JULIAN PYZ

 

Urodził się w Urzędowie 12.11.1895 r. Już jako 10-letni uczeń brał udział w strajku szkolnym w 1905 r. przeciw rusyfikacji. Po ukończeniu Szkoły Jagiellońskiej w Urzędowie kształcąc się w domu uzyskał, jako ekstern, świadectwo dojrzałości. W 1916 r. wstąpił do urzędowskiego oddziału POW, a w 1918 r. współorganizował jego wymarsz do Kraśnika w celu opanowania koszar wojsk austriackich i zdobycia broni, zakończony sukcesem. Brał też udział w rozbrajaniu okupantów w innych miejscowościach powiatu, następnie jak większość urzędowskich peowiaków wstąpił do wojska i uczestniczył w lotach 1919 - 1921 w wojnie polsko-bolszewickiej.JULIAN PYZ

Po wyjściu z wojska pracował w Syndykacie Rolniczym i Banku Ziemskim a od 1926 r. w Kasie Stefczyka, jako jej dyrektor. W latach 1934 - 1937 był burmistrzem Kraśnika. W 1936 r. został wybrany posłem na Sejm R.P. W tym okresie walnie przyczynił się do lokalizacji w ramach COP fabryki zbrojeniowej w Dąbrowie - Bór w odległości 5 km. od Urzędowa, gdzie wielu Urzędowian znalazło zatrudnienie, co się korzystnie odbiło na cywilizacyjnym obliczu tego zaniedbanego dotąd obszaru Lubelszczyzny.

Po wrześniu 1939 Julian Pyz był współorganizatorem Służby Zwycięstwu Polski w obwodzie janowskim, będąc zastępcą komendanta do spraw cywilnych. Zdekonspirowany w I 1940 r. przedostał się do Warszawy, działając w konspiracji do końca wojny.

Po zakończeniu wojny Julian Pyz wrócił do Kraśnika, gdzie został dyrektorem Banku Rolnego, lecz inwigilowany przez UB opuścił Kraśnik i pracował w ruchu spółdzielczym w województwie bydgoskim i warszawskim również i po przejściu na emeryturę w 1960 r. Zmarł w Warszawie w wieku 92 lat 27.III.1987 r. i tam został pochowany.

 

(opr. Tadeusz Wośkowski)