MAGYAR NYELVŰ PUBLICISZTIKA ©

—Válogatás—

1. oldal

 

·          A JÖVŐ ELKEZDŐDÖTT

·          ANALFABÉTIZMUS

·          EMBERI GYARLÓSÁGOK A KÖZMONDÁSOK TÜKRÉBEN

·          EURÓPÁT KAPCSOLJUK

 

 

A JÖVŐ ELKEZDŐDÖTT?…

- Felhangok  egy témára -

 

I.

«A jövő áldozatokat fog tőlünk kívánni, miket meg kell adnunk, de két dolog az, mit áldozatul hozni semmi esetben sem lehet: a haza függetlensége és a becsület.» (Deák Ferenc XIX századi államférfi szavai.)

 Orbán Viktor miniszterelnök a budapesti  Kossuth téren így szólott: «A jövő elkezdődött. Leültettük asztalunkhoz a múltat, mint egy nagy családi ünnepen. A múlt pedig nem jött üres kézzel: elhozta emlékeinket, példáinkat, a megmaradás komolyságát, a fájdalmat, de ami a legfontosabb: elhozta a jövőt… »

…MÚLT, JELEN, JÖVŐ…

…A jövő elkezdődött… Miféle jövő?…

De mi a múlt? Mi a jelen? Mi a jövő?

(A nyelvtani igeidő meghatározást elkerülöm.)

A MÚLT az, ami elmúlt, ami megtörtént, lefolyt…  A mostani időpontot, időszakot megelőző… Az elmúlt idő mint a jelen és a jövő ellentéte…

Jelen: A most folyó idő…  A mai élet, a mostani körülmények… Jelenlegi, mostani…  A szóban forgó helyen itt illetve ott…

Jövő: A mostanira következő időpont, időegység… Az ezutáni idő, a jövendő…  Valakinek, vagy valaminek  a jövőben bekövetkező állapota, sorsa…

 Múlt: emlékeink, példáink, a megmaradás komolysága, fájdalom…

Ötvenes évek eleje: születésem ideje…

Ettől kezdve: Sztálinista diktatúra időszaka…

1956: a félbeszakadt forradalom…, majd Kádár-diktatúra… Politikai üldözések és zaklatások különféle tarka módszereinek nyílt és burkolt formájában való megnyilvánulása a 80-as évek végéig…

…Hányingerem van… igen, hányingerem van, mert nemrég a belügyi szervek titkos és alávaló, aljas módszereket és eszközöket  alkalmaztak békés állampolgárok ellen politikai célok érdekében!… Mindenütt voltak potenciális besúgóik… akik nemcsak egyszerű jelentéseket küldtek, hanem zaklatták is a kiszemelt áldozataikat!…Az akkori magyar szocialista társadalom polgárai közül sokan azért kényszerültek külföldre távozni, mert nem vallhatták szabadon nézetekiket, s azért üldözték annak ellenére, hogy még azt sem lehetett rájuk fogni, hogy meg akarták dönteni a fennálló akkori társadalmi rendszert… Egy széles besúgó rendszer működött  személyek, csoportok megfigyelésére a következő  módszerekkel: levelek ellenőrzése és eltűntetése, telefonlehallgatások, lefigyelés, követés bevont személyek általi információk szolgáltatása céljából, amelyeknek eredményeként dossziékat vezettek a megfigyelt személyekről… szemét hangú, közönséges, trágár stílusú fenyegető névtelen levelek,  telefonhívások, és még sorolhatnánk… Mennyi és mennyi disznóság folyt felső fokon!…

Leültettük asztalunkhoz a múltat…? A múlt  elhozta a jövőt…? A jövő elkezdődött.…? Ha igen, akkor egy újabb jelennel állunk szemben. A körforgás ugyanaz marad? Vagy végre különb lészen?… Ugyanis a történelem folyamán az emberek sohasem vontak le semmiféle tanulságot a múlt hibáiból, baklövéseiből, gaztetteiből, szentesített vagy szentesítetlen törvénytelenségeiből…

Ezidáig meghoztuk - évezredeken át - a megjósolt és súlyos áldozatokat, s két dolog is sajnos áldozatul esett:  a haza függetlensége és a becsület…!

Remélhetjük, hogy most majd végre másképp lesz?!…

Már nem tudok bízni, nem tudok hinni, nem tudok reménykedni…

Miért nem? Elég csak hallgatni a különféle politikai acsarkodásokat, civakodásokat…

Igaza van Radzinszkijnak: «…csak az öltözékek változnak, az emberek bennük ugyanazok, ugyanazok a hibáik, ugyanúgy semmibe veszik az előző korok tapasztalatát... »

Hát akkor érdemes, vagy merjünk bízni, reménykedni, hinni egy jobb jövő eljövetelében?!…

 

 

II.

 

«A jövő elkezdődött. Leültettük asztalunkhoz a múltat, mint egy nagy családi ünnepen. …elhozta a jövőt…  Eljött az idő arra, hogy saját történelmünket építsük, ismét Európa történelmi főutcáján haladjunk.»

Hát akkor nézzük csak… Ki hogyan lépeget ezen a főutcán…

Én is lépegetek, s közben ezt olvasom:  «A lakosság legszegényebb és leggazdagabb rétegének jövedelme között hétszeres a különbség Magyarországon - derül ki a KSH háztartásokat vizsgáló felméréséből. A nagyon szűkös megélhetéshez 25 ezer forintra van szükség egy hónapra személyenként. Az átlagos szintű megélhetéshez már 48 ezer, a jó életszínvonalhoz 70 ezer, a nagyon jóhoz már 120 ezer forint kell.»

1994 és 2000 között nagy változások mentek végbe az ország gazdasági és társadalmi életében. 1997-ben erőteljes és tartós növekedés kezdődött és ez a növekedés hatott a foglalkoztatottságra.   Azt  mondják a 2000-es statisztikai elemzések: «Javuló életszínvonal: az évtizedes hátramenet után új korszak kezdődik»…

Orbán imígyen szólt: «Hazánkban egyre több a felemelt fej, egyre több gyerek születik, egyre több embernek van munkája…»

Örülnék, ha ezek közé tartozhatnék… Újra házasodtam, negyven éves vagyok… Ennek ellenére felsőfokú intézményben tanulok nagy áldozatok árán, idős szüleim pénzén, abban a reményben, hogy végre elhelyezkedhetem. De erre sincs sok esélyem, a gyakorlati példák nyiltan beszélnek: «öreg» vagyok én már, nem kellek semmiféle munkahelyre… Van három gyerekem, nincs három szobám…  A párom - második házasságom - is munkanélküli. Nekünk kellene  segítenünk nyugdíjas szüleinket, s nem fordítva! Az ötödik emeleti kis szűk,  lyuk-betonlakást is a szüleim vették, hogy legyen hova mennem a válás után… Sokszor kikapcsolják a közszolgáltatásokat, mert nem tudjunk időben fizetni a számlákat… Ez élet? De azért legyünk boldogok, szüljünk gyerekeket, neveljük őket megfelelőképpen… Miniszterelnöki fizetésből lehet is, de nem a mi életkörülményeink között!… A jelenünk sem bizto­sított, semhogy a jövőnk: nyugdíjra sem lehet reményünk!… De, «a jövő elkezdődött…» Ha a miniszterelnökünk mondja, talán úgy is van… Én nem vettem észre…

Nekem bezzeg nem sok választásom marad, akárhogy is nézzük a múltat, a jelent, az elkezdődött jövőt avagy az eljövendő jövőt: mit tehetünk, ha még ennél is kilátástalanabb a helyzetünk?…

Az ötödik emeleti ablakunk rács nélküli, tágas…

 

III.

