TOLNAI BÍRÓ ÁBEL  VERSEI ©

 

IGAZ MAGYAR KELL

 

IGAZ MAGYAR KELL

 

Bűnös kiárusítás, ami itt folyik

Bokros piacterek sötét zugaiban:

Eladnak gyárakat, bankokat és földet

Eltorzult piaci versenygazdaságban.

 

Mindent valutáért - mondják az "okosok" -

Így jön be külföldről a "működő" tőke,

De azt nem tudhatod elkábított magyar,

Hogy amire kilépsz az még magyar föld-e?

 

Magyar csokoládét sem lehet már enni,

Csak silány Stollwerket, de többszörös áron,

Ám leértékelt áron másé lesz a gáz.

Ha ez így megy, nem lesz magyar áru az országban.

 

Totális agymosás kezdődik el újra:

Felejteni, hajdan mi is volt magyar.

Iskolákban kezdik ismét szovjet módra,

S magyar értékeket irt sok gyilkos agyar.

 

Csendben települ be sok idegen népség,

Kiknek van hely mindjárt, állás és lakás is,

Míg sok magyar talpára útilaput kötnek,

Ezért kölcsönt sem kap, s koldussá lesz máris.

 

Sajnálják a gyógyszert  szegény betegektől.

Árat emelnek hát és nem adják olcsón.

Hasznos kormányprogram: beteg ember nem kell,

S az ő halálukkal nyernek sok koporsón.

 

Kapitalista öntetű diktatúra ez,

Melyet ha ki is bír e megtizedelt nép,

Arra ébredhet, hogy nem más, mint csupán egy

Magyarul suttogó őslakos kisebbség…

 

Ébredj fel időben, s ne légy szolgalelkű!

Támadjon fel benned a magyar tudat!

Térj le a népcsalók s hazugok útjáról

S keresd az egyetlen igaz magyar utat!

 

Azon majd eljuthatsz ismét olyan sorsba,

Amikor nem rettegsz, mit eszel majd holnap,

Ahol nem lesz hajléktalan és kitaszított,

Lesz kenyér, orvosság, s a beteg gyógyulhat.

 

Ám, ehhez Te kellesz radikális tettel:

Jól képzett magyar kell, bátor, erős szívű,

Ígéretek helyett tettekre hajlandó,

Derék s igazmondó és nem kétszínű.

 

Ne ígérgess, ámíts üres tarisznyával!

Politikád legyen bölcs szellemi erő:

Tárd fel szegénységünk, s tolvajait űzd el!

Szeretett szép hazánk így tán megmenthető.

 

1995. december 5.

 

Forrás: EDIZIONE O.L.F.A., 2002, FERRARA, 40 old.  € 4,58

 

 

A BORDÓ-VÖRÖS ING

 

Szeretem a színes ingeket szép öltönyökhöz

Ízléses és finom nyakkendővel hordva

Amikor úgy zenél szinte  – miként egy hegedű –

A több szólamú, halk színharmónia.

 

Azt hittem, fehérek mellett minden színű van már.

– Ám az emlékezet időnként már megcsal –

Figyelmes, szép feleségem egy hiányt pótolva,

Inget adva lepett meg egy bordó-pirossal.

 

Fel is vettem nagy örömmel kord házi zakómhoz.

Csak az atléta fehér volt alatta.

Este mikor levetkőztem szomorúan láttam:

Atlétámat egy nap alatt vörösre fogta.

 

De ez semmi! Mert más is ért meglepetésemre:

A mosdóvizem is szinte vérvörös lett,

Belevette bőrömbe is magát a vörös szín.

Hiába volt szappan, mit hypo követett.

 

És hiába dörzsölgettem két puszta kezemmel,

Körömkefe kellett kádsúroló porral.

Órák hosszat nyögdécselve magamat súroltam,

Míg végre mondhattam: Hál' Istennek jól van.

 

Agyam furcsa hangulatra mutatott rá, kérem:

Fene furcsa ez az élet – megállapítottam –,

Ajándékba kaptam én is vörös inget

S úgy jártam, mint szegény Hazám a vörös Átokkal.

