OSSERVATORIO LETTERARIO 

*** Ferrara e l'Altrove ***

Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese   

__________________________________________

 

EURÓPA ÉS A SZEGÉNYSÉG

 

I.

Hogyan szép a szegénység?

 

Kérem, nagyon tessék figyelni mindegyik szavamra, mert a szegénységről szólok. Közben, mivel ez egyik legfájdalmasabb témánk, átmeneti enyhülés reményében olykor kisebb kitérőt teszek. Ezek a kitérők így-úgy eléggé szorosan kötődnek a témához, így némelykor azonos szóhasználattal utalnak arra is, egymásra is.

  "Úgy szép a szegénység, ha semmink sincsen" - mondta többször is édesanyám, amikor már nemcsak javaink alól voltunk felszabadítva, hanem édesapám is az állása alól, s elhelyezkedését központilag akadályozta az úgynevezett néphatalom: Igazságtalan Mátyásé. (A munkától való megfosztottság arra szolgált, hogy mint közveszélyes munkakerülőt be lehessen zárni az öregemet. Közben egy jóindulatú régi ismerős figyelmeztetett, hogy rajta vagyunk a kitelepítési listán is, cihelődjünk, mert ugyan ő legalulra dugta a mi kartonunkat, és ezt teszi néhány máséval a jövőben is, amíg le nem bukik, de előbb-utóbb elfogynak az idegen kartonok, és mi is sorra kerülünk. Közben apámat egy 1919-es idealista veterán átnevelő célzattal segédmunkásként alkalmazta az általa vezetett üzemben.) Hosszú hónapokig kótyavetyéltünk mindenféle értékeket, hogy legalább a közüzemi díjakat ki tudjuk fizetni.

  Hoppá! - mondhatja most Ön. Ugyanezt mondhatná a mai hatalom is, ha végtelen humanizmusának gyakorlása engedné ily érdemtelen régi dolgokkal foglalkozni.

  Hoppá, mondtam én is, amikor megpillantottam az újságban, hogy támogatást kapnak mindazok, akiknek a közüzemi számlák kifizetésében nagyobb tartozásuk halmozódott fel. De tudok olyan kisnyugdíjasokról is, akik azért nem kaptak energiaár-emeléskor támogatást, mert nekik nem volt számlatartozásuk.

  Néhány támogatott tartozót hosszabb ideig megfigyeltem. Nem titkosszolgálati eszközökkel, hanem csak úgy, véletlenszerűen. Piacon, üzletekben, népünnepélyeken.

  Bosszúból, persze, mert a "mostmitzabálszúrigyerek" szégyene máig fáj, hogy a hat tagú család számlái miatt gyakran semmit sem vihettem az iskolába tízóraira. (Egy másik deklasszált családtól megtanultuk, hogy két összefogott szelet sózott kenyeret is lehet vinni, az pont olyan, mintha zsíros kenyér volna. Ezen ma lehet bámulni, lehet hitetlenkedni, de ez így volt. Mert a számlát fizetni kellett, punktum.)

  Megfigyeltem, hogy városunk boldog fesztiváljain a közüzemek és más hasonló intézmények kitartó adósai egyetlen óra leforgása alatt ezreket költenek a mutatványosoknál, háromszoros áron isszák korsószám a sört, hintáztatják, vattacukroztatják s mindenféle bóvlival szerelik fel követelőző gyermekeiket.

  Villanyra, gázra, vízre, szemétszállításra azonban nem telik nekik. Megjegyzem, ez így érthető. Sebaj, majd a szociális segélyből futja.

  Ha a közüzemi díjak stb. befizetését tartanák legfontosabbnak, nem kapnának segélyt, és alkalmasint nem éreznék jól magukat a különböző népünnepélyeken, mert nem futná a bódénál ötszázért hat sikertelen dobásra többször is.