 Ja igen, Krisztina az más… Ő nem a fennamaradásért dolgozik, hanem a jobb életért, a luxus körülményekért. Férje a legmenőbb BMW-vel furikázik és szórja a pénzt hol itt, hol ott. Felesége pedig nyugatra jár rövidebb-hosszabb időnként meg-megújító szerződéses «munkára». A férj közben beszervez a jó nagy külföldi üzletbe barátnőket és más lányokat is… A kezdők megelégszenek a hétvégi turistautakkal, a tengerparti éjszakai lokálokban való táncos  «bugyipénzzel» vagy egyéb plusz extra szolgáltatással. Jó fizetés fejében, saját akaratukból vállalt feladatot hajtanak végre: senki nem kényszerítette őket erre. Ajánlatot kaptak, amit elfogadtak.  Vonzóak, kívánatosak és okos magyar lányok.  Vannak csak általános iskolai végzettséggel rendelkezők, de a javarészt egyetemisták, diplomások… Ez utóbbiak az  éhbér  helyett inkább  szívüket, agyukat,  lelküket,  nemi szervüket adják el minden kényszer nélkül, mert bizony van rá jócskán vevő! A nyugati valuta meg még kifizetődöbb is! Gyűlnek így a garasok szépen sorjában… Otthon  mindenki úgy tudja külföldi kiküldetés: egyetemi, nyelveket beszélő  fiatal diplomás hölgyek remek külhoni-karriert futnak be, ahonnan rendszeresen, meghatározott időnként hazatérnek, s láthatóan jó anyagi körülmények között élnek… Legalábbis sokkal jobb anyagi körülmények között élnek, mint hazai «kolléganőik»…

Ez ám az élet, a luxus élet! Mindenük megvan, otthon nem kell azon rágódni miből telik holnapra! Mert van bőven tej is és abba aprítani való is!… Kell ennél több? Még hagyományőrzők  is: a világ legősibb mesterségét űzik ipari szinten! Kell ennél nagyobb európaiság, nagyobb nemzetköziség? Európa történelmi  főutcáján csak végig lehet haladni nagystílűen…A jövő nemhogy elkezdődött, hanem folytatódik… Legalábbis így is (sajnos)…S addig fog tartani, amíg lesz rá kereslet. A régi örömlányokat felváltják majd újak, ha kiöregednek a szakmából. Évezredek alatt nem tűnt el ez az ősi foglalkozás, miért pont most  kellene kihalnia?…

Hogy ezzel egyet értünk-e vagy sem, az már más lapra tartozik… S ehhez gyomor is kell, mégha luxus prostituáltakról is van szó… A javarészt viszont csak közönséges utcalányok hemzsegése zaklatja az állampolgárt felborítva lelki egyensúlyát (már akinek!)… De ezekre is van bőven  kereslet… Ezek a hölgyek Európa főutcájának melléksávjait, kanyarjait választották…Nekik bizonyára megéri, megérheti… egyébként nem így élnének…Csak ők tudják, miért ezen az úton haladnak… Da csak mennek-mennek s lefekszenek, hemperegnek rendületlenül…

Európa történelmi főutcájához sajnos ez a kép is hozzátartozik…

 

 

IV.

 

     A Magyar Nemzet Online olvasói értesítést kapott arról, hogy a hunnia.net portálon megjelent egy cikk «Bencsik Andrást, a Magyar Demokrata főszerkesztőjét és családját megfenyegették» címmel - ideézem, ahogy az interneten olvastam -:

«Mint köztudott, Medgyessy Péter tanácsadó cége beperelte a Magyar Nemzet és a Demokrata újságokat, amelynek első bírósági tárgyalása megtörtént. Az ügyben elmarasztaló ítélet született. Az érintett újságokat helyreigazításra kötelezték. A vesztegetés ügyében, a Demokrata és a Magyar Nemzet szerkesztői fellebbezést nyújtottak be. Bencsik András és családja tegnap, azaz 2002. január 17-én csütörtökön életveszélyes fenyegetést kapott. Bencsik András, a tényekről a Hunnia munkatársának az alábbiakat közölte.

 - A Medgyessy-ügy megdöbbentő tényt vetít. Csütörtökön, 2002. január 17-én a következő történt. Megszólított egy férfi az utcán, bemutatkozott, majd megmutatta az igazolványát, hogy ő egy rendőr. A következőket mondta: nagyon vigyázzak a Medgyessy-ügy kapcsán, mert nemcsak az én személyemet és azon újságírók személyét fenyegeti veszély, akik az ügy kapcsán érintettek, hanem sokkal inkább családtagjainkat. Mert ezek az emberek bosszút állnak. Én nem tudok vigyázni a családomra, nem tudok velük lenni a nap minden percében. Egyet tudok tenni, hogy a nyilvánossághoz fordulok, hogy továbbítsa ezt az üzenetet. Az én kiegészítésemmel. Mostantól fogva, személy szerint Medgyessy Péter felel mindazon újságírók és családtagjaik személyes biztonságáért, akik ebben az ügyben vele szemben eljártak. Azért fordulok a nyilvánossághoz, mert 1994-ben a Horn-kormány hatalomra kerülését követően, néhány hónappal, fényes nappal szétverték az éppen induló Demokrata szerkesztőség berendezéseit. A rendőrség természetesen nem talált meg senkit. Akkor a bennünket támogató vállalkozók a következőket mondták. Az egyikük félrehívott egy külön helyiségben. Valahol a városban adott egy találkát egy órával a katasztrófa után. Azt közölte velem, hogy biztos forrásból tudja, hogy ez a támadás egy figyelmeztetés volt. Azt tanácsolja, minél nagyobb nyilvánosságot csináljanak az ügynek mert különben kikészítenek bennünket. Azt mondta nekem, nem tudja elképzelni milyen nagy a baj. Ekkor mi értesítettük a médiákat, és szerencsénkre őrült nagy sajtóbotrány lett belőle. Akkor egy kollegám elhagyta a lapot mert a felesége várandós volt. Félt attól, hogy feleségének gyerekeit egyedül kell majd felnevelnie.»

