Addio alla lira

Lillo Di Salvo, sarto e commerciante, poeta popolare mistrettese (Foto di SLI)

ADDIU LIRA
di Lillo DI SALVO
Ciao, ti salutu lira;
anzi addiu, pirchì chista è l'urtima sira:
a cominciari ri rumani, unu marzu dumiladdui,
mi rispiaci tantu, ma nu' nni virimu chiùi.
Forsi tu nun criri quantu è granni 'a me' nostalgia,
ma viri sta lacrima chi scinni
e t'accuorgi ca nun è ipocrisia,
pirchì tu èrivi semplici e spiccia
e certi cunti si facienu a menti
e si riscurria ri miluna cuomu nenti.
Ma ora, pi forza t'ha lassari,
pirchì tu nun po' chiùi circolari;
ma iu pi dimostrariti ca nun ti scuordu
mi salivai mpiezzu r'ogni cosa pi riuordu;
perciò ti tuornu a diri ri stasira:
addiu, pi sempri addiu, mia bedda lira!

Mistretta, 28 Febbraio 2002

Nascerà a Mistretta
il museo delle tradizioni silvo-pastorali

Contadino con il mulo (Foto di SLI)
Anziano seduto (Foto di Enzo Lo Iacono)
Il fiore della pietra (Foto di SLI)
Anziano con lo scapolare (Foto di Enzo Lo Iacono)
Donna al telaio (Foto di Enzo Lo Iacono)

Musiche e poesie di Lucio Vranca

ASTARTENEWS
SUL WEB


ASTARTENEWS1

ASTARTENEWS2

LIBRI

LA SOCIETA' OPERAIA
DI MISTRETTA

MATEROMA
I MISTERI VIVENTI
DI CIMICIBILLA

IMAGO

MATEROMA  IMAGO

MISTRETTA

RACCONTI

I RACCONTI DI CIMICIBILLA
LA TROVATURA DI URCHIA
Disegni
di Enzo Salanitro

A -TTIA LUNTANU
Finale 5 Aprile 1996
Dedicata agli emigrati mistrettesi e scritta per il gruppo "Amastra"
A ricordo di mio figlio Giuseppe, in servizio di leva

'U suli cumpariu ri la muntagna,
ma 'u scuru arristau 'nto cori miu;
sinn'iu luntanu, strinciennusi li pugna,
ppi travagghiari unni? Unni voli Ddiu.

Tuornu, mi rissi, nu mmi scuordu 'i tia
e-mmancu ri me figghi, ucchiuzzi ruci;
nun mpò durari assai sta caristìa
e 'a rabbia ca mi fa jttari vuci.

E' VITA CHISTA? NO, CHISTA N'E' VVITA.
TORNA, AMURI MIU, TORNA 'I LUNTANU;
TI CERCHINU 'I TO FIGGHI NNA SCURATA
QUANNU L' UCCHIUZZI A PAMPINEDDA  JANU.

PURU CU SULI CC'E' N-MMI PARI JUORNU
PICCHI' SENZA RI TIA NUN HAVI LUCI;
O' SCURU SUGNU E TUTTI 'I COSI NTUORNU.
'NTO PIETTU, U CORI MIU, NUN HAVI PACI.

- Nun dispirari, giovani matruzza 
co cori ru Signuri è granni assai;
nna la firita cci metti 'na pezza
e la spiranza nfà squagghiari mai.
Lucio Vranca (Foto di SLI)

E-MAIL DI ASTARTENEWS
sebastiano191@supereva.it
seb.loiacono@tiscali.it
materoma@mail.xoom.it
sebastiano.loiacono4@virgilio.it

Tonina Scolaro, in sottofondo, canta 'U mulinaru, canzone popolare di Mistretta.

Tonina Scolaro, voce solista del gruppo folk Amastra (Foto di SLI)

MISTRETTA MIA
Mistretta 1996
E' bieddu 'u me paisi quannu scura ;
'a luna, nsiemi e stiddi, sempri u conza.
Quannu 'u suli spunta nci pari l'ura
d'appiccicari 'i cori ri spiranza.

E' bieddu quannu 'a nivi 'u cummogghia;
ca negghia, joca ammuccia ccà e-ddà.
E' sempre bieddu si nsuonnu mi pigghia.
Sugnu priatu ca nascii ccà.

MISTRETTA, MI TUOCCHI 'U CORI
QUANNU TI SUONNU O PARLU 'I TIA.
MISTRETTA, SCIURI RI ROSA
CUOMU 'I FARFALLI NNI TIENI CCA'.

'U stissu 'i tia ncinnè, tu criri a mia;
hai 'na bedda 'mpigna e f'alluciari.
Sugnu abbrafatu pi cantari a tia;
puru ri-mmiernu ca mi fa ngriddari.

Quannu fa notti è bieddu 'u me paisi.
Spissu s'annaca cu la sirinata;
'i scianchi s'arricria 'u mistrittisi
e affacciaredda fa a-nnamurata.
Tre putti (Foto di SLI)