a szépirodalom mindjobban megfertőződött a mocsokkal, posvánnyal, fertővel…

© Szerk.: Dr. Bonaniné Tamás-Tarr Melinda/Osservatorio Letterario 2003

 

Vissza a lap elejére

 

 

 

EGY PÁRTATLAN BÍRÓ

 

   Édesapám, Dr. Tarr György a jogtudományok kanditátusa,  a budapesti «Pázmány Péter» Katolikus Tudományegyetem Magánjogi Intézetének tanára - docensi besorolásban - csaknem négy évtizeden keresztül tevékenykedett bíróként. Pécsett végezte jogi tanulmányait, ahol ugyancsak én is.

   Dombóváron kezdte tanulmányait, és az első négy év után már a gimnáziumba került. Abban az időben nyolcosztályosok voltak a gimnáziumok, így az akkor Dombóváron működő Esterházy Miklós Nádor Római Katolikus Reálgimnázium tanulója lett. Itt nagyon jó tanári kar tanított, latinul, németül és franciául tanultak, a latintanárát csak nagyszerű emberként  emlegeti a mai napig is, aki  nagyon szigorú volt, s ennek köszönhetően  az érettségiig eljutva már latinul beszélt osztálytársaival egyetemben. Persze ez a latin beszéd ma már rettenetesen távolinak tűnik, de annyi azért megmaradt annyi év után is, hogy a latin jogi szövegeket, mindenféle nehézség nélkül tudta és tudja  olvasni. Hogy milyenek voltak az egyetemi évei? Erről így vall: «Az egyetemi éveim, mint tanulmányi évek nagyon szépek voltak, csak éppen nekem nem adatott meg, hogy az egyetem székhelyén, Pécsett lakjak, mert amikor leérettségiztem, akkor került nyugdíjba az édesapám, ’48-ban 320 Forint nyugdíjjal. Ő vasutas volt, utazó személyzeti főkalauz minőségben, nem nagy fizetéssel, így a nyugdíja is kevés volt. Én nem is jogász akartam lenni, hanem művészeti pályára szerettem volna lépni, mint festőművész. Amikor éppen hazajöttem Pestről, az eredményes felvételiről, apám mondta, “Édes fiam, te nem leszel piktor, te is leszel jogász, mint a bátyád, mert nyugdíjba mentem.”

Bátyám, Tarr József Pécsett, a jogon végzett, neki megadatott a lehetőség, hogy ott lakjon, és nyugodtabban tanuljon, én viszont rákényszerültem arra, hogy az alsóbb osztályú gimnazista diákoknak a már gimnazista koromban megkezdett tanítását folytassam. Természetesen naponta kellett az egyetemre bejárni, hajnali négy óra tíz perckor indult a vonatom, fél négykor keltem, délután négy órára érkeztem haza, öttől kilencig pedig a diákokat tanítottam. Dombóvár és Pécs között nagyon jó volt a vonatközlekedés, ez volt a szerencsém, amellett az apám vasutas volt, így ingyen utaztam. Ennélfogva az egyetemi évek alatt annyit tanultam, amennyit a professzorok előadásaiból megjegyeztem, lejegyeztem, és azokból Pécs és Dombóvár között utazva sikerült átismételni, ennyi volt, ennyire jutott idő, ennek ellenére jeles és jó eredményeim voltak a kollokviumokon és a szigorlatokon is. Kiváló professzoraink voltak, akiknek az előadásán már el lehetett sajátítani a tananyagot. Ott nem fordult elő olyan, hogy valaki elaludt volna az órákon.»

   A jelenlegi egyetemi kollégái közül vannak olyanok, akikkel akkoriban édesapám együtt tanult: egy évfolyamra járt Garay Máriával, szintén a Polgári Jogi Tanszékről, de évfolyamtársa volt Péteri Zoltán professzor úr is, az Állambölcseleti Tanszékről. Ennyi évtized után pedig épp itt, a Katolikus Egyetemen találkozott ismét a pályájuk.