 

Beleivódott ez a vörös az agyakba mélyen

– Gyökereket is eresztve, s szerteágaztával –

Megmérgezi életünket gyilkos gyümölcsével…

… Alig lehet kiirtani csákánnyal, kapával…

 

1995. január 10.

1994. MÁJUS 8.

 

Gyilkosok kezébe jut ismét az Ország

Szabadon választva népünk, e csúf sorsát

 

Hogy ismét rab legyen sok ezer hazafi,

S hazaszeretetet, vallást irtva ki…

 

Sok hamis próféta hetet-havat ígért,

Rövidlátó népünk nem tudta, hogy miért?

 

Rőt kutyák ugattak, (- gyalázva ki magyar -)

Kiknek a becsület és a munka fanyar…

 

…Pártütő volt mindig kevert génű népünk.

Hát megpecsételtetett magyarként itt élnünk.

 

Igaz, már Koppány is lázadt István ellen,

Nem akarván Krisztust - élvén pogány hitben -.

 

Később is így volt ez, majd ezer év óta.

Ezért taposhatta szent földünk sok horda.

 

Nem csoda hisz' népünk ma már olyan kevert,

Nem tudni: ki magyar, német, tót, oláh, szerb.

 

Állampolgár helyett sovén kisebbségi,

Ki e minőségtől hatalmát reméli…

 

Istentelenséget valló torzult elmék

Szavazataikat hasonlókra tették.

 

…És mindig volt köztünk kapzsi, ingyenélő,

Sok pénzért besúgó és egyéb henyélő.

 

Sok magyar is hajlott a korrupcióra,

Ezért is szavaztak sokan árulókra.

 

Pedig, ha negyven év terrorjára gondol,

Hazaárulókra egy magyar sem voksol…

 

…A szavazás titkos… ki tudhatja most már,

Melyik érdekcsoport örvend HAZÁNK sorsán.

 

 

……………        ……………       ……………

 

 

Néhány igaz magyar! Ne próbáld menteni!

Sok idegen csahos hamar elföldeli…

 

 

És ha a sírdombra állít egy keresztet,

Örömmel írja rá: "ÉLT EZEREGYSZÁZ ÉVET…"

 

1994. május 14.

 

Forrás: EDIZIONE O.L.F.A., 2002, FERRARA, 40 old., € 4,58

 

 

 

ÚJ GOLGOTA

 

Krisztust megölte

Saját vére

Kiválasztottsága

Ellenére.

 

Mosta  a kezét

A római,

Mert nem akarta

Vérét ontani…

 

Majd kétezer éve

Nincs változás:

Most is csattan a hátán

Sok ostorcsapás.

 

És megfeszítve őt

Naponta

Nem egyszer, de százszor

Elvadulva…

 

Ám most nincs kézmosó

Hős római,

Ki mer a zsidóknak

Ellentmondani…

 

Krisztus népe! Ne hagyd

Eloltani

A szeretet lángját,

Mely isteni!

 

Mondj ellent tettekkel

A sok "másnak":

Krisztus gyalázó

Hazugságnak!

 

1996. július 11.

 

 

        ÉLETKÉPEK

                                                 

 

NAGY KINCS – SZOMORÚ NINCS

 

Vasárnap délelőtt, szentmise után

Ballagott haza egy öreg házaspár.

 

Megadva a módját szépen felöltöztek,

Így adva meg jelét a tiszteletüknek.

 

Ruhájuk nem volt új, ámde gondozott,

Kopott volt tán kicsit, de nem foltozott.

 

"Mackó" cukrászda van az egyik sarkon,

Ahol nem volt drága sem torta, sem mignon.

 

– Gyengeséged miatt nem tudtál ma sütni.

– Nézzünk be, hogy van-e kis olcsó valami.

 

Bent elcsodálkoztak az árakat látván,

Nem is jutott többre két kicsi mignonnál.

 

Kis anyóka motyog: – E drágaság riaszt.

Ámde  erre apóka mondja már a vigaszt:

 

– Egyszer megtehetjük… ne légy búba esve,

Egyet délben felezünk, egyet pedig este.

