OSSERVATORIO LETTERARIO 

*** Ferrara e l'Altrove ***

Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese   

__________________________________________

 

 

EURÓPA ÉS A SZEGÉNYSÉG

 

III.

 További bölcselmek a szegénységről

 

(A Nemcsak a legszegényebb, aki szegény folytatása)

 

Legutóbb azt ígértem, hogy bemutatom három brit tudós úgynevezett relativista szegénységelméletét. Csak legfőbb vonalaikban, persze, mivel a sok bölcselkedés megismerésére ott állnak könyveik, de nem is tisztem helyettük szólni.

  Megjegyzem, nem is akarnék. Hogy miért nem, kitűnik a következendőkből. Ezúttal szólok a szegénység politikai megközelítéséről is, majd - hogy kerek legyen a kép, a három relativista szegénységkutató, valamint némely politikusok és más hivatalból bölcsek után - visszatérek az abszolút szegénységfogalom egyfajta megközelítésére is.

 

A három brit

A korábbi e tárgyú írásokból következik, hogy ezúttal feltétlenül fontos komolyabb relativista tudósok véleményével is megismerkednünk. Szegénynek lenni önmagában nem elég, ezt - kivált Amartya Sen professzor megjegyzései után - bárki beláthatja. Mert hátha nem is igaz az egész, csak úgy hisszük.

  Fiegehen, Lansley és Smith közös, jelentős munkájának címe A szegénység és haladás Britanniában 1953 és 1973 között. Ők úgy vélekednek, hogy "a társadalomnak kötelessége segíteni a viszonylagosan rosszabb helyzetben levőket". Már csak azért is - mondják, nem alaptalanul -, mert a társadalomban mindig lesznek, akik másokhoz képest rosszabb helyzetben lesznek.

  Két dologról van szó: az egyik az, hogy valamely társadalomhoz (nemzethez, közösséghez) tartozóknak emberi kötelességük segíteni azokon, akik e segítség hiányában leszakadnának, illetve kitaszíttatnának a maguk természetes közegéből. A másik az, hogy ez állításból következően a betegeket és az időseket nem leszakítani, hanem támogatni kell. Nem csoda hát, hogy a három tudósról Sen professzornak az a véleménye, hogy szörnyen tévednek, amikor azt hiszik, hogy a szegénységet nem lehetséges felszámolni. Azt valóban nem lehet megállapítani, mennyire - vagyis relatíve! - sikeres egy szegénységellenes program, azonban az USÁ-ból (alkalmatlanság miatt) elűzött, európaivá lett hindu professzor, Sen, a maga jól felfogott érdekében - kenyéradóinak kedvezve - úgy vélekedik, hogy e galád relativisták ezzel az állítással a mindenki számára nyereséget jelentő gyarapodást nem veszik figyelembe.

  Például azért nem is vehetik, mert a szegénység első yorki felmérése ("felvétele") után lett elektromos izzólámpa, és mégsem számíthat gazdagnak, aki most már nem a gyertyát képtelen kifizetni, hanem a villanyszámlát.

  Vagy, hogy haza is nézzünk: a vízfogyasztást nálunk úgy mérik és úgy fizettetik, ahogy akarják. Ha valakinek gyanús, hogy néhány hónapig nem is volt otthon, vagy direkt nem főzött vízzel, mint minden rendes szegény ember, vagy például megkoszosodott, csak hogy ellenőrizhesse a vízórát, és mégis 15 köbméter (15.000 liter) vizet fogyasztott a vízórája szerint, hitelesíttetheti vízóráját azzal, akinek érdeke, hogy az minél többet mutasson. A magyaroknak több mint egyötöde a fővárosban él, ezért maradjunk a fővárosi példánál: 80-szoros költségért, azaz mintegy 13.500 forintért hitelesíti a Fővárosi Vízművek az általuk fölszerelt és üzembe helyezett vízórát. Utána megy minden tovább, mert ez hatalmi jóváhagyással így dukál.

  Most ezzel nem azt akarom mondani, amit korábban Ön képzelhetett az írásomból, miszerint itt éktelen disznóságok folynának állami jóváhagyással, hanem csupán azt, hogy a legnagyobb kormányzópárt hindu teoretikusának igaza van. Ezzel a vacakolással elsikkad az, hogy itt egyre jobb mindenkinek.