    Visszakanyarodva az egyetemi évekhez, édesapám diákjai már akkor mind leérettségiztek, amikor ő a harmadik évet befejezte, negyedik évfolyamra már nem volt pénze az egyetemi költségek fedezésére, jegyzetekre, tankönyvekre, tandíjra, ezért bátyja javaslatára kérte az akkori igazságügyi minisztert, hogy nevezzék ki fogalmazónak, ideiglenesen, hiszen negyedéves joghallgató volt. Ekkor már valójában megszűnt az úgynevezett “mezei jogász” cím, de rektori engedéllyel már nem kellett bejárnia az előadásokra, és a negyedik év vizsgáit és szigorlatait, már mint a Kaposvári Járási Bíróság fogalmazója tette le. Ezzel kapcsolatban így emlékezik vissza: «Nekem azért volt előnyöm is, nevezetesen az akkori törvények előírásai szerint legalább két évig kellett fogalmazóként dolgozni a bíróvá történő kinevezés előtt, nekem már egy évem megvolt, és ezt ki is használták, ki is neveztek mindjárt. Marcaliba kerültem. Abban az időben bocsátották ki a Bírói-, Ügyészi Akadémiáról az úgynevezett káderbírákat, akik tulajdonképpen egyéves bírói tanfolyamon vettek részt. Az alapfeltétel az volt, hogy a nyolc általános iskolájuk meglegyen, írni, olvasni jól tudjanak, és a tanfolyamról kikerülve általában ők töltötték be az elnöki székeket. Mivel a káderbírákat elsősorban büntetőbíráknak képezték ki, a polgári jog területe jutott nekem. Aztán Bonyhádra kerültem, ott először egy nagyon kedves idősebb, jogvégzett kolléga volt az elnököm, de őt hamarosan kitették az állásából, mert egyszer azt akarta a pártbizottság, hogy egy aktát vigyen át a pártirodába, erre ő azt mondta, hogy ő semmilyen aktát nem visz át a pártirodába, ha akarnak valamit, ők jöjjenek hozzá, így hát leváltották. Ezek után megint egy káderbírónak lettem a beosztott bírája, és így folytatódott a polgári jogi tevékenységem, azonban pártonkívüliségem miatt ismét “persona non grata” lettem. Készültem onnan elmenni, mert akkor megint kezdték, hogy áthelyeznek. Így kerültem le Barcsra. Barcson akkor határsáv volt. Ez azt jelentette, hogy a szülők is csak külön engedéllyel jöhettek hozzánk, ez sok nehézséget okozott. Ott egyedül voltam egy darabig, senki nem jött, csak egy beosztott bíró, aki elnök szeretett volna ott lenni. Mégis egy-két hónappal azután, hogy odakerültem, engem bíztak meg a bíróság vezetésével. Három év múlva, a nyári szabadság idején hazamentem Dombóvárra, a szüleimhez, amikor valami miatt vissza kellett mennem Barcsra, azt vettem észre, hogy szóba sem állnak velem a beosztottaim, nem is köszöntek. Rosszat sejtettem. Egy hét múlva, a szabadság letelte után visszamentem dolgozni, kijött a megyei bíróság elnöke és közölte, hogy pártonkívüliként nem vagyok alkalmas ellátni az elnöki teendőket, irányítani az alám beosztott bírákat. Áthelyeztek Kaposvárra, pedig én kértem, hogy legalább beosztott bíróként maradhassak ott, hiszen ott az elnöki lakásban laktam, míg Kaposváron nem adtak lakást. Az elnöki lakásból ki kellett mennem, és mivel más lakás nem volt már ott, egy óriási tárgyalóterembe tettek be. Akkor a “szobát” – a nagy tárgyalótermet – függönyökkel választottuk el. Így az egyik rész lett a konyha, a belépőnél az előszoba, aztán a két gyermekemnek egy kisszoba és a mi szobánk. Itt éltünk, innen jártam be Kaposvárra.

Kaposváron a hivatali szobámba felhozattak a börtönből egy ágyat, és azon aludhattam, mivel mindennap nem mehettem haza Kaposvárról Barcsra. A hét elején elmentem, és szombaton mentem haza, mivel akkoriban szombatonként is volt munka. Ez az állapot semmiképp sem volt jó. Ebben az időben került az Igazságügyi Minisztériumba egy volt évfolyamtársam, dr. Vörös József, aki kijött vizsgálatot tartani, majd felajánlotta, hogy valahova áthelyez, ahol lakást is kapok. Így kerültem az ő segítségével a Putnoki Bíróságra. A kaposvári munkavégzés alól azonban nem akartak fölmenteni, mert nagyon nehéz reszortot vittem: öröklési- és vagyonjogi pereket, az ő közbelépésére volt szükség, hogy ez alól felmentsenek, és átengedjenek az új munkahelyre. Az átköltözésem után azonban a Putnoki Bíróságot megszüntették és áthelyeztek az Ózdi Bíróságra.» Ekkor viszont nagyon súlyos hangszalaggyulladást kapott, ami igazán kellemetlen volt különösen az ítélet indoklása során, mivel akkor ment el mindig a hangja. Ezután áthelyezték Ózdra, ott voszont az ottani vasporos levegő még inkább károsította a hangszalagjait.

Az orvosa ezt mondta: «Hogyha meg akarsz némulni, akkor maradj Ózdon, de ha nem akarsz megnémulni, akkor gyorsan menj el!» Kapóra jött a veszprémi állásüresedés: 1964-ben Veszprémbe meghirdették az elnökhelyettesi állást. Azt megpályázta és Vörös József barátja szakmai felelősségvállalásával áthelyezték Veszprémbe, ahol azonban nem nevezték ki mindjárt elnökhelyettesnek, ugyanis a megyei bíróság elnöke szerint «messziről jött emberről azt mondanak, amit akarnak». Abban az időben az volt a szokás, hogy a legrosszabb embereket, akiktől meg akartak szabadulni, jól feldicsérték, hogy máshol fogadják, és azt hitték, hogy édesapám is ilyen volt. Pedig nem! Erre így emlékezik vissza: «Azt mondták, hogy majd meglátják, hogyan dolgozom. Fél évig beosztott bíróként, de ugyanakkor megbízott elnökhelyettesként dolgoztam, mígnem felhívott a megyei bíróság elnöke, és közölte, hogy alkalmasnak találnak a tisztségre és kineveztek. 17 évig töltöttem be az elnökhelyettesi állást, amikor rájöttek arra, hogy világnézetem miatt, pártonkívüliként, szakmailag nem vagyok alkalmas a 12 beosztott bírót megfelelően irányítani. Mindjárt fölhívtak a megyei bíróság elnökéhez, aki közölte velem, hogy leváltanak az előbb említett oknál fogva. Délután kértem tőle egy rövid kihallgatást, és amikor kegyeskedett ezt engedélyezni, fölmentem és megköszöntem neki, hogy az elnökhelyettességgel járó nagy terheket levette a vállamról. Ettől rettenetesen elvörösödött, és csak annyit mondott, hogy “Mars ki!”»

   Ezek után a 17 év elnökhelyettességet követően beosztott bíróként dolgozott. 1989-ben, mikor megjelent a társasági jog, keresni kezdték, az olyan bírákat  akik még az egyetemen tanultak kereskedelmi jogot. Édesapám volt ilyen egyedül, a többiek ugyanis mind fiatalabbak voltak nála. Így ő bízták meg a cégbíráskodással, s eleinte ezzel párhuzamosan intézte a fellebbviteli ügyeit is. Később azonban, amikor felgyülemlett a cégeljárások száma, önálló lett. Ahogy pedig egyre több cég alakult, először egy beosztott bírót kapott maga mellé, végül már három cégbíróval dolgozott együtt. A 60. életéve betöltése után két évet még rádolgozott, amikor egy újabb méltánytalanság érte, nagyon csúnyán megsértették, s akkor azt elhatározta: «Ne tovább!» - s  nyugdíjba vonult  véget vetve bírói pályafutásának.

   Ezek után áttért az elméleti jogtudományra. De már gyakorló bíróként is sokat foglalkozott elméleti, tudományos kérdésekkel, jogtudósként pedig azok közé tartozik, akik óriási gyakorlati tapasztalatra tettek szert. A bírói kar többségét ez  egyáltalán nem érdekli. Édesapám azonban kezdő bíró korában sem elégedett meg azzal az anyaggal, amit a törvénykönyvek tartalmaztak, sőt azzal sem, amit talált a jogi szaklapokban, tanulmányokban. Látta, hogy volt sok elméleti anyag is, ami a nézete szerint vagy túlhaladott volt már, vagy nem volt jó a legteljesebb mértékben.  Ezzel kapcsolatban az alábbiakat vallja: «A nehezen eldönthető jogeseteknél, amelyeknél valamilyen elméleti probléma is van, nagy segítséget nyújthatnak az elméleti jogi munkák. Amikor vezető állást töltöttem be, mindig magamnak szignáltam ki a legkritikusabb, legproblematikusabb polgári pereket, rengeteget merítettem Nizsalovszky Endre vagy Szladits Károly műveiből. Emlékszem, Barcson élt egy ügyvéd, akinek egy jogszabálygyűjteményre volt szüksége, amit végül a feleségemnek sikerült megszereznie itt Pesten, cserébe nekem adta a hatkötetes “Nagy Szladitsot”. Eleinte a külföldi irodalomhoz fordultam, majd én magam kezdtem elméleti kérdésekkel foglalkozni, és szakmai szempontból írtam egy-egy cikket. Nagyon nehéz volt betörni erre a területre. Amikor az első tanulmányomat láttam megjelenni, nagyon boldog voltam.»

   1994-ben az Országgyűlés  átvilágító bíróvá választotta. Hárman kezdték meg a munkát, s 1996-ban már csak édesapám mandátumát hosszabbította meg a Parlament. Hogy miért távolították el két kollégáját erről így nyilatkozik: «Azért kellett eltávolítani Eigner József és Botos Gábor kollégáimat, mert komolyan vették hivatásukat és a törvények szellemében kívántak eljárni. Ezért használták fel ellenük azokat az ítéleteket, amiket hoztak, holott nem tettek egyebet, mint azokat a törvényeket alkalmazták, amiket nem ők alkottak, hanem épp azok, akiknek útjában álltak. Valóban egyedül voltam mindaddig, amíg új társakat választottak mellém. Ez alatt az idő alatt előkészítő munkálatokat végeztem, összegyűjtöttem az eljárás során nélkülözhetetlen iratokat.» Hogyan került   az egyetemre, ahol jelenleg oktat?

A kiváló hírű Zlinszky János úr a jogi kar szervezésekor hívta meg tanítani a Katolikus Egyetemre - akit édesapám régóta ismert, abból az időből, amikor ő jogtanácsos volt, édesapám pedig bíró,  tárgyalt is vele annak idején -.  De a szervezési munkálatokban jelentős szerepet játszó Sólyom László és Jobbágyi Gábor professzor urakat is ismerte: «Sólyom Lászlót és Kilényi Gézát a környezetvédelemmel kapcsolatos jogi kutatásaim révén ismertem meg, amikor Sólyom László még a Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének volt fiatal kutatója és egy 1980-ban megjelent könyvében többször is hivatkozik az ítéleteimre, indoklásaimra. Erre a mai napig büszke vagyok»…

Vissza a lap elejére

HOME PAGE