EZ IS, AZ IS…

ESZMECSERÉK A MAGYAR NÉP EREDETÉRŐL…

TÖRTÉNELMÉRŐL…

_________________________________________

                                                                    BEKÜLDTÉK - KÖZLÖM

 


Imalánc a Kárpát-medencében

 

Kattintson a képre!

 

II. Rákóczi Ferenc imája:

 

A Te kezedben van szívünk, Uram,
Döfd át szereteted nyilával,
Gyújtsd fel a lomhákat,
Vezesd vissza az eltévelyedetteket,
Világítsd meg a vakokat,
Lágyítsd meg a hajthatatlanokat,
Bátorítsd meg a habozókat,
Tanítsd a tudatlanokat,
Gyarapítsd bennünk a hitet,
Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját,
S újra és újra kérlek,
Add, hogy szereteted gyarapodjék,
Hogy ez az isteni láng
Eméssze föl viszálykodásainkat!

 

Imádság (középkori kódexből)

 

Uram, tégy engem a Te békéd eszközévé!

Add, hogy ahol gyűlölet tombol, oda én a szeretetet vigyem,
Ahol a viszály szertehúz, oda én az egységet vigyem,
Ahol a kétség tétovázik oda én a hitet vigyem,
Ahol a hamisság kígyózik, oda én az igazságot vigyem,
Ahol a reménytelenség csüggeszt, oda én a bizalmat vigyem,
Ahol a szomorúság fojtogat, oda én a világosságot vigyem!

Uram tégy engem a Te békéd eszközévé!

Úgy legyen!

 

Kattintson a képre!

 

 

Reményik Sándor  (1890-1941)

NAGY MAGYAR TÉLBEN ...

 

Nagy magyar télben picike tüzek,
A lángotokban bízom,
Legyen bár messze pusztán rőzseláng,
Bár bolygófény a síron,
Szent házi tűz, vagy bujdosó zsarátnok:
Boldog vagyok, ha magyar lángot látok.

Nagy magyar télben picike tüzek,
Szikrák, mécsek, lidércek,
Mutassatok bár csontváz halmokat,
Vagy rejtett aranyércet,
Csak égjetek, csak melegítsetek ma,
Soh'se volt ily szükség a lángotokra!

Nagy magyar télben picike tüzek,
Jaj, be szétszórva égtek,
Királyhágón, Kárpáton, mindenütt!
De mondok egyet néktek,
Szelíd fények és szilaj vándorlángok:
Mit gondoltok: ha összefogóznátok!

Nagy magyar télben picike tüzek,
Soh'se volt olyan máglya,
Mintha most ez a sok-sok titkos láng
Összefogna egy láncba...!
Az égig, a csillagos égig érne,
És minden idegen rongy benne égne!

1919 február

 

 

Link:

 

 

Kattintson a képre!

 

 Kampánycsend előtti hálózatravitel:

 

Kattintson a képre!

 

 

Kampánycsend utáni frissítések:

 

A Magyar Rádió népszavazási hírei

Origo: folyamatos tájékoztatás a beérkező eredményekről

 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

 

Győzött az igen és az igen, de a népszavazás eredménytelen

„50 éves kommunista agymosás következménye ami történt”

Eredménytelen a népszavazás mindkét kérdésben

A népszavazás eredménye számokban

Népszavazásról: MTV Rt.

 

Keserűség Erdélyben

 

«[…]

A mi Nem-re szavazóinknak, és legfőképpen azoknak a 40 éves gulyás-kavarasos korszak szülötteinek, akik arra hivatkoznak, hogy "otthon" tilos volt Erdélyről beszélni, s akikben emiatt (sem) fejlődhetett ki a nemzeti összetartozás szeretetteljes érzete, stb, stb..., szóval mindazoknak egy kis okító/felrázó részlet egy "Magyarországi testvéreinknek" írt levélből:


"(...) Ezer éven át mi testvéri szeretettel adtuk nektek ingyen és ti elfogadtátok értékeinket, amelyekkel ma is büszkélkedtek. Mi adtuk a magyar hazának Hunyadi Jánost és fiát, Mátyás királyt, Erdély szülöttje Arany János, Ady Endre, Bartók Béla, Tamási Áron, Áprily Lajos, Bolyai Farkas. A semmiből Bolyai János teremtett egy új, matematikai világot, s ősi gyökereink felkutatására atyánkfia, Kőrösi Csoma Sándor innen indult el, akkor is támogatás nélkül.


Unokáitoknak este elalvás előtt, ha még egyáltalán olvastok vagy mondtok mesét, azok közül néhány bizonyára Benedek Elektől (Elek apótól) való. Innen kényszerült bujdosó útjára Mikes Kelemen, aki úgy szerette Rodostót, hogy el nem feledhette Zágont.

Ne feledjétek, hogy amire annyira büszkék vagytok és mindig mindenütt vigyázzban énekelitek, a magyar himnuszt is tőlünk kaptátok, Kölcsey Ferenc erdélyi költőtől. Ezek az érdemes kultúremberek ma nem lehetnének magyar állampolgárok, sikertelen népakaratotok nyomán. (...)"