  Megjegyezzem, Sen professzor kifogásolja az egyenlőtlenség fogalmának tisztázatlanságát is. Engedelmükkel segítek: ami nem egyenlőség, az egyenlőtlenség, és passz.

  A három brit tudós azt is feltételezi, hogy az "általános gazdasági fellendülés" esetleg abbamaradhat.

  Nem nekik akarok súgni, de a szinte mindig gazdag hollandusok máig borzadnak az 1944-45-ös ínségnek az emlékétől is. Megjegyzem, amint beáll ilyen fordulat - relatív elmélkedés ide, abszolút okoskodás oda -, máris kétséges, hogy továbbra is gazdag országról beszélhetünk.

 

A politikusok

újabban hajlamosak a szegénységet egyenlőtlenségi kérdésnek tekinteni. Az egyenlőségről alig pár sorral feljebb írtam, de korábban alaposabban is, utána lehet nézni. Ebben az a leggyalázatosabb, hogy mindehhez tudományosnak mondott magyarázatokat koholnak.

  Az utóbbi évek brit szegénységkutatásaiban a létminimumot a hivatalos segélyre jogosító küszöbértékként határozták meg.

  Többen úgy tudjuk, hogy Nagy-Britannia szintén Európában van, de ott valamiképpen úgy működik a jövedelemváltozás, hogy bő negyedszázad alatt a létminimum értéke megkétszereződött.

  Megismétlem: az értéke.

  Nálunk az a helyzet, hogy a legutóbbi öt évben a forint vásárlóértéke az egytizedére romlott. 

  Ez azt jelenti, hogy az angol (európai) mérce szerint a magyar létminimum szinte fillérre az öt év előtti 2.800 forintnak felel meg, a kötelező minimálbér pedig a szintén akkori 2.100 forintnak.

  Mit ért 2.100 forint öt évvel ezelőtt?

  Az elmúlt öt évből másfél esztendő már nem írható a Horn-kormány számlájára, és ez semmi jót sem ígér. Miért? Korábban már írtam erről, de van a dolognak más vetülete is. Például az, hogy a szegénységi küszöböt hatalmi szóval koldusgaras alá tették. Például az, hogy megnövekedett a "fölösleges múlt", a nyugdíjasok száma. Ez azonban szinte kizárólag relatív. Mert a munkaképes korú lakosság zömének állandó kenyérféltésben tartása, a "fortélyos félelem", és a miatta folyó önkizsákmányolás, valamint a végelgyengülésig kihasznált szervezet megöli a nemzet derékhadát.

  Aki túljutott a harmincötödik életévén, a kommunista egészségügy rendszerében hivatalosan középkorú lett, és nem hitték el neki, hogy tud gyermeket nemzeni. Ezért nem járt neki lakásvásárláskor a szociálpolitikai támogatás. Ezzel szemben elhitték, hogy már tudja, hogyan kell nemzeni, ezért nem kötelezték szexuális felvilágosításra házasságkötés előtt.

  De mégis ember volt. Impotens felvilágosult, akinek nem járt a szocpol, de ha eltört a lába, kapott ingyenes botot. Úgynevezett gyógyászati segédeszközt. Igaz, hogy tüntetés esetén gumibotot is, de tüntetni legalább annyira nem volt kötelező, mint lábat törni. (Amikor a román nagykövetségnél tüntettünk Ceauşescu ellen, és Tőkés László életéért, egész éjszaka, csak náthát kaptunk, de a gyógyszert még ki tudtuk váltani. Talán ott volt Ön is? Akkor ma már szükségtelen öregnek tetszik lenni, mert én a mai harmincasok közül ott egy darabot sem láttam.)

  Ma hullik a nemzet derékhada. Mert a stressz még a rákban is ludas.

  Sebaj, legalább nem kell majd költeni a nyugdíjára.

