-----Messaggio Originale-----

Da: gyongyos

A: melinda.tamas-tarr@osservatorioletterario.net

Data invio: lunedě 28 marzo 2005 7.39

Oggetto: Nagypénteki csatolmány

 

 

Kedves Melinda,

 

elkésve bár, de nem is lévén tudatában annak, hogy mit is küldhetnék érdemlegeset egy ilyen nagy ünnepre, egy három év előtti versemre esett a választásom, amely egy egyszerű brazil asszony stigmátáiról szól és amely televíziós élmény ihletéseként nagyon nagy hatással volt rám. A kamerákat nagypéntek délután a stigmátás alany beleegyezésével a szobájába vitték és mintegy négy órának a lényeges mozzanatait fényképezték. Közben a narrátor elmondta az asszony egyáltalán nem különös életét és a szenvedéseit képesek voltunk végig követni, amint azt a blankversben leírom. Az élmény hatásának eredménye ez a vers, amelyet most Kegyednek ajánlok!

 Húsvéti üdvözlettel és kézcsókkal:

 Imre

                                                                                                                                                                                                   

 

Gyöngyös Imre

Tévédokumentum Témája

 

Beszámolónak szánom ezt a filmről,

mellyel képernyőm meglepett minap:

A tévém egyik népszerűtlenebb

nem túlhirdetett, csendes műsora,

címe: "Istennek Üzenetei".

          

A nagy sereg filmes fényképező

kutat, nyomoz, bizonyságot keres,

hajhász Istentől származó csodát.

Mi biztosan nem értjük meg soha,

mit semmiképp nem érthetünk ma még

a tudomány nem teljes birtokában

s a szívünk még bűvös titoknak érez,

de majd tudós, kíváncsi, jobb jövőnkben

megért a szomjas emberértelem.

Meglátjuk azt, hogy minden összefügg:

Következést és következtetést

az értelemnek útja tárja fel,

amit ma még buzgóan csak hiszünk,

hogy értelmünk majd egyszer isteni

világosságban fürdik és amelyben

minden kérdés a válaszába forr.

A jóslatok hűen valóra válnak,

még akkor is, ha méretük kegyes.

          

A Választott, ki közvetít felénk

Istentől szóló figyelmeztetést

s átéli most, kétezred év után

a krisztusi nagy megpróbáltatást,

végigszenvedve mind a kínokat,

melyben a lelki gyötrelem vezet

s hű másolat a testi sérelem.

Egy napra Krisztus sok fájó sebét

saját sebével vérzőn felfedi:

A Megváltó halálát érzi át

s egy nap multán begyógyul sok sebe.

Így lett fölkentté pillantás alatt

az Isten által választott közeg,

ki boldogan vállalt alázatot,

ki küldetésének lett hírnöke

egy szürke élet  fényjelzett fokán.

 

Három kihalt, nyűtt házasság után

varázsütésre száll a lelkisége

tökéletesebb törekvés felé

megjárni Krisztus gyötrő útjait.

Intő tanulmányt ír folyékonyan,

nem ismert nyelven, nem tanult betűkkel,

könnyed beszéddel és világosan.

 

Nagypéntek dél és három óra közt

önkívület nélkül szenvedni kezd,

nyögdécselése inkább fékezett,

míg Krisztus sajgó, vérző sebeit

a visszaérzés újra áttöri,

s bár minden moccanás fegyelmezett,

testébe ráng a lelki gyötrelem.

Az ellenőrzők érzik szenvedését

és láthatóan szenvednek vele.

Mély sóhajt törve három órakor

a kín eléri már tetőfokát,

az ernyedő test végre elpihen.

Másnapra már begyógyul mind a seb,

helyén halvány, sejtelmes árnyalat

s a sima bőr is vartalan marad.

 

Aztán a mozgóképszemélyzet is

a látottakban meggyőződve hisz

s a felszerelést kapva elvonul.

Ők lélekben megrendült emberek,

kik nem kétkednek többé konokul.

Az élménnyel mind önzetlen szeret

s hit és vallástörténelmet tanul.

 

A dokumentum minket is megint,

felejtett, régi mélyeinkbe ás,

tátongó űrt kételyleplünkbe vés

s eszünkbe jut sok régi áldozás,

szennymentes szárnyaló elmélkedés

s mind messzebb sodródunk a tiszta múltba

s hiszünk új áhítatba visszahullva.

                                                                        

Ajánlom ezt a verset Dr. Bonaniné Tamás-Tarr Melindának.

 

 

Gyöngyös Imre Fáy Ferenc lírájáról

 

Olvasóposta

 

VISSZHANG

 

Kapcsolat

 

Dr. Bonaniné  Tamás-Tarr Melinda / Prof.ssa Melinda Tamás-Tarr

 Névjegy/Biglietto da visita

©

 

TESTVÉRMÚZSÁK - MAGYAR NYELVŰ PORTÁL - GALLERIA LETTERARIA -  OSSERVATORIO

ARCHIVIO DEI FASCICOLI - UNGAROHOME - ARCHIVIO-DGL - ARCHIVIO-DGL1