OSSERVATORIO LETTERARIO 

*** Ferrara e l'Altrove ***

Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese   

__________________________________________

Ferrara,  2005. február 2. Szerda - 22.14

 

 

A MÚZSA, MEG A CSÓK

 

   Gyakran szokták mondani különösen férfi művészek, amikor van ihletük hogy: «homlokon csókolt a múzsa». De gondolunk-e egyáltalán arra, hogy ki a múzsa, ill. kik azok a múzsák?

    Az Olümposz lakói. Ahogy a görög mitológiában a művészetek kilenc istennője együtt táncolt és dalolt az Olümposzon vagy a tiszta vizű források közelében, úgy minden időben sűrűn találkozik és kapcsolódik a költészet, a színjátszás, a zene, a tánc egymással és a képzőművészetekkel és a tudománnyal is.

   Honnan származik a «múzsa» szó? Ősi, görög eredetű szó.  A Kr. e. 2 évezredi görög városállamok fejlett gazdálkodása, a poliszdemokrácia ösztönző hatása, a felhalmozott anyagi javaik megalapozták a művészetek és a tudományok fejlődését. Virágzott az építészet, a szobrászat, a színjátszás.

   A görögöknek nagyon gazdag és színes hitviláguk volt. A görög mondák és regék, a görög mitológia valósággal pókhálószerűen átszőtte a művészetet, a politikát és a hétköznapi élet legapróbb megnyilvánulásait, a mitológia hatott az emberek életére. Az isteneket, a mitológia alakjait emberi tulajdonságokkal ruházták fel.

   A görög hitrege szerint az ég és a föld istene Görögország legmagasabb hegyén, az Olümposz csúcsain lakott, aki haragos és hatalmas úr volt, megszabta a mindenség törvényeit, élők és holtak felett döntött. Akaratát és szavait égzengés és villámlás kísérte. Több felesége volt: Métisz, az okosság istennője; Themisz a természet és az erkölcs istennője; Mnémoszüné az emlékezet istennője. Ez utóbbival való házasságból születtek a múzsák, mégpedig kilenc istennő. A múzsák Zeusz fia, Apollón védnöksége alatt a Parnasszusz (Parnasszosz) csúcsán éltek: ezek a bűbájos istennők táncaikkal, énekeikkel mulattatták az isteneket lakomáikon és ünnepségeiken. Az alkotók hozzájuk fordultak ihletért.

   A hagyomány szerint a kilenc múzsa a művészet és a tudomány más-más ágának volt a pártfogója, sugalmazója, mindegyiknek megvolt az állandó jelzője:

 

Erató, a bűbájos - a szerelmi költészet istennője;

 

Euterpé, az örömet nyújtó - a zene istennője;

 

Kalliopé, a szép szavú - az epikus költészet istennője;

 

Kleió, a dicsőség hírnöke - a történetírás istennője;

 

Melpomené, a szép hangú, a dalos - a tragédia istennője;

 

 Poluhümnia, a sokoldalú - a himnuszköltészet istennője;

 

Terpszikhopré, a táncos kedvű - a tánc istennője;

 

Thaleia, a viruló, a virágzó - a vígjáték istennője;

 

 Uránia, a mennyei - a tudomány, főképpen a csillagászat istennője.

 

 

 

 

 Amióta a görögök képzelete megalkotta a múzsákat, alakjuk nagyon gyakran szerepel a művészetekben...

 

A «Testvérmúzsák» magyar nyelvű portálunkon, az Osservatorio Letterario  (Irodalmi és Kulturális Galéria , Szintézis ) valamint a «FullExtra» Online Irodalmi és Művészeti Magazin oldalain kaphatunk  egy kis ízelítőt a művészetekből és tudományokból egyaránt...

 

(Ezen írás kissé módosított formában olvasható a mi magyar nyelvű «Testvérmúzsák» portálunkon és a FullExtrán.)

 

Dr. Bonaniné Tamás-Tarr Melinda

 

Képek:

Ferenczy István: Pásztorlányka avagy a Szép   mesterségek kezdete, A kilenc múzsa, a Villa Romana padlómozaikja Trierben,   A muzsikáló múzsa (etruszk váza, Kr.e. V. sz. fele).

 

 

OSSERVATORIO LETTERARIO

***Ferrara e l'Altrove ***

©

 

TESTVÉRMÚZSÁK/MAGYAR PORTÁL -  IRODALMI GALÉRIA - FIGYELŐ

 MEGJELENT SZÁMOK ARCHÍVUMA  - UNGAROHOME - ARCHÍVUM-DGL - ARCHÍVUM-DGL1

   

HOME