 Az MNO kérdésére, a hír megerősítéseként Bencsik András mindehhez hozzátette: «Ez nem fenyegetés, ez figyelmeztetés volt. Nem azt mondom, hogy megfenyegettek, hanem valaki a rendőrségtől jóindulatóan figyelmeztetett. Mivel már korábban is megfenyegettek, mostantól fogva komolyabban kell vegyem az ügyet.»

 

A jövő elkezdődött… (?!) Avagy a múlt kisértetiesen folytatódik… (?!)

…«AUDI VIDE, TACE, IS VIS MANERE IN PACE»… (…?!?…)

(Hallj, láss, ám hallgass: így lesz léted nyugodalmas.)

(Persius, Szatirák, 4, 42;  Muraközy Gyula fordítása)

V.

«Gyere anyukám, ide minden belefér! Még ez is!…» szólt a férfi.

«Na ne mondd… aztán te mire is gondolsz?» kérdezte a nő.

«Hát arra, csakis arra!» mutatott a férfi határozottan a cél irányába.

«Ó, igen!… Ah!»

«Jó ez így? Vagy még akarod, hogy mélyebbre hatoljak?» imígyen a férfi.

«Óh, igen, igen… IGEN!» lelkendezett egyre nagyobb hévvel a hölgy.

«De mondd csak! Nem lesz ebből semmi baj?» aggodalmaskodott ő.

«Á, nem!…Legalábbis remélem…» volt a válasz, de már kevésbé meggyőző.

«Akkor jó, folytassuk a végkimerülésig…»

«Jaj, de klassz!… Ne álljunk meg, még mélyebbre, még mélyebbre!… Remek, csodás!»

«Én is azt mondom…»

«De mondd csak drágám! Valóban jól csináljuk?»

«Azt meghiszem, de még mennyire! Ennél jobban senki sem tehetné!»

«Igen, utánozhatalanok vagyunk…»

«Nekem mondod? De most ne beszéljünk! Ne töltsük ezzel az időt!» ajánlotta egyre izgatottabban a férfi.

«Szédülök, az eszemet vesztem!… Ah, ah…»

Egy jó ideig csak beazonosíthatatlan zajok szűrődtek ki a szobából, majd hirtelen mindketten egy örömteli oroszlánüvöltésben törtek ki a teljes kielégülés csúcsán.

«Ó, végre, végre! Végre idáig is eljuthattunk!…»

«Hát persze anyukám,  csakis együtt lehetett ezt végigcsinálni!»  kiáltotta örömittasan férfi.

«Igen, igen! Csak ezután  nehogy úgy járjunk mint Bencsik!…»

«A jövő elkezdődött!… Az igazságnak helyet kell biztosítani!» így a férfi.

«Igen, kellene… De nem úgy mennek még itt a dolgok! Európa főutcáján még kisértetiesen kószál a múlt… De tudod mit mondok? Inkább megyek az árral szemben, minthogy szellemi prostituálttá váljak!» jelentette ki ünnepélyesen az asszony.

«Ez a beszéd anyukám! Legfeljebb "jóindulatú figyelmeztetést" kapunk mi is valakitől a rendőrség berkeiből… Mi ez nekünk? Már volt időnk hozzáedződnünk a múltban! De most már az elkezdődött jövőben poroszkálhatunk, Európa főutcáján! Ne feledjük drágám, mit Seneca is megmondott: "Saepe in magistrum scelera redierunt sua"!* Én most már optimista lettem a megjárt hadak útján! Egyébként nem lennénk még itt ebben az elkezdődött fura jövőben!… Ha, ha, ha…!…» s ebben a pillanatban elküldték drótpostán az éppen elkészített, leleplező újságcikket…

 

* A vétkest gyakran saját vétke sújtja le.

 

VI.

Ember vagyok.… Pontosabban emberi lény… S mint ilyennek ősi vágyam: mások mellett megismerni önmagam, helyezetem embertársaim közt s a természetben, a világban…

Írok… azért írok mert van mondanivalóm. Nem azért, mert mondani akarok valamit!

Gondololkodom…ezerféle gondolataim vannak… S ezek a gondolatok sokszor ijesztőek számomra…

Tele voltam és vagyok aggodalmakkal. Az élettapasztalat még inkább súlyosabban hat hangulatomra…Egyre nyomasztóbb… Értelmem a múltban a jövőt  mindig eltorzítottan és sötéten mutatta és most a jelenben  sem más a helyzet… Borzalmas… Borzasztó… Javarészt sajnos beváltak a sötét jóslatok…

A szívemre is hallgattam, de az is megcsalt…  Igen alaposan félrevezetett… Hányszor akartam, hogy az értelmem és a szívem összefogjanak! Hogy meghallgassák egymást…Nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna.

S akartam, akarok, szeretnék beszélni… meghallgattatni, meghallani… Érthetetlen és értelmetlen módon minden kísérletem csődöt mond: veszekedésbe torkollik… Majdnem két évtized után egyre inkább bebizonyosodott: a felvett alkalmi álarc lassacskánt lehullt s fényre került, döbbenetes csalódást szülve bemutatkozott a valóság… A teljes lelki szakadék… érdektelenség, közömbösség, dialógus aboszolút hiánya… Abszolút érzéketlenség. Hiába minden próbálkozás: eredménytelen.

A kimondott, kétségbeesett szavak mint a falra hányt borsók… Süket fülek áthatolhatatlan falként merednek előttem…

   Nem marad más mint a hallgatásba burkolózás… S ezzel önmagunk még nagyobb bebörtönözése. A gyerek nagykorú… szívesen fognám a batyumat és odébb állnék, de nem tehetem: a párom  és a gyermek miatt váratlanul elvesztettem állásomat, lakásomat, önálló egzisztenciámat. Ki lettem fosztva, cselekvésképtelenné, kiskorúvá váltam bizonyos tekintetben: megfelelő saját jövedelem hiányában erősen korlátolt lehetőségeim vannak. Hiába pályáztam újból ezer féle helyen, mindenütt öregnek tartottak. Nincs nyugdíjjogosultságom, alkalmi intellektuális tevékenységből van valami kis zsebpénzem, amiből természetesen levonnak az adóra: önálló megélhetésre egyáltalán nem elég… Majdnem ötvenéves diplomás asszonyt sehová nem vesznek fel sehová. Nem találtam állást  fiatalon sem, most meg méginkább nincs lehetőségem rá. 7 év helyett munkaviszonyom 25 éves lehetene s azon gondolkodhatnék, hogy mikor menjek nyugdíjba. De nem, ezidáig eredménytelenül  harcoltam és harcolok még most is… Még az egészségem is ráment.