  Azt mondják, a nyugdíjasok számának emelkedése az egészségügy fejlődésének következménye. Most mi van, uraim, marháskodunk? Akinek akkora peche van, hogy megéri a nyomorkort, undokká lesz a hatalom előtt, és nem kapja meg az Antall-kormány (sőt a Horn-kormány) által is megítélt, törvényes nyugdíjemelést. Mert az ifjak maguknak spórolnak.

  A magyar egészségügy lezüllesztett és félrelökött állapotában sokkal inkább hasonlít a császári Rómában üldözött keresztényekre, mint a fejlődés diadalmenetére. Egy példa. Ismerek egy kiemelkedően jó háziorvost. Képesítésénél és tudásánál fogva 1,3 volt a szorzója. Ez nagyjából annyit tesz, hogy számos betege közül az öregekért 0,1-del több praxispénzt kapott. A később más ügyben lobbizó államtitkár asszony hivatala lefokozta 1,2-re a szorzót. Azért, mert csak. Az orvos személyes nyilvántartásából pedig hatalmi szóval törölték 200 betegét. Az ok ugyanaz. Így annyival kevesebb után kap praxispénzt. Ezután kitalálták, hogy a háziorvosok halottak után is fölveszik a hivatalból járó pénzt. Kabátlopásba keverték őket. Valóban elképzelhető, hogy az, akinek soha semmi baja, és csak a jogosítvány-meghosszabbítás miatt keresi ötévente az orvosát, valahol – konkrét eset: – a Mecsekben lezuhant egy szikláról. Most tessék elképzelni, hogy a családnak volt más gondja is ennek következtében, mint szólni a halott háziorvosának, hogy tegnaptól önnek nem jár a férjem, fiam, akárkim után pénz. Előbb-utóbb talán feltűnik az orvosnak, hogy az „ellátottak” közül valaki nem jött meghosszabbítani a jogosítványt. Nézzen utána, hogy az illető nem adta-e el a kocsiját, vagy nem halt-e meg? Ez is az ő dolga?

  És még ráverik, hogy csal. Utána belátják, hogy mégsem, de addigra a sajtó már tele van az álhírrel, mindenki szörnyűködik; a hatalom részéről az azonos mértékű nyilvánosság előtti bocsánatkérés pedig elmarad.

  Visszatérve a lényeghez: a tönkretett egészségügy nem a kormányzat jóvoltából fejlődik, ha fejlődik. De nem is erről van szó: a munkaképes lakosság zöme ilyen körülmények között egész egyszerűen nem éri meg a nyugdíjas kort. Ha pedig korán elpusztul, akit halálra dolgoztat a kényszerűség, a dolgozókhoz képest több lesz a nyugdíjas. Ez alsó tagozatos számtani tudással is belátható.

  Úgy is mondhatnám, hogy ennyire azért még nem hülyültünk el.

  De azért tessék csak belegondolni: a vállalkozóvá tett háziorvos - ha éjjel-nappal űzi magát, és jó sokan tartoznak hozzá - még így is keres bruttó 400 ezer forintot. Ezzel nyomban a legmagasabb adósávban adózik. Csakhogy fizeti önmaga és asszisztense után a járulékokat, a kamarai tagdíjat, a maradékból tisztán tartatja, festeti az előteret, a várót, a vécét, a rendelőt, mert annak patikatisztaságúnak kell lennie, megfizeti a megélhetésére szolgáló helyiségek ingatlanadóját, továbbá közüzemi díjait. Ami pénze mindezek után marad, abból gyógyszert, kötszert, műszereket, szakkönyveket meg ilyesmit vesz. Mivel hogy fejleszti magát mint ágazatot. Saját kocsiján rohangál a fekvőbetegekhez, fizeti a kocsi után a súlyadót, bele az Európában legdrágább magyar benzint, a strapált jármű javítását, szükség esetén cseréjét, nemkülönben az előtér, a váró, a vécé, valamint a rendelő által elfoglalt terület után az adót stb. Ami marad, abból él. Nem hal éhen, nem arról van szó, hanem arról, hogy ezek után szájaskodik az állam, és felvág arra, hogy mily nagyon „fejleszti az egészségügyet”.

  Egy ilyen orvoshoz képest vagyunk mi szegények!