 

…És már mosolyognak, s viszik a nagy "kincset".

Pedig mit is visznek? A szomorú "nincset"… …

 

1995. január 23.

 

 

 

 

 

FÁRADTAN BOTOZVA

 

Milyen fáradtan mennek

botozva,

meggörbült háttal

a boltba.

 

Ütött-kopott szatyor

kezükben,

és filléres gondok

fejükben…

 

Tej fél liter, kenyér

fél kiló.

Tétován áll és néz

egy Anyó,

s gondolja, jó lenne

– óh, de jó

vasárnap egy kis hús,

tán fél kiló…

 

Erszényét böngészi,

számolgat

és örömmel kér… négy

csirkeszárnyat.

 

Aztán tovább botoz:

egy szappan,

néhány szem krumpli,

s lassan

a pénztárhoz ér el

és figyel.

 

Mondják az összeget,

s megretten:

nem jól számoltam – szól –

Kedvesem!

A szárnyakat vegye ki,

azt nem viszem…

 

Mögötte egy úr állt,

s lehajolt.

Néni – szólt – elvesztette,

mikor pakolt.

 

S egy százast adott át

ilyetén…

és kész volt a fizetés

könnyedén…

…hálálkodott szegény:

lám, ilyen egy öreg…

…köszönöm…

 

 

     

 

 

A férfi már elment.

A néni

még lassacskán pakol,

s nézi

a kicsi erszényét,

s az ajtót is nézi…

fejét csóválja…

…sehogy sem érti…

 

1995. január 23.

 

 

MAI ÉLETKÉP

 

Egyre többen járnak

Meggörnyedt gerinccel

Aszott, sovány arccal

Réveteg szemekkel.

 

Ételhordót visznek

Tán azon töprengve

Milyen löttyöt adnak

Ma ismét ebédre?…

 

Ám az éhség nagy úr:

Egy igen nagy fenség

Testvére egy állapotnak

Úgy hívják: szegénység.

 

Nem jut már jobb étek

Morzsányi nyugdíjból

El kell hát tűrniük

Az ebédosztótól:

 

Eszi vagy nem eszi?

Mit akar? Nem kap mást!

… S inkább eszi, mert nem akar

Kínzó éhenhalást…

 

           

 

…Egyre többen járnak

Korgó éhes hassal,

S csak belesnek a konyhába

Jóllakni a szaggal.

1996. május 26.

 

 

 

 

 

 

 

EGY KEFIR, EGY KIFLI

 

Fővárosi metrókocsi

Egyik szögletében

Ül egy elcsigázott asszony

Kicsi gyermekével.

 

Nagy, réveteg szemeivel

Vajon mit kémlelhet?

A régmúltat vagy a jövőt,

'hol sok élelmet?

 

Horpadt melle, sovány arca

Tanúja az éhnek

– Mintha épp egy része volna

 Egy Radnay-képnek.

 

Kicsi szatyra épp ily sovány

– Nem bőséges szaruja –

Nem rejteget sok élelmet:

A nyomor tanúja.

 

Eres, sovány kis kezével

Kiemel egy kiflit,

Mit megfelez gyermekével,

Ahogyan ez illik.

 

Kivesz egy pohár kefirt is,

Gonddal fel is bontja.

– Egyél kicsim, megfelezzük,

Edd meg felét, – mondja.

 

Gyorsan elfogy a fél kifli,

Vele a fél kefir is.

Üres poharat ad vissza.

Anyja mosolyog is, sír is.

 

Megeszi hát a fél kiflit

– Neki ez a mérték –

S lenyalja a pohárzáró

Kefires födélkét.

 

1996. július 4.

 

 

 

Tolnai Bíró Ábel: Élet

(Válogatott versek)

 

 

Kapcsolat

 

Dr. Bonaniné  Tamás-Tarr Melinda / Prof.ssa Melinda Tamás-Tarr

 Névjegy/Biglietto da visita

©

 

 

GALLERIA LETTERARIA -  OSSERVATORIO - ARCHIVIO DEI FASCICOLI

 UNGAROHOME - ARCHIVIO-DGL - ARCHIVIO-DGL1