Dr. Szász Elemér

email   üzenet |   válasz erre |   profil |  2004-04-06 22:24

2004-04-06 09:06, melinda:
-
2004-04-05 18:22, Dr. Szász Elemér:
-
"A MAGYAR NÉP HAJDANI ÉNEKE"
-
Ide is beírom a biztonság kedvéért - mint ahogy jeleztem a magánüzenetre írt tegnapi válaszlevelemben -:

Nekem is megvan egy enyhén eltérő változata a «Hozsanna!» c. teljes kottás népikönyv 1982-es kiadásában, amely gyűjtemény egy, a liturgikus reform alapján átdolgozott és bővített kiadás, s amely forrásként az alábbi adatokat jelöli meg:
Bogisich: Őseink Búzgósága (1888) - Szoszna: Énekgyűjtemény (1714)
Itt is felfedeztem egy enyhe eltérést - mint minden népdalnál vagy szájhagyomány útján terjedő népi alkotásnál megfigyelhető - a 10. és a 11. strófában:

«Sokat Fiad ellen, megvalljuk, vétettünk,
De könyörögj értünk s hozzája megtérünk.
Refr....

Jézus Fiad előtt hajts térdet érettünk.
Mert ha nem cselekszel, egy lábig elveszünk.
Refr....»

Melinda


A MAGYAROK EREDETÉRÖL

A "Boldog asszony Anyánk" szövege vezetett arra, hogy a gondolatmenetet a magyarság eredetére forditsam vissza.
Összetett, szövevényes múlt az amit bejárt népünk, de az östörténetünk végül is érthetö és egyszerü.
Abban minden történész megegyezik, hogy a magyarság családfája au ú. n. uraltáji ösnép nyugati ágából, az urali ösnépböl sarjadt ki. Ezek az ösuraliak a Volga és mellékfolyói mentén, az Ural hegység nyugati (európai) vidékén éltek. Legkeletibb ága e népnek, a szamojéd nép öse, átkelt az Uralon s annak északkeleti lejtöin szállt meg.
Az urali ösnépnek a szamojédektöl elszakadt, tehát Európában maradt ágát nevezzük gyüjtönévvel finnugor ösnépnek. Ebbe az ókori népkeverékbe tartozik a szkita (v. szittya) népfogalom is, a történelemben azt irják róluk, hogy a mai Déloroszország vidékén éltek és mint nomád, harcias lovasnép, nagy tekintetnek örvendtek. Krisztus elött 630. elfoglalták Kisázsiát, de nem maradtak sokáig ott, késöbb összeolvadtak a szamojédekkel.
Az uraltáji ösnépböl kiindulva a következö népcsoportokat lehet megkülönböztetni:
A) URALI ÖSNÉP: Szamojéd és Finnugor ösnép. A Finnugor ösnépböl ered a Finn-permi ösnép és az Ugor ösnép. Az Ugor ösnépböl ered a Vogul, Osztják és Elömagyar ösnép.
B) ALTÁJI ÖSNÉP: Nyugati török, Keleti török, Mongol, Mandzsu. A Nyugati törökök leszármazottja az Ogur nép, amig a Keleti törökökböl a Hunok erednek.
A Finnugor ösnép keleti ága és az altáji ösnép legnyugatibb ága ellentétes irányú haladása közben találkozott egymással, tehát Elömagyar és Ogur, s ezzel a találkozással indul meg a magyar nép kialakulása is.
A magyarság elsö: o n o g u r elnevezése (ebböl származik az Ungar név is)az onogur-bolgárok nevéböl származik.
A Kaukázusban a Kazár(Szabir)birodalom volt idörendben az utolsó, amelyben a magyarság szerepet játszott. A kazárok török fajúak voltak, de a fejlett mezögazdaságával és elágazó kereskedelmével messze a többi török birodalom felett állt.A magyarok politikai újjászervezése akkor indult meg, amikor a kozár birodalom hanyatlásnak indult a 9. század derekán.

Hogy a bejegyzés ne legyen túl hosszú, a folytatást elhalasztom egy késöbbi idöre.

 

        

melinda

email   üzenet |   válasz erre |   profil |  2004-04-06 23:49

2004-04-06 22:24, Dr. Szász Elemér:
-
A MAGYAROK EREDETÉRÖL

Az urali ösnépnek a szamojédektöl elszakadt, tehát Európában maradt ágát nevezzük gyüjtönévvel finnugor ösnépnek...
-


Én is így tanultam. De ezzel ellentétes legújabb nyelvészeti megállapításokkal is találkoztam, s nagyon elgondolkoztatóak...
Ha lesz rá időm, megpróbálok ezzel kapcsolatban egy-két példákkal illusztrált gondolatot összeszedni...

Addig is...


Adalékok a magyar történelemhez:

Róna-Tas András: «Nép és nyelv: A magyarság kialakulása»
Nyomtatható verzió)


Adalékok a szkítákhoz:

Szkítákról szakirodalom


Szkíta.lap.hu
Mesterházy Zsolt írása: Hol keressük a ragozó nyelvű népek hazáját Eurázsiában
Legfrissebb tanulmányok közül

Kapcsolódó témák:

A kereszténység fejlődése a Párthus Birodalomban
(
angolul, spanyolul )


Kelta.lap.hu
A keltákról (Magyarul)
Kelták a Kárpátok földjén(Olaszul)
Kelta-nyomok Eurázsiában? (Kr. e. IX-X. sz.) (Olaszul)
Szkíták és Szarmaták (Olaszul)

 

Link

 

 

 

Dr. Bonaniné  Tamás-Tarr Melinda / Prof.ssa Melinda B. Tamás-Tarr

 

©

 

 

GALLERIA LETTERARIA -  OSSERVATORIO - ARCHIVIO DEI FASCICOLI