  A '80-as évek második felében írtam néhány szociográfiai riportot a Képes 7 nevű hetilapnak, ahol ezt valamiért eltűrték. Egyszer elkísértem egy díjbeszedőt a ma is legdrágább fővárosi terepre. Akkor még szinte mindenki kifizette a számláját. Mint azt bizonyára Ön is tanulta: többféle munkakört borravalósnak neveztek el, és ennek megfelelően alacsonyabb fizetést adtak, mert azt kiegészíti a borravaló, vagyis a jatt. Alacsony volt akkoriban a díjbeszedői alapbér is. A fogyasztók gazdagabbja általában nem adott a díjbeszedőnek borravalót, de amikor az egyetlen 25 wattos égő sötétjében tengődő idős özvegy összesen 97 forintos számlát produkált gázra-villanyra - akkor még két hónap alatt! -, és a díjbeszedő vissza akart adni a százasból, a néni elsírta magát, hogy az ő pénze nem ér annyit, mint másé. Nem ő volt az egyetlen ilyen.

  Tetszik ezt érteni? Vagy említettem már más összefüggésben is?

 

Mihez képest mi micsoda?

Ezek után már tudjuk mihez tartani magunkat, amikor a háború utáni szociáldemokrata tervek ellenére sem következett be a szegénység világméretű megszűnése. Szerintem lehetséges, hogy a gazdag országok hivatásos optimistái komolyan vették, hogy ha van miből, akkor jut a világ szegényebb felének is.

  Az emberi szabadságjogokról szólván már 1941. január 6-án bejelentette Roosevelt az engem Marxra és Engelsre emlékeztető agyrémet, mely szerint az emberiség meg fog szabadulni a jövőben a szükség szorításától is. Azaz: alapvető emberi szabadságjog lesz a szükségtől való szabadság is.

  Világos, hogy ezt azóta vitatják, amióta kimondta. Ezek szerint alapvető szabadságjogunk volna nemszegénynek lenni. Ez szerintem Isten adta jogunk, csak valahogy nem jön össze.

  Mindazok alapján, amiket bevezetőül leírtam, valószínűleg érthető, hogy annak a gazdag országnak, amelyiknek elnöke a szegénységtől való szabadság jogát mint alapvető emberi szabadságjogot kimondta, valóban annyi pénze van, hogy egész egyszerűen nem tud vele mit kezdeni. Ez nem vicc, és nem is túlzás. Az USA költségvetésének egyik legnagyobb problémája, hogy nem tudja mire költeni az állam pénzét.

  Hiába adnék nekik tippet, nem fogadnák el, mert nem hülyék elszórni a drága pénzt tehetségtelen, csóró nemzetek megsegítésére, ahogyan azt elképzelem.

  Van még valami. Az, hogy akiknek szívbéli jóságból adnának valamennyit, nem biztos, hogy igazán szegények. Miközben a legfőbb politikai jelszavak közé emelkedett a szegénység megszüntetése, a bölcselők egy hányada azon elmélkedik, vajon mi is a szegénység. Mert amíg nincs meghatározva, addig nem lehet tudni, tulajdonképpen mit is kell megszűntetni.

  A gazdag országok egyik legnagyobb elméleti gondja, hogy "melyik" szegénység leküzdésével kell foglalkozni. Hogy az abszolút szegénység-e a megszüntetendő, vagy a relatív.

  Tényleg érdekes elméletileg, hogy meghatározzanak-e erre képes szakemberek egy szintet, és aki alatta van, az a szegény, vagy ezt úgy kell-e meghatározni, hogy az egyes országokban az általánosnak tekinthető életszínvonalhoz viszonyítunk, és ott valakikhez képest valamilyen hányados szerint szegény, aki befér a kategóriába.

 

A korai optimizmus

A háború után a szegénységet úgy kívánták a gazdagok visszaszorítani, hogy az élelmiszer- és más létfontosságú, illetve civilizációs (villany, gáz, ivóvíz, fűtés stb.) szükségletek alapján kiszámítottak egy létminimumértéket, ami alatt voltak a szegények. Kissé elgondolkoztató, hogy ezeket az 1899-es és az 1936-os yorki és londoni szegénységvizsgálat minimumértékei alapján határozták meg Angliában.

  Így persze nem volt nehéz bámulatra méltóan kedvező képet konstruálni. Mondok egy példát (az általam korábban már emlegetett Sen professzortól idézem): "Például az 1951-es, harmadik yorki felmérés azt mutatta, hogy … a szegénynek számító munkásosztályhoz tartozó népesség aránya a korábbi - 1936-os - felvétel 31 százalékos arányához képest 3 százalékra csökkent". Ezt a csökkenést Sen az általános gazdasági növekedésnek és a foglalkoztatási arány javulásának tudja be. Nos, Olvasó? Ön nem úgy érti, ahogyan ez írva áll? Mert itt az áll, hogy 15 év alatt az angol munkásosztály létszáma kevesebb mint egytizedére csökkent.

  Vajon hova lett, aki eltűnt? És ezzel valóban megszűnt-e a szegénysége?

  A brit munkáspárti kormány 1950-es kampányában azzal kampányol, hogy a szükség megszűnt, és ez az általa megteremtett teljes foglalkoztatottságnak, valamint a létszükségleti cikkek igazságosabb elosztásának köszönhető.

  Ennek ugyan ellentmondott néhány statisztikai adat, az azonban mégis kétségtelen, hogy a helyzet - a korábban már ugyancsak idézett lord Beveridge 1942-es tervének alapján bevezetett jóléti programok (családi pótlék, általános biztosítás, nemzeti segélyprogramok, az országos egészségügyi szolgáltatás törvénybe iktatása stb.) hatására - valóban sokat javult.

  Ez a javulás - mint az a fentiekből nyilvánvaló - a korábban rögzített sztenderdek adatai alapján tekinthető világra szóló diadalnak.

  Engem – Sen professzorral ellentétben – nagyon izgat, hogy mi lett másfél évtized alatt a munkásosztály bő 90 százalékával. Hivatalnokok lettek? Kipusztultak? Meggazdagodtak hirtelen?

  Erre sajnos nem találtam adatot, pedig ez gyanús. Itt valami olyan történt, ami valószínűleg nem a kincstári szociálpolitika gondja, hanem a történészeké.

  Másoknak is gyanús lehetett a dolog, mert arra kezdtek gyanakodni, hogy a diadalmámort kiváltó "általános gazdasági növekedés" csak a régi abszolút állandók szerint lehet igaz.

  Erre nyomban átestek a ló másik oldalára, és új nézőpontot találtak ki: a relativista megközelítést. Csakhogy - mintha itt történt volna a dolog - egy tudós úr (Peter Townsend) 1962-ben a "hagyományos létminimum" néven föntebb olvasott értékekből indult ki. Ebből ugyan ki lehetett számítani, hogy ez a Nemzeti Segélyalap által meghatározott jövedelmi szintnél 40 százalékkal magasabb jövedelmet (plusz lakhatási költségek!) jelent, amiből az következik, hogy még mindig minden hetedik brit polgár szegény.

  Egy kiváló tudós hölgy (Dorothy Wedderburn) azonban, ugyancsak 1962-ben, más kérdésekre is kíváncsi volt, újabb kérdéseket is felvetett, mígnem az elkövetkező részletesebb és átfogóbb felmérések azt mutatták, hogy a szegénység elleni harc nem zárult győzelemmel, sőt kimenetele még korántsem biztos.

  Két dolgon érdemes következő találkozásunkig elgondolkozni. 1. A szükségletek szintje nem ugyanaz a dolog, mint e szint időbeli állandósága. 2. Más az, hogy valakinek viszonylag kevesebb jutott a javakból, mint másoknak, és más az, hogy valakinek abszolút hiánya van azért, mert mások mögé került a társadalmi rangsorban.

  Visszautalva: a szalámis vajas zsemle és a zsíros kenyérnek álcázott üres kenyérszeletek semmiféle társadalmi osztály vagy réteg szükségleti szintjét nem fejezik ki, ellenben iskolás fogyasztóiknak társadalmi viszonyai arra mutatnak, hogy a társadalmi rangsor abszolút hiányt eredményezhet, ami ki is fejeződik a ranglétra egyes fokainak kommunikációjában. Másképp: azért, mert valaki bányatulajdonos lett, valóban indulhatott mélyről. Ez nem feltétlenül a bánya geológiai szintjétől és békáitól függ.

© Szitányi György

(1999)

Link

 

II. Nemcsak a legszegényebb, aki szegény

III. További bölcselmek a szegénységről

IV. Régi fogalmak - új elnevezések

 

A SZERZŐ HONLAPJA

 

 

OSSERVATORIO LETTERARIO

***Ferrara e l'Altrove ***

©

 

 IRODALMI GALÉRIA - FIGYELŐ  - MEGJELENT SZÁMOK ARCHÍVUMA

   UNGAROHOME - ARCHÍVUM-DGL - ARCHÍVUM-DGL1

 

HOME