EZ IS, AZ IS…

ESZMECSERÉK A MAGYAR NÉP EREDETÉRŐL…

TÖRTÉNELMÉRŐL…

_________________________________________

                                                                    BEKÜLDTÉK - KÖZLÖM

 

 

 

Kattintson a képre!


Imalánc a Kárpát-medencében

 

 

II. Rákóczi Ferenc imája:

 

A Te kezedben van szívünk, Uram,
Döfd át szereteted nyilával,
Gyújtsd fel a lomhákat,
Vezesd vissza az eltévelyedetteket,
Világítsd meg a vakokat,
Lágyítsd meg a hajthatatlanokat,
Bátorítsd meg a habozókat,
Tanítsd a tudatlanokat,
Gyarapítsd bennünk a hitet,
Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját,
S újra és újra kérlek,
Add, hogy szereteted gyarapodjék,
Hogy ez az isteni láng
Eméssze föl viszálykodásainkat!

 

Imádság (középkori kódexből)

 

Uram, tégy engem a Te békéd eszközévé!

Add, hogy ahol gyűlölet tombol, oda én a szeretetet vigyem,
Ahol a viszály szertehúz, oda én az egységet vigyem,
Ahol a kétség tétovázik oda én a hitet vigyem,
Ahol a hamisság kígyózik, oda én az igazságot vigyem,
Ahol a reménytelenség csüggeszt, oda én a bizalmat vigyem,
Ahol a szomorúság fojtogat, oda én a világosságot vigyem!

Uram tégy engem a Te békéd eszközévé!

Úgy legyen!

 

 

Link:

 

   

Kattintson a képre!

 

 

Kapcsolat

 

 A magyar  nép történelméről                                                                                  1.  2. 3. 4. 5. oldal

Dr. Bonaniné  Tamás-Tarr Melinda / Prof.ssa Melinda Tamás-Tarr

 Névjegy/Biglietto da visita

©

 

 IRODALMI GALÉRIA - FIGYELŐ - MEGJELENT SZÁMOK ARCHÍVUMA

   UNGAROHOME - ARCHÍVUM-DGL - ARCHÍVUM-DGL1

 

HOME