  Vagy - politikailag meghatározva - mégsem? Mert ha a föntebb említett támogatásra jogosító küszöbértéket - a lakosság belátását kérve - hatalmi szóval csökkentik, akkor máris kevesebb a támogatandó, vagyis a szegény. Ha pedig a szegények közül valaki kifizeti a közüzemi díjakat, toll a fülébe, nem szorul támogatásra. Éhhalál esetén megint csak kevesbedik a szegények száma.

  Az éhezés akkor sem vitatható dolog, ha megszüntetése valamiért megoldhatatlan. Annak kijelentése pedig, hogy az ország nem engedheti meg magának a rászorultak támogatását, a szegénységet semmivel sem csökkenti.

 

Az abszolutista felfogás lényege

A szegénység egyenlőtlenségi kérdésként való felfogása, vagy a "politikai definíció" egyáltalán nem alkalmas a szegénység meghatározására, vagy mérésére. 

  A tény nyilvánvaló: ha egy társadalomban éheznek, a puszta lakhatás és a megélhetés kérdéses, ott szegénység van. Ez esetben teljesen érdektelen, milyen a relatív helyzet. Márpedig a valóság az, hogy az éhezés, az alultápláltság és a hajléktalanság, amit a gazdag országokkal kapcsolatban el szoktak felejteni, ott is létezik. Elképesztő erre azt mondani, hogy amott ez statisztikailag elhanyagolható.

  Ez a szegénység abszolút. Akkor sem feledkezhetünk meg róla, ha az életszínvonal más elemeivel foglalkozunk. Akkor, amikor az emberek eltérő életszínvonala nyilvánvalóan igazolja, hogy van egyenlőtlenség, nem arról beszélünk, hogy a szegénység jelen van. A relativista szemlélet alapján szegénynek nevezhetnénk azt is, aki naponta csak egy Volvót vásárolhat, míg másoknak napi kettőre is telik. Ezért nem feledkezhetünk meg a szegénység abszolút megközelítéséről.

  Adam Smith felfogása szerint ahhoz, hogy egy tizennyolcadik századi angol ember elkerülje a szégyent, szüksége volt arra, hogy bőr cipőt birtokoljon. Ezzel ő a tárgyhoz, áruhoz fűződő szimbolikus értékről is szól. Valójában Smith korában sokkal kevésbé volt szüksége valakinek bőrből készült cipőre azért, hogy ne szégyenkezzék, hiszen a cipő az angol klímában nehezen nélkülözhető viselet. Abban mégis igaza van, hogy a cipőtlenségnek, vagyis a látható szegénységnek szégyene nem valamivel kisebb szégyenkezést, vagyis nem relatív dolgot jelölt, hanem eldöntendő kérdésre adott választ. Akinek bőrből volt a cipője, egyáltalán, azaz abszolút értelemben nem szégyenkezett.

  Mindez természetesen mit sem változtat azon, hogy a cipő elsősorban cipő, nem pedig az, amire azon kívül használható. Egy felkapott primadonna cipellője sosem számított pohárnak azért, mert eszement férfiak pezsgőt ittak belőle. Annak rendeltetése attól még cipő maradt. A pohárnak használt cipő, vagy a levélnehezéknek használt pohár rendeltetése szerint nem mindig felelt meg annak, amit Adam Smith és David Ricardo - Marxék két jeles forrása - alapján mint használati értéket tanultunk egykor: a használati érték mindig az, amire a tárgyat éppen használjuk.

  Mostanában – a szegénységfogalmakkal kapcsolatban – ezek a jellemzők is jócskán eltorzultak. Hogy mivé lettek a szegénység fölötti elmélkedések során, legközelebb fogjuk tárgyalni.

 

© Szitányi György

   (1999)

Link

 

I. Hogyan szép a szegénység?

II. Nemcsak a legszegényebb, aki szegény

IV. Régi fogalmak - új elnevezések

 

A SZERZŐ HONLAPJA

 

 

OSSERVATORIO LETTERARIO

***Ferrara e l'Altrove ***

©

 

 IRODALMI GALÉRIA - FIGYELŐ  - MEGJELENT SZÁMOK ARCHÍVUMA

   UNGAROHOME - ARCHÍVUM-DGL - ARCHÍVUM-DGL1

 

HOME