S ez az állapot egy örökké alkotó kedvvel rendelkező, örök tevékenykedő, sokoldalú, művészi hajlamokkal megáldott  értelmiséginek halálos ítélet!

Nem marad más, hogy el ne butuljak, mint az öncélú alkotás, munka , s az álmodozás hogy a szürke jelenenem, érzelmi és szellemi kizsákmányoltságom elviselhetőbb legyen?…

Nem, a jövő bizony nem kezdődött el. Sőt, annál inkább visszaléptünk a múltba!…

 

****

Isten, hol vagy? Ugyancsak nagyon unatkozhattál, hogy megteremtett a világot, majd bele a két embert: a férfit és a nőt!  A világot is csak a férfinek teremtetted! Ez a Te nagy igazságod?!…

 

****

 «Ember küzdj és bízva bízzál?…»

(Madách Imre)

Vissza a lap elejére

 

 

 

ANALFABÉTIZMUS

 

   Sajnos ez is Európa, s elgondolkoztató, hogy az analfabétizmus még mindig nemcsak a múltté, hanem napjainkig élő és aggasztó problémája:

Dr. De Mauro Tullio nyelvész, volt olasz Közoktatásügyi miniszter megdöbbentő bejelentést tett: «Összesen kétmilló olasz analfabéta».

Az olaszok legalább 5 %-a (kétmillió) analfabéta és egy a háromhoz félanalfabéta (15 millió) a fent megnevezett nyelvész szerint. Ezek a számok mutatják az olasz emberek kulturájának rossz minőségét. «Rengeteg nagy koponya távozik külföldre - mondotta - de a többiek egy szégyenletes kulturális szegénységben élnek».


   Erre már rámutattam 20 évvel ezelőtt, de mint idegentől alkotott lesújtó véleményt nem vették jó néven. A nyelvész szavai 20 év után is engem igazolnak, s az a szomorú, hogy nem javult a helyzet azóta! Megnyugtató számomra, hogy egy "bennszülött" szakember, a saját fajtájuk szájából hangzik e lesújtó vélemény!

Éppen ezért különösképpen bosszantó, hogy ennek ellenére mit művelnek/nem művelnek a külföldi országokban szerzett sokszor sokkal értékesebb diplomák honosítása érdekében. S ez még az EU-tagországaival is nehézkesen változik pozitív irányban...

 
Világméretekben (és gyakorlatilag Magyarországon is!) nő az analfabéták száma Hazánkban rohamosan nő a funkcionális analfabéták száma....

 

Újra kialakul funkcionális analfabétizmus:

2000-ben kb. a biológiai maximum 1-2%-a az abszolút analfabéta; 6-7%-a a funkcionális analfabéta (ez kb. 0,5 millió felnőttet jelent). Az USA-ban ez a szám jóval nagyobb (10-14%) és megfigyelhető, hogy a fejlett országokban fokozatosan emelkedő tendenciát mutat.

 

Az oktatás hanyagolja az állampolgári ismeretek és kommunikációs készségek elsajátíttatását. Nem vetődik fel problémaként az a fajta funkcionális analfabétizmus, amely az állampolgári jogok gyakorlásához való nem-értés, a személyes és szociális igények nem megfogamzani tudása, a probléma felvetés és megoldás hiánya jellemez.

 

 A komputerizálódás hozzájárul a globalizálódás felgyorsulásához; megfigyelhető az angol nyelv térhódítása (a számítógéphasználatban és a mindennapi szóhasználatban egyaránt) és ezzel párhuzamosan a nemzeti nyelv háttérbe szorulása. A jelenség hátterében ott van az alkalmazkodási kényszer is, de fontos szem előtt tartani a nemzeti nyelv, a nemzeti kultúra és a nemzeti identitás védelmét is.

 

A funkcionális analfabétizmus a legújabb számítások szerint a felnőtt lakosságnak kb. 1 milliós körét érinti. Olykor 8 osztályt, sőt gimnáziumot végzett fiatalok jutnak el oda 10-20 évvel később, hogy gyakorlatilag funkcionális analfabétákká válnak, miközben menedzser-kalkulátorral és mobiltelefonnal hivalkodnak.

 

Kettős folyamatot élünk meg tehát: egyrészt végbemegy egy kulturális modernizálódás, kitágulás, pluralizálódás, bekapcsolódás a világ kulturális folyamataiba, a szabadság, az esélyek élménye; másrészt ezzel egyidejűleg tetten érhető a kulturális polarizálódás, a szétszakadás, regionálisan is, szociálisan is. Amit nap mint nap megtapasztalhatunk falun, városon, tanyán, lakótelepen.  Budapest szélén, a békásmegyeri lakótelepen mindenesetre közvetlenül is tapasztalható ez a jelenség.

 

Hosszan beszélhetnék (de a szakemberek előtt ez szinte fölösleges) a kulturális intézményrendszer állapotáról is. A mai állapot részben következménye a korábban röviden jelzett globális és hazai folyamatoknak. Különböző számítások szerint a települések egyharmadában ma már nincs kulturális intézmény. A legújabb statisztikák szerint a háztartások kétharmada ma Magyarországon nem költ kultúrára, miközben a kultúrára való ráfordításokon belül örvendetesen megnőtt az elektronikai fogyasztási cikkek beszerzése (elsősorban a számítógépekre, a videokészülékekre, modern televíziókra gondolok). Az utóbb említett vásárlási tendencia persze kulturálisan is kedvező lehet, amiként a telefónia bámulatos hazai expanziója, a mobiltelefon elterjedése szintén rendelkezik egy pozitív „kulturális” húzóerővel is. Ugyanakkor nem látom — meglehet, pesszimista vagyok —, hogy mindez az értékes kultúrához való hozzáférhetőség javulását, az esélyek közeledését eredményezi-e. Jelenleg ugyanis egyelőre még inkább mintha az esélykülönbségek növekedésével járna a technikai modernizáció, a digitalizáció. Elég csupán a számítógépekkel való ellátottság, illetve az internethez való tényleges hozzáférés területi és szociális metszeteire utalni.

