4. ENGLISH TEXT


A TIZENHARMADIK LEMEZ

Ezen a lemezen már az eddigieknél sokkal konkrétabb üzenet lapul, mert egy központi helyről irányított rendszer sémáját mutatja. A különböző emberjelek legalább nyolcféle faj jelenlétére utal, és migrációs, keveredési jelek is négyszer szerepelnek. Nagyon érdekes a kép jobboldalán önállóan szereplő kettős kereszt. Szemben vele egy kis fekvő V betű van, ami a Teremtő jeleként is értelmezhető. A nyolcféle lény mellett nyolcféle űrjármű képe lehet, de fent balra és jobbra mindenesetre van kettő. Itt egy a mi szokásos csillagképeinktől merőben eltérő módon vannak a csillagok összekötve, bár a földi csillagképek összekötései teljesen véletlenszerűek szoktak lenni, vagyis ez egyáltalán nem szabványosított. A keleti csillagászat például teljesen eltérő csillagképekkel operál.

Az eredeti kéziratban ez az ábra volt ugyanezen az oldalon

Ez a része az égnek bennem nem fedi a fölső csillagtérképet, de ettől még lehet helyes, hiszen nemcsak a Naprendszerből lehet szemlélni az univerzumot. Ez bizony békaperspektíva lenne. Hívjuk segítségül a következő lapot.


A TIZENNEGYEDIK LEMEZ

Itt azért most fellebben a fátyol. Ez az ábra már nagy egyezést mutat az általunk ismert csillagképekkel. Ez már a fenti rajzolattal is egyezik. Ezen a lemezen már írásjelek is vannak, és mindegyik "szó" öt írásjelből áll. Két súlyzószerű jel is van a képen, ami nem más mint választójel, vagy más néven spácium, szóköz. Centrumában az Orion csillagkép jobb felső csillaga áll, de a főképpen téli csillagkép minden csillaga fényes és jellegzetes csillaga benne van ebben a szövetségben. A fentebb lévő fehér csillagtérképen rajta vannak azok a csillagképek, amelyek irányába nézve jó irányban (a rokonságod irányába) nézegethetsz az égen. Ez télen éjszaka dél felé látható. Délkeleten kelnek fel, és délnyugaton nyugszanak le. Az eredeti lemezeket értelmező megfejtésben ez áll: PAGASZ, REGASZ, LUTESZ, JUNESZ, VICSESZ, FADOSZ, és a szerző ezeket bolygó vagy személyneveknek gondolja. Az eredeti anyagban sokkal több lemez volt, és ennek segítségével sikerült megfejteni az idegen ABC -t. És itt jön az igazi meglepetés.


A TIZENÖTÖDIK LEMEZ

A lemez magyarul van írva a két fenti lemez hátoldalára, de nem a mi kedvünkért írták így, hanem azért, mert ezen a nyelven beszélnek, és ilyen - a mi rovásírásunkhoz hasonló - betűkkel írnak. Miután jól tudjuk, hogy ez a kapcsolat sok ezer éve tart, és azt is sejthetjük, hogy ismerik a Föld nyelveit és írásjeleit. De így sem kell tolmács egyetlen magyarnak sem.


HÁROM NAP | SZÜLETTÉL
| KÉTNAP | ÉLTÉL |
| EGYNAP | ELVESZNÉL |
DEKÉTNAP | LÉTEZNÉL

Ez úgy elsőre néhány bugyuta mondat, de ezek a mai helyesírási szabályaink szerint néhány hibát is hordozó tőmondatok mégis sokat mondanak, mert benne van a múltunk, és a távoli jövőnk. Magyarok üzennek magyaroknak a nagyon távoli múltjukról. Egy három csillagú naprendszerből erednek őseink, akik egy kétcsillagú rendszerbe költöztek és ott is éltek. Az írás azt mutatja, hogy itt ma is élnek rokonaink. Azt üzenik, hogy vagy alakítsuk kétcsillagú rendszerré a naprendszert, vagy pedig költözzünk vissza a régebbi hazánkba, oda, ahol ők is élnek. Ezeket a sajátos rovásírással rótt lemezeket egy olyan területen tették le, ahol még napjainkban is sokan értenek a rovásokhoz. Az a latin betűs írás, amellyel ma írunk csak erőlködés arra nézve, hogy kifejezzük vele nyelvi sokszínűségünket és kultúránkat. Ez nem a székely, hanem a szinzu rovás.


A TIZENHATODIK LEMEZ

Ez a tizenhatodik lemez is egy hátoldal képe. Szövege világossá teszi, hogy mit értenek "KÉTNAP" alatt.

TENAPOD \ VIECESÉNEK
/ ÜZENJÜK \
KÉTNAP \ VIECESEI
/ MIVAGYUNK \

Ők, azzal a tudással és abból a történelmi perspektívából már látnak valamit, amit mi mai eszünkkel és tudásunkkal most el sem tudunk képzelni. Meg akarnak minket menteni? Nehéz dolguk lesz...

STARTLAP..STARTLAP NEXT- A teljes abc - rovásírásaink FOLYTATÁS

E-MAIL