WUDANG

       Home Page    BAGUAZHANG     English version  
Bagua and Taiji in Lucca
Above: Loriano in application of Bagua ye zhang on Maurizio Mazzei;  right.: Maurizio versus Valentino.  
Above: View of the gym. First row, left: Valentino attacks Loriano

Maurizio and Massimiliano, Loriano and Cristiano : Yin shi Baguazhang

Loriano and Umberto Carrara in two man set: Bagua shiliuba; Maurizio Mazzei: erjiegun

The Sun styleTaiji group in Louxi aobu.
Above: Loriano and Cristiano in  Wudang two man swordmanship  
Above: Loriano and Massimiliano Soggiu in kicking form two man set n. 1 (Yin shi) Above: Erika and Chiara in Tuishou