 

Agárdi Péter: «A kultúra esélyei az ezredfordulón» c. tanulmányában többek között ezt írja: «Az olvasottság és az olvasási kultúra visszaszorulása még a szenvedélyes olvasók körében is „szomorú” tény. Életformabeli okokból, korosztályi okokból egyaránt. Köztudottan relatíve még a fiatalok és a legidősebbek olvasnak sokat. Ami azonban igazából megdöbbentő: egy, a 90-es évek közepén elvégzett felmérés szerint a pedagógusok kedvence Robin Cook. Az persze nem baj, hogy az ember könyv gyanánt lektűröket, krimiket, fantasyt, gyenge dolgokat is olvas. Egy művelődésszervezőnek pedig nem csak kikapcsolódásból, hanem „küldetéstudatból”, hivatásszeretetből is ismernie kell a bestseller, a kommersz, a giccs különböző típusait, kurrens árucikkeit.» (Érdemes elolvasni a teljes tanulmányt:  

( http://www.mmhir.hu/org/csongrad/nye2000eaagardi.htm )

 

A megjelent tanulmányok szerint az analfabétizmus legnagyobb aránya általában a romákra jellemző...

 

Az elítélt roma fiatalok alapfokú oktatásával kapcsolatban érdekes ez a példa:

A Rosti iskolának évtizedek óta működik a börtöntagozata, ahol Pálhalma, Mélykút, Sándorháza bv-intézetének elítéltjeit tanítják. Évtizedek óta az iskola programjában szerepel a hátrányos helyzetűek segítése, ezen belül is a környékbeli börtönök fogvatartottainak alapfokú oktatása A reintegrációhoz szinte utolsó esély a tanulás. Dr. Kis Attiláné, az iskola igazgatója elmondta, általános tendenciaként tapasztalják, hogy az oktatásra jelentkezők között egyre több az alulképzett: a kétezer elítélt mintegy három százaléka teljesen analfabéta (nagy részük roma). Így az oktatás meghatározó eleme az írás-olvasás megtanítása. Szomorú trend az is, hogy egyre több közöttük a fiatal, akik nemhogy javítanak, hanem inkább rontanak az arányokon. Jól ismert, és itt is kimutatható az összefüggés a hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés, az antiszociális magatartás között. Sorsukban változást csak a gazdasági, társadalmi felemelkedés hozhat: ehhez viszont elengedhetetlen a megfelelő képzettség, amely munkaerőpiaci helyzetüket alapvetően befolyásolja. A börtöntagozaton tanítók tapasztalata szerint ugyanis a büntetésüket töltő, az iskolai rendszerből korán kieső, mindössze egy-két osztályt végzett roma fiatalok szinte analfabéták. Mivel a szakképzetlen munkaerő iránt fokozatosan csökken a kereslet, kirekesztődnek a munkaerőpiacról, s ez a bűnözés felé hajtja őket.

     Az analfabéták oktatásának programját az iskola dolgozta ki, s ez a pedagógiai program az, amelynek továbbfejlesztésére nyílik lehetőség a sikeres pályázattal...

(Forrás:  http://www.sportvaros.hu/tallozo/hirek/001212_do_halmozottan.htm )

 

   Érdekes az ún. «butulizmus» jelensége hazánkban is:

«Nem az a legnagyobb baj, hogy a magyar diákok egy nemrégiben készült nemzetközi tudásfelmérésben rosszabb eredményt értek el, mint korábban bármikor, hanem az, hogy a teljesítmény - miközben az "iskolázottság" foka papíron nő - immáron több éve romlik. Az iskolarendszerből kilépők a gyakorlati tudásban a leggyengébbek.

  Soha annyi műveltségi vetélkedőt nem láthatott a magyar tévénéző, mint napjainkban. A népművelésnek ez az új formája talán hasznos is lehetne, ha a vetélkedők során nem olyan speciális ismeretanyagra kérdeznének rá, amelynek legtöbbször sem a hagyományos értelemben vett általános műveltséghez, sem a mindennapi életben hasznosítható tudáshoz nincs sok köze. Némileg hasonló a helyzet a közoktatással is: az iskolák többsége sokat ad - és kér számon - lexikális ismeretekből, de kevéssé tanít meg gondolkodni...»

(Erről részletesebben itt:

Vissza a lap elejére

 

 

 

EMBERI GYARLÓSÁGOK A KÖZMONDÁSOK TÜKRÉBEN

 

KÖZMONDÁSOK ÉS EMBERI GYARLÓSÁGOK, MAGATARTÁSOK

«EGYIK KUTYA, MÁSIK EB…»

- MIÉRT ÉPPEN A KUTYA?… -


«A közmondás nem hazudik» - tartja a hagyomány, s ha belegondolunk, általában, a közmondások többségében igaz is adott feltételek mellett, bizony nagyon is igazat szólnak. Persze, azt nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy természetesen vannak köztük túlzások is, vagy valamely téves felfogás eredményei. Mik tehát a közmondások? Nem mások, mint elvet, tapasztalatot, igazságot (vélt) bölcsességet kifejező, mondatértékű szólásmondások.

   Mikortól léteznek a közmondások? Meddig lehet visszavezetnünk az eredetüket? Az idők éjjeléig? Az emberrel születtek? Mindkét feltételezésnek van valóságalapja. Pontosabb, legrégibb időbehatárolást az alább említett magyar közmondáskutató professzor adja nekünk, miszerint rámutat, hogy a közmondásoknak évezredes történetük van. Kb. Kr. e. 2450-ből valók Ptah-hotep egyiptomi közmondásai. Mezopotámiából a Kr. e. 3. évezred közepe óta ismerünk közmondásokat. A sumer közmondásgyűjtemények egy részét később akkád fordítással látták el, majd önálló akkád gyűjtemények is készültek...

 Salamon, Izrael fiának, Dávid fiának írásban meghagyta, hogy az ő szólásmondásai azért lettek írásban rögzítve hogy el lehessen sajátítani a tudást és a helyes szokásokat; felvilágosult képzést lehessen nyújtani: igazságosság, becsületesség, egyeneslelkűség (jellemesség); óvatosságra inteni a gyakorlatlanokat,; a fiatalság előrelátására és körültekintésére.

Az olasz irodalomkritikus, filozófus és történész Benedetto Croce (1866-1952) meghatározása szerint a közmondás a «jó érzés beszélt emlékműve», azaz: «...Il monumento parlato del buon senso».
A Bibliában fellelhető mondások, a kínai Ch'in K'ung (kb. Kr. e. 551 - Kr. u. 479 közötti időben) alias K'ung Fu - tzu, latinosan Confutiusnak nevezett, vagy Arisztotelész és számtalan ismert vagy kevésvé ismert szerzők bölcsességei Globuszunkon Északtól Délig, Kelettől Nyugatig ismertek. A régmúltban érvényesek voltak s a szájhagyomány útján és írásemlékek nyomán átöröklődtek napjainkig. Tehát a közmondások megfigyeléseken alapuló népi bölcsességek, amelyek érvényben voltak a régmúltban s közülük számtalan érvényes napjainkban is, s azok lesznek ugyanúgy a jövőben amelyekhez természetesen a korszellemnek megfelelően újak, modernebbek is társulnak gyarapítván az eddigi közmondás-állományokat....

   Nemcsak a szakembereknek, hanem minden embernek az otthonában kellene lennie egy közmondás gyűjteménynek, s annak lapjait gyakran kellene forgatni, olvasgatni, elmélkedni rajtuk: érdekes és tanulságos világ tárul elénk, s csak hasznára válhat mindenkinek: kicsinek és nagynak,  gyereknek és felnőttnek egyaránt! Sok mindent elárulnak a közmondások népekről, azok társadalmáról, szokásairól, rámutatnak különösen az emberi magatartások helytelenségére és a jellembeli alapvető hibákra. Még mi mindent ismerhetünk meg a közmondásokból?    Prof. Dr. Paczolay Gyula közmondáskutató, az Osservatorio Letterario, a ferrarai irodalmi és kulturális periodika veszprémi levelezője az «Európai közmondások» hatalmas és egyedülálló 55 nyelven közölt közmondásgyűjteményének bevezetőjében olvasható alábbi megállításásával egészíthetjük ki a fentiekben írottakat:  «A legtöbb közmondás olyan, adott területen általános érvényű, gyakran költői formájú rövid megállapítás, amelyet egy közösségben általánosan ismernek és gyakran idéznek.  Az esetek többségében - közvetlenül vagy közvetve - emberi magatartásra vagy tevékenységre vonatkozik, s a köztudatban nincs szerzője vagy irodalmi forrása. Olykor közvetlenül egy általános elv kifejezése, de legtöbbször inkább egy konkrét statikus állapot vagy időben változó folyamat leírása, amely egy általánosabb elvet képvisel. A közmondások túlnyomó többsége ilyen, emberi tapasztalatokon alapuló 'igaz szólás', amit a fizika, a pszichológia vagy a szocioógia megállapításai is igazolhatnak Az olykor előforduló túlzások vagy téves megállapítások ritka kivételek. Gyakran tanácsot, figyelmeztetést vagy biztatást fejeznek ki, e egyaránt találkozhatunk velük a mindennapi társalgásban, beszédekben, irodalmi alkotásokban, a sajtóban és a hirdetésekben is: eredeti, rövidített, vagy éppen többé-kevésbé módosított szövegű formában.»

   Most, e teorikus bevezető után térjünk az alcímeinkhez, s nézzük az idézett proverbium jelentését:

«Egyik kutya, másik eb» közmondásunk  azt jelenti, hogy egyformán rossz mind a kettő; azaz ez se különb a többinél, ez is éppoly hitvány, mint a többi. (Más közmondásunkkal is kifejezhetjük ugyanezt: «Egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz», vagyis értjük ezalatt, hogy egyikőjük se jobb a másiknál, egyformán rosszak vagy hibásak mindketten.)

   Petőfi Sándornak, amikor meghallotta, hogy újdonsült barátja, Arany János Mátyás királyunkat akarta megtenni egy tervezett költeménye hősének, ezt írta neki: «Csak királyt ne végy hősödnek, még Mátyást se. Ez is király volt, s "egyik kutya, másik eb"», azaz, Mátyás se volt különb a többinél, ő is éppoly hitvány volt, mint a többi.

   Ha belegondolunk, rádöbbenünk, hogy a «kutya» számos gyakori szókapcsolatban is előfordul, amelyeket emberekre vonatkoztatva használunk, s mind lenézést, megvetést fejez ki , vagy éppen  szidalomként vagy káromkodásként. Jön használatba. Tehát, mindig negatívumok esetén, valamilyen emberi tulajdonságot erősen  rosszallóan.

   De miért pont az ember leghűségesebb s legértelmesebb háziállatának  jutott ez a csupa megvető, semmibevevést kifejező, haragot vagy bosszúságot kifejezett szerepe?

   O.  Nagy Gábor nyelvészünk  megfelelő magyarázatként ezzel kapcsolatban két művelődéstörténeti tanulságra hívta fel a figyelmet az eredetét illetően:

   1.) Az egyik a török és Habsburg időkbe vezet vissza bennünket: ugyanis a török hódoltság és a kuruc-labanc harcok idején nagyon elszaporodtak a gazdátlan, kóbor kutyák, amelyeknek bizony semmi hasznát nem vették, de az akkori emberek annál inkább több kárát látták. Az ilyen, részben dögön, részben értékes kisebb vadat pusztító, de magára az emberre is veszélyes kóbor ebek joggal keltettek maguk iránt gyűlöletet és megvetést.

   2.) A másik, ahogy O., Nagy Gábor jelezte rámutatván arra, hogy a «kutya» szavunk még talán ennél is fontosabb jelentés története szempontjából   a régi babonás hiedelem: ugyanis a régiek elképzelése szerint olykor az ördög, tehát maga a rossz is a kutya alakját vette fel.

   Az «egyik kutya, másik eb» megvető értelme tehát két különböző nézőpontból szemlélve is érthető. Az egyik a tartalmi szempont: a «kutya» és az «eb» számos más  kapcsolatban is erősen rosszalló értelmű; a másik a szólás alkata; a hasonló jellegű, a két ember jellemük tekintetében összehasonlító szólásaink mind elítélő, kárhoztató jelentésűek.

 

 

KI «JÁRAT ÁPRILIST VALAKIVEL», KI «TESZ LÓVÁ VALAKIT»?…


   A tájnyelvben így is használatos: «áprilist csinál valakiből», mind a címbeli változat, mind ez utóbbi az jelenti: elbolondítani, becsapni valakit.

   Ha már áprilisnál vagyunk, azt is lehet mondani: «április bolondja», ami nem jelent mást, mint azt, hogy olyan személyről van szó akit sikerült április elsején becsapni, elbolondítani.

 Igen ám, csak az a baj, hogy ezek szerint, a mai világban csakugyan sok április elseje van: ugyanis dívik az embertársak becsapása önnös érdekünkben, mások kárára! S ha azt nézzük, amióta világ a világ, amióta ember van a földön, ez a magatartás nem ismeretlen senki előtt...

No, de nézzük, honnan is erednek ezen szólásaink.

   Mint szólásról csak a XVIII. századtól van ismeretünk, s német jövevénynek tekintik a szakavatottak.
Széchenyi György egyszer ezt írta vejének: «…ha én kegyelmed első levelére… megindultam volna… azon bizodalommal, hogy ő kegyelmében szemben lehetek, nem találtam volna, "áprilist jártam volna"». Érzékelhető a jelentésváltozás: ebben az időben még nem éppen azt jelentette a szólás, amit ma. Ma az «áprilist járat valakivel» szólásnak az az értelme, hogy «bolonddá tesz, becsap valakit», az idézett levélrészletben viszont pedig inkább a «hiábavaló utat tesz meg, feleslegesen jár» jelentés sugallik. Nem lehet semmi kétségünk affelől, hogy csakugyan ez volt abban az időben a szólás eredeti értelme, ugyanis azt az a szokás is bizonyítja, amelyből e kifejezésünk származik.

