output


Grammar:
	E' -> E 
	E -> E + T 
	E -> T 
	T -> T x F 
	T -> F 
	F -> ( E ) 
	F -> id

Nullable:
E' is not nullable
E is not nullable
T is not nullable
F is not nullable

Firsts:
id = id
+ = + 
x = x 
( = ( 
) = ) 
E' = id ( 
E = id ( 
T = id ( 
F = id ( 

Follows:
E' = $ 
E = $ + ) 
T = $ + x ) 
F = $ + x ) 

State 0
	E' -> . E 
	E -> . E + T 
	E -> . T 
	T -> . T x F 
	T -> . F 
	F -> . ( E ) 
	F -> . id 
On E , switch to state 1
On T , switch to state 2
On F , switch to state 3
On ( , switch to state 4
On id, switch to state 5


State 1
	E' -> E . 
	E -> E . + T 
On + , switch to state 6


State 2
	E -> T . 
	T -> T . x F 
On x , switch to state 7


State 3
	T -> F . 


State 4
	E -> . E + T 
	E -> . T 
	T -> . T x F 
	T -> . F 
	F -> . ( E ) 
	F -> ( . E ) 
	F -> . id 
On E , switch to state 8
On T , switch to state 2
On F , switch to state 3
On ( , switch to state 4
On id, switch to state 5


State 5
	F -> id . 


State 6
	E -> E + . T 
	T -> . T x F 
	T -> . F 
	F -> . ( E ) 
	F -> . id 
On T , switch to state 9
On F , switch to state 3
On ( , switch to state 4
On id, switch to state 5


State 7
	T -> T x . F 
	F -> . ( E ) 
	F -> . id 
On F , switch to state 10
On ( , switch to state 4
On id, switch to state 5


State 8
	E -> E . + T 
	F -> ( E . ) 
On + , switch to state 6
On ) , switch to state 11


State 9
	E -> E + T . 
	T -> T . x F 
On x , switch to state 7


State 10
	T -> T x F . 


State 11
	F -> ( E ) . 


Table:
      |  $    |  id    |  +    |  x    |  (    |  )    |  E    |  T    |  F    |
------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
  0    |      | Shift  5 |      |      | Shift  4 |      | Goto   1 | Goto   2 | Goto   3 |
  1    | Accept   |      | Shift  6 |      |      |      |      |      |      |
  2    | Reduce  2 |      | Reduce  2 | Shift  7 |      | Reduce  2 |      |      |      |
  3    | Reduce  4 |      | Reduce  4 | Reduce  4 |      | Reduce  4 |      |      |      |
  4    |      | Shift  5 |      |      | Shift  4 |      | Goto   8 | Goto   2 | Goto   3 |
  5    | Reduce  6 |      | Reduce  6 | Reduce  6 |      | Reduce  6 |      |      |      |
  6    |      | Shift  5 |      |      | Shift  4 |      |      | Goto   9 | Goto   3 |
  7    |      | Shift  5 |      |      | Shift  4 |      |      |      | Goto  10 |
  8    |      |      | Shift  6 |      |      | Shift  11 |      |      |      |
  9    | Reduce  1 |      | Reduce  1 | Shift  7 |      | Reduce  1 |      |      |      |
  10    | Reduce  3 |      | Reduce  3 | Reduce  3 |      | Reduce  3 |      |      |      |
  11    | Reduce  5 |      | Reduce  5 | Reduce  5 |      | Reduce  5 |      |      |      |

Generated by GNU enscript 1.6.3.