[…]»

 

Forrás: Kobak/MagyarOnlineNet,  2004. december 08. 09:35   

 

 

Tolnai Bíró Ábel*

MAGYAR GOLGOTA

 

 

Fájdalmas jaj zengve tör fel

Sok Magyar torokból,

Mikor látja: hogy lesz szolga

A hajdan magyarból.

 

Mikor látja alázkodva

Mint kutyát szűkölni,

Velős csontért, s egyéb koncért

Hóhér kezét nyalni…

 

Hajdan-magyar: már nem magyar,

Mert nem Árpád vére.

Állampolgárként magyar csak,

És nem nemzetsége.

 

Nincs tartása gerincének…

Nincs nemzeti érzés…

Van még magyar szív kebelben?

Ez is egy nagy kérdés!…

 

…………     …………          …………

 

Majd mindenki elfeledte,

Hogy lőtték halomra,

Kik a magyar szabadságért

Tömörültek sorba.

 

Magyar paraszt ősi földjét,

Akik visszakérték,

S iparosok, kereskedők

Jussát követelték…

 

…………      …………       …………

 

A sok hóhér most másképpen

Bomlasztja népünket,

S kincset, vagyont elorozva

Koldussá tesz minket.

 

Volt csahosok bankárokként

- Csokornyakkendővel -

Tömik meg nagy zsebeiket

Nagy «szakértelemmel».

 

A «szoc-ribelál» jelszavakat

Fennen hangoztatva

Mindent eltűntetnek, ami

István hagyatéka.

 

És országát el is adják

«Alapszerződéssel».

Trianoni határon túl

Magyar nekik nem kell!

 

S bár magyarul kiáltoznak

Egymáshoz át néha,

Ám, ki túl van a határon,

Nem lesz más, csak préda…

 

…………    …………    …………

 

Néhány igaz magyar! Kikben

Van magyar szív, s lélek,

Kutassátok, hol lehetnek

Ősmagyar erények!

 

Hol lehetnek, s kik lehetnek,

Kik magyarul szólnak,

S tiszta szívvel örülnek még

A magyar daloknak.

 

Kik nem súgják be a magyart,

Nem ölnek meg testvért,

Nem tagadja meg ön-népét

Idegen népségért.

 

 Megverve is magyar marad

(Ez a magyar virtus!)…

Magyar megváltó lesz ő is,

Amilyen volt Krisztus.

 

…………     …………     …………

 

…A kiáltás lassan halkul…

Sok feszület néma…

S véres fejjel bukik a Nap

Sötét magyar sírba…

 

1995. február 28.

 

 

Tolnai Bíró Ábel*

                                                                           HALÁLOS KÓR

 

Nemzetünket s ősi népét

Vészes kór emészti,

S nincs ellene semmi gyógyír,

Mely ellene védi…

 

Keletről szűrődött

Bele vén testébe,

S csakhamar a felszín alatt

Burjánzani kezde.

                                  

Először több kis daganat

Települt meg itt-ott,

S e helyeken a szervezet

Kórosan változott.

 

Innen aztán áttételek

Keletkeztek sorban:

Izomzatban, idegekben

S vérképző nyirokban.

 

Így, a sejtek megváltozva

Öntörvényű módon

Kitörtek a szervezeti

Regulációból.

 

S a betegség - mint daganat -

Pusztító erővel

Nemzet testét elborítá

Heves terjedéssel…

                                                    

…Ez bizony nem tévhit

- Opinio falsa -

Sajnos, egy kegyetlen

Gyilkos karcinóma…

 

Száz éven át kitenyésztett

Különleges fajta:

Minden nemzetet fertőző

Halálos nyavalya.

 

Ha nem irtjuk ki mielőbb

Egy éles szikével,

Nem lesz többé magyar nemzet

Kárpát-medencében.

 

Csak sírhalom marad helyén

Árván, elhagyatva,

Mélyen és jól eltemetve,

Sőt meg is taposva…

 

Kérdezitek, vajh mi szolgál

Halálának okul?

Carcinoma Liberum

Et communisticum.

 

 

 

1995. május 25.

 

 

* Forrás: Tolnai Bíró Ábel: Élet (Válogatott versek),  EDIZIONE O.L.F.A., 2002, FERRARA, 40 old.  € 4,58

 

 

Saját kincseinket szórjuk szét/Gyulay Endre: A magyar nép nem érett meg a demokráciára

Patrubány: bizonyítható csalások történtek a népszavazáson

Nemzeti Hírháló

«Az igazságot is meg lehet szokni egyszer»

 

-----Messaggio Originale-----

Da: Pataki László

A: redazione@osservatorioletterario.net ;

Data invio: venerdě 10 dicembre 2004 14.58

 

Klikk a képre

Előzmény:

Gondola: Gyurcsány lebukott! – Támadásban a Fidesz

(Képmelléklet)

 

ADVENT

 

Az év embere

Utóhangok

 

Kapcsolat

 

 A magyar  nép történelméről                                                                                  1.  2. 3. 4. 5. oldal

Dr. Bonaniné  Tamás-Tarr Melinda / Prof.ssa Melinda Tamás-Tarr

 Névjegy/Biglietto da visita

©

 

 IRODALMI GALÉRIA - FIGYELŐ - MEGJELENT SZÁMOK ARCHÍVUMA

   UNGAROHOME - ARCHÍVUM-DGL - ARCHÍVUM-DGL1

 

HOME