    Manapság is - a világon mindenütt - szokás április elsején elbolondítani, rászedni, becsapni az ismerősöket, sőt már a globuszunk ismeretlen embereit is! Elég csak az ilyenkor szétröppenő «kacsa-hírekre» gondolni… De honnan is ered mindez? Ennek eredetibb formájáról régen elhunyt, kiváló nyelvészünktől, O. Nagy Gábortól szereztem tudomást: onnan indult el, hogy valamikor teljesíthetetlen megbízást adtak annak, akit a tréfa célpontjául szemeltek szemeltek ki, s mikor a hiszékeny áldozat dolgavégezetlenül tért vissza, jól kinevették, jót nevettek rajta. Néhol még ma sem általában becsapás, hanem lehetetlen feladattal való megbízás az áprilisi tréfálkozás tárgya.

   Állítólag - ezt az Angliában élők tudnák megerősíteni - galambtejért vagy Éva anyjának a históriájáért szokás elküldeni a rászedhető embert, a Hajdúságban pedig a «fövénynyíró ollót» kéretnek a gyerekekkel a szomszédból, aki mikor azzal jön vissza, hogy nem kapott, «április bolondjának» nevezik, és ezzel a versikével csúfolják:


Április bolondja

Felmászott a toronyba.

Megkérdezte hány óra,

 Háromfertály háromra…


   Felmerül bennünk a kérdés: Honnan származik az áprilisjáratás? Nyelvészeink erre több magyarázattal is szolgálnak, de nem tudják megjelölni azoknak biztos forrását: Általában azt tartják, hogy Franciaországból terjedt el. Keletkezésének pedig az az oka, hogy 1564-ben a naptári év kezdetét április 1-ről január 1-re helyezték át, aminek az lett a következménye, hogy április 1-én elmaradt a szokásos újévi ajándékosztás, s ezt különféle kötődésekkel, tréfálkozásokkal pótolták. Mások egy ősi kelta szokásnak, a tavasz kezdetén tartott vidám ünnepeknek a maradványát látják benne. Vannak ellenben olyanok, akik viszont római eredetűnek tartják a szokást, mert Plutarkhos egy helyen a bolondok ünnepének mondja a quirinaliákat.*  Nem lehetetlen végül az sem, hogy rendszerint kiszámíthatatlan, szeszélyesen változó időjárás avatta az áprilist a «bolondok hónapjává» és valahogy ezzel függ össze ezen kialakult szokás.  S még hány és hány magyarázata lehet az eredetét illetően, amiről nem is tudunk?…

   A fentivel szinonim jelentéstartalma van a «lóvá tesz» szólásunknak: rászedi, bacsapja, elbolondítja, valamint tréfát űz vele, ugratja…  Gyakran alkalmazzuk ezt a szólást a köznyelvünkben szinte nem is gondolva, meg sem kérdezve: Hogyan lehet embert a szavak eredeti értelmében lóvá tenni, lóvá változtatni? Ha pedig lehetne is miért jelenti éppen azt, hogy «kijátszik valakit»?

   Mint rengeteg szólásunk eredetére ennek a keletkezésére is a régiek babonás elképzelései, a boszorkányhit ismerete ad választ. Abban az időben, amikor az emberek hittek a boszorkányokban, úgy képzelték, hogy ezek az ördöngös lények a seprű és a tűzpiszkáló meglovaglásán kívül arra is képesek, hogy a kiszemelt gyermek vagy felnőtt áldozatukat lóvá változtassák s rajta röpüljenek orgiáik színhelyére. Egy XVIII. századi katekizmus is így felel arra a kérdésre, hogy micsoda a boszorkányság: «ördöggel nyilván vagy alattomban való való szerződés… Hirtelen messze földre menni, semmibül vendégeskedni, "embert lóvá tenni"…».
A régi boszorkányperek tanúvallomásait tartalmazó jegyzőkönyvek még többet mondanak erről a hiedelemről. 1709-ben egy Ugocsa megyei boszorkányper egyik tanúja például az «mondotta, hogy az ű fiának nem mástul vagyon nyavalyája, hanem Isáknétul, mivel fia… maga mutatja, hogy űtet Isákné megkantározá és úgy nyargalódzik rajta».

   Egy néhány évvel későbbi hasonló jellegű per tanúja pedig azt vallotta, hogy a boszorkánysággal vádolt «Kovács Istvánné éjjel, nappal reá járt, s reá feküdt; mint a lóra, úgy ült reá s úgy kínozta». Megint egy másik perben pedig azt olvashatjuk, hogy «Pásztori Kata egyszer Boros Györgyöt maga lovának tette, kiben meg is holt».
   A fenti idézetek világosan mutatják, hogy a régiek elképzelése szerint az, hogy a boszorkányok valakit lovukká tettek, kínzás számba ment, s e kínzásnak olykor az lett a következménye, hogy az áldozat a gyötrésbe belebetegedett, esetleg bele is halt.

   A fentiekből arra következtethetünk, hogy valószínűleg csak a XIX. század elején, nem boszorkányok rontásával kapcsolatban, tehát átvitt értelemben is kezdték használni a «lóvá tesz valakit» kifejezést abban az értelemben, hogy valakit úgy megkínoznak, mint a boszorkányok a lóvá változtatott áldozatukat.
Emellett nyilván még azt is magában foglalta ez a már mindinkább szólásszerűvé váló kifejezés, hogy aki ebben az átvitt értelemben lóvá tett valakit, annak éppúgy ki volt szolgáltatva az az ember, akivel így bánhatott, mint ahogy a boszorkányok is teljesen hatalmukban tartották áldozatukat. 

   A szólás jelentésének további alakulása során mindinkább ez utóbb említett mozzanat kerülhetett előtérbe és amikor már feledésbe merült a szólás eredeti vonatkozása, a «megkínoz» jelentést felváltotta a «packázik vele» jelentéstartalom. Ebből már minden magyarázat nélkül érthető a szólásnak a napjaink szóhasználatában legáltalánosabb «elbolondít, kijátszik valakit, rászed, becsap» értelme.

    S hogy valakit csak hitegetünk ígérgetéssel, soha nem teljesítjük adott szavunkat, mi az, ha nem más mint «áprilist járatni vele»?

    S hogy miért és kik «járatnak áprilist valakivel» az is egy külön nagy lélegzetű tanulmány témája lehetne…


* N.b. Quirinalia: Quirinus ünnepe /febr. 11./; Quirinus: 1. a Quirinalis dombon letelepült őslakók istene, 2. az istenné lett Romulus, 3. (poet.) Augustus

 

(Forrás: O. Nagy Gábor, «Mi fán terem?», Gondolat Kiadó, Budapest, 1979.)

 

Kapcsolódó téma: Kőrösi Imre: A lóvá tett ország

Torna all'inizio

 

 

 

EURÓPÁT KAPCSOLJUK…

2003. október 12.

 

A Petőfi Rádió mai műsorából:

Kapcsoljuk Európát !Információk az EBU-ról és az Euroradio-ról; A Prix Italia-ról összeállítás; Élő kapcsolás Berlinbe, a Prix Europa rendezvényére; valamint különböző európai helyszínekre .

A zenei anyag a társrádiók által erre az alkalomra kínált „Európa – közös otthonunk” csomagja. Ehhez mi hozzátesszük a magunkét, például autentikus roma zenéket. A tartalomból:1. A három fővédnök köszöntője eredeti nyelven és magyarul2. Információk az EBU-ról és az Euroradio-ról Riport a műholdas rögzítő teremben. Rövid magyarázat a technikáról. A velünk párhuzamosan kezdődő Bartók élő adás (Énekeljenek a népek – Londonból) után további információk a zene szerepéről.3. A Prix Italia-ról összeállítás.A BBC képviselője azt mondja, a közszolgálati rádiózáshoz még mindig a BBC ért leginkább. Veszélyesnek tartja azt a tendenciát, hogy kifejezetten idős hallgatóknak készítsünk műsort, mert ez nem mással, mint a rádió kihalásával fenyeget. Ezt ők felismerték, éppen ezért külön csatorna szól a húsz -harmincévesekhez. Norvégiában hihetetlen népszerűségnek örvend a közszolgálati rádió hangjáték részlege. Az elhangzó művek az internetről letölthetőek, a CD-k a hipermarketekben, benzinkutaknál kaphatóak, külön fun klubok működnek, hogy együtt hallgathassák ezeket a műsorokat. Szlovák kolléga is erről mesél, hogy náluk a reggeli órákban lehet hangjátékokat hallgatni, ezek népszerűségét médiakutatások támasztják alá. A műsort sok nyugdíjas hallgatja. A dánoknál hallgatottsági mérés, műsorvezetők kiválasztása stb., a norvégok és a svédek (web). Ír nyelvű rádiózás Dublinban. Mennyire nyitott a csatorna ( játsszák a Muzsikás néhány felvételét is ) 4. Élő kapcsolás Berlinbe, a Prix Europa rendezvényére, ahol Solténszky Tibor „A vadászgörény” című rádiójátéka van versenyben. (Pár perc részlet a műből.) Rövid beszámoló a városról. Majd a Prix Európa és Prix Italia versenyeiben zsűritagként szerzett tapasztalatairól. Milyen tendenciák vannak a dokumentarista, irodalmi alapú rádiózásban?6. Élő körkapcsolás európai helyszínekre, (Prága, Varsó, München, Linz, Arad, Párizs, Róma, Bilbao, Kumla, stb) ahol ott élő magyarok szubjektív villám tudósításaival érzékeltetjük, hogy az adott pillanatban mi történik a kontinens városaiban. Elmondják, mi megy a rádióban – mi a honlapokon keresztül bekapcsoljuk háttérnek. Beszámolnak arról is, mit tudnak rólunk az ottani emberek. Kis játék: milyen magyar mondattal, verssorral mutatják be a magyar nyelvet az adott helyen, és ugyanezt a másik nyelven is kérjük. Bemutatunk néhány nálunk élő európait. Kapcsoljuk Budapestet is az európai városok sorában.*

 
Szerkesztő: Ránki Júlia. Műsrovezető: Barta Gábor.
Zenei szerkesztő: Gere Erzsébet. Gyártásvezető: Pataki Ágnes. Riporterek: Erős László, Farkas Mónika, Gróf Miklós, Lengyel Nagy Anna, Willi Krisztina, valamint erre az alkalomra felkért civil tudósítóink számos európai városból. ( http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=57403 )*Itt kellett volna ma este részt vennem, amelyről az alábbi levél tanúskodik:


«-----Messaggio Originale-----

Da: Ránki Julia

 A: Prof.ssa Melinda Tamás-Tarr

Data invio: lunedě 6 ottobre 2003 23.44

Oggetto: radio

 
Kedves Melinda! a MagyarOnline-on olvastam a leveledet, pontosabban beszámolódat a Magyar Olasz kulturális rendezvényekről. [...] Én a Magyar Rádióban dolgozom és október 12-én, vasárnap este egy nagy műsort csinálunk: Európai kultúrák rádiós napja címmel, amelyben 91 rádió vesz rész Európából. Volna-e kedved telefonon bekapcsolódni? Csak egy rövid tudósítást kellene adnod arról a városról, ahol vagy, elmondanád, milyen rádió műsorok vannak, mi megy a moziban, színházban, mit olvasnak, miről beszélnek a kocsmában, kávéházban az emberek, milyen az idő és mit tudnak az ottaniak a magyarokról.
(Természetesen mi hívunk föl.) Ha ez a levél felkeltette az érdeklődésedet, kérlek válaszolj mielőbb és add meg azt a telefonszámot is, ahol a hét folyamán telefonon elérhetlek, hogy megbeszéljük a részleteket. Ismeretlenül is üdvözöl Ránki Júlia, Tel.....»


   Levélváltásunkat követően Ránki Júlia szerkesztőnő felhívott telefonon, s ebben a telefonbeszélgetésben végülis abban egyeztünk meg , hogy majd más alkalommal, most mégsem kapcsolódom bele. Az én szerencsétlen negatív tapasztalataim miatt nem akartam kényelmetlen helyzetbe kerülni, s a riporter ismeretlen kérdéseire véletlenül kedvezőtlen véleményt alkotni. Ugyanis másképp látják az itteni életet olyanok, akik hivatalból képviselik az országot egy idegen országban, s más szemszögből azok, akik véglegesen kitelepültek, s bizony nem kis nehézségekbe ütközve kellett és kell megküzdeni egy teljesen idegen környezetben. Így elálltam a tudósítói lehetőségtől...


   Ha csak a város történelmi bemutatásáról lett volna szó, így mutattam volna be a várost, amely építészetileg is különösen kellemes, esztétikai élményt nyújt minden látogatónak:


   «Jó estét kívánok, Ferrarából, szeretettel köszöntöm a Petőfi rádió hallgatóit.
Ferrara, ez év augusztus 15-én töltötte be 1305. évét. Egy antik emlékirat szerint 698. augusztus 15-én, a bolognaiak és ravennaiak üldözése következtében az emberek erