L'Ossa Fora 2003

 

SI GIRA UN FILM SU SANTA ROSALIA...(E SI CERCANO COMPARSE)

LI CUMPARSI

 

Eventu straordinariu a lu paisi:

cc'è un regista ca voli fari spisi,

avi bisognu di manuvalanza

pi girari un firmi d'impurtanza

'ncapu Santa Rusalia

pi tracciarinni la via.

 

Misiru un manifestu nti Teresa

(e penzu vidè a la porta di la chiesa)

unni si cercanu genti di midudda

ca nti li sceni s'av'a fari fudda:

servi lu cacciaturi divotu,

servi lu munacheddu ca metti a primu motu,

e unu allegru ci voli vidè: 

cu fa la parti di fra' Vicè?

Cu fa l'ancilu di voscu

c'alluntana un lupu loscu?

Cu fa la parti di lu superiuri

e cu è chiddu chi chianta li sciuri?

Cu fa lu guardianu di cunventu

senza 'na lira, a godisi lu ventu?

Cu fa lu cummissariu inascusdatu

ca comu prima s'av'a fari lu giacatu?

 

Troppi cumparsi passaru a 'stu cunventu

e ognunu secunnu lu so' cunvincimentu

tuccannu 'na cosa e tuccannunni atri

finu a quannu arrivaru li latri

ca si purtaru li beddi tili

senza scrupuli, dd'omini vili!

Sulu l'occhi pi chianciri  nni ristaru

e ora chi dicemmu davanti a 'dd'artaru?

'Ddi cumparsi nni cunzumaru! 

Sulu lu torsulu nni lassaru!

1/1/2003

                 E' arrivata la pioggia, ma...

DDOPPU LA GRAN CHIUVUTA

 

Ddoppu la gran chiuvuta

- e ppo' dicinu ca Diu 'un nn'ajuta-

s'aggiustaru tanti cosi e pari nenti:

si 'ngrussaru li surgenti,

vippi la terra e s'assammarà

e a tutti natri nni sistimà,

ca li crafocchi di mmezzu li strati

veru funnuti su' addivintati.

E nun l'aggiusta nuddu, criaturi,

ca a lu cumuni sunnu sicuri

ca sennu 'na strata statali

l'ANAS l'avissi a aggiustari.

L'ANAS penza ca è cosa locali:

e l'avissiru a aggiustari li manuali,

li dipinnenti di lu cumuni,

chiddi ca svuotanu li cassuni.

Nti 'sta ' ncirtizza nun si fa nenti:

l'acqua sgriccìa 'ncapu la genti,

cci fa lu bagnu di capu a pedi:

tanti grazzi a 'sti cantuneri,

e si scassanu l'ammortizzaturi:

tanti grazzii a 'st'amministraturi!

25/1/03

 

                                       Febbraio 2003

SI PRIPARA LU CARNILIVARU     

Nti lu misi di Frivaru 

si travaglia pi  lu Carnilivaru:

li picciotti 'nteressati

sunnu tutti affacinnati,

'ntunnu 'ntunnu a li carri,

chiddi fini e chiddi tamarri,

e jè tuttu un vucìari:

ognunu un carru diversu voli fari;

cc'è cu lu fa pi la ricotta,

cc'è cu lu fa pi la picciotta;

cc'è cu avissi a studiari

ma atri cosi nun  pò ffari;

cc'è cu 'ncodda e cc'è cu tinci;

cu addisegna facci di sfinci;

cc'è cu sparla a l'ammucciuni,

cc'è cu spara a li picciuni.

Nti 'sta gran cunfusioni

si pripara la prucissioni,

ca li carri hann'a sfilari 

anchi s'avissi a nivicari.

'Na vota all'annu,

e tutti lu sannu,

'mpazziri si pò, 

tutti 'nzemmula o pi li fatti so': 

la cosa cchiù 'mpurtanti

d'ora 'nn'avanti

pi li mascarati

è 'un si jiri a vestiri di surdati!

Porta male!!!

20/2/03

LA GUERRA    

 

Quantu beddi pacifisti               

tanti assa' ma' nni vidisti,

svintulannu li banneri,

addiviglianu  città 'nteri.

La cchiù giusta di li lotti

però arsira finì a cazzotti:

s'aggramparu a la televisioni

e  cci dettiru 'stu spittaculu a li novi generazioni:

unu dicìa: - Si vo' la paci pripara la guerra -,

ma finì cu lu culu 'nterra,

'natru addifinniva a Saddammussè

ca cci bummardaru lu magasè

(e anchi iddu piglià 'na carcagnata pi 'nn'arrè).

'Natru sparlava a l'americani

ca prima tiranu bummi e ppo' dunanu pani

(e si nni jì cu li gargi chiani).

Tutti chiancìanu li picciliddri,

tutti chiancìanu li fimmineddri,

tutti chiancìanu li surdati,

li patri e li matri, tutti 'nguttati:

chi bellu spittaculu 'sta guerra 'n diretta,

tutta pulita, tutta pirfetta,  

idda nni dici quantu semmu dilinguenti

ora ca ci sunnu li bummi 'nteliggenti.

L'unicu chi ristà vestia abbramata

è l'omu ca 'un si godi la jurnata,

lu suli c'affaccia 'ncapu la Terra

e s'allorda pi daveru cu la guerra!

 

26/3/2003

 

LU SINNACU CHI NUN VULEMMU

Lu sinnacu chi nun vulemmu

è un scimpanzè

c'un parla, c'un vidi e c'un senti,

chi 'un ci nni frega nenti di l'aggenti

e chi si fa l'affareddi so'

e di l'amicu chi lu purtò.

 

Lu sinnacu chi nun vulemmu

è un facci di sirpenti

ca t'arridi 'nnavanti e ppo' nesci li denti

e si vinni macari li parenti.

 

Lu sinnacu chi nun vulemmu

è un cori di tassu: 

facemmu a tempu a giraricci arrassu

pi nun truvari furtu senza scassu.

 

Lu sinnacu chi nun vulemmu

è un ciriveddu di gaddina

'mmanu a quattro facci di latrina

ca lu fannu abballari di la sira a la matina.

 

Lu sinnacu chi  vulemmu

'un nn'importa s'è spilatu

o avi tanti di capiddi,

'un nni 'mporta ca sapi parlari finementi

e ppo' lu fa  sulu pi 'nfinucchiari a l'aggenti,

un nn'importa s'avi tri laurii o è sulu scarpareddu

basta c'avi tanticchia di ciriveddru!

 

(L'avissiru caputu vidè li giurani:

ca l'acqua pi 'stu paisi era pani!)

 

     2 aprile 2003

 

Quannu la pulitica si 'nfossa...

Firrìa a lu paisi 'na puisia,

ca quarchi sprovvedutu dici mia:

è china di vilenu e di lurdura

e 'un avi nenti a chi ffari cu la cultura.

Cu scrissi 'stu cumpunimentu

si dilittà a siminari a lu ventu

maladicenzi e offisi a li pirsuni

muzzicannu e ammucciannusi com' un scursuni.

Si li pulitica è 'na cosa lorda,

falla accussì è degnu di 'na corda

e a cu dici ca cci sunnu virità

ji cci rispunnu ca è tutta 'nfamità

e di pinzari ca cu scrissi 'st'accusi

sicuru sunnu ddà dintra 'nchiusi,

nti li centri di lu putiri,

sulu ddà certi cosi li putianu sapiri!

Chisti chi ficiru li censuri

ca scrissiru 'sta cosa di duluri,

vilenu pi lu nostru beddu paisi,

indegnu di lu cori stifanisi,

s'avianu curaggiu si duvìanu suttafirmari

e no spirari ad atru di 'ncurpari!

Fari puisia è tutta 'n'atra cosa,

ma ccà cc'è genti ca nun riposa,

ca persi lu putiri e 'un sapi comu fari

pi a lu cumannu putiri turnari!

E si vuliti aggiri cu saggizza

jittati 'dda "puisia" nni la munnizza

o megliu, facitinni un usu sulu:

puliziativicci lu ....!

 

26/5/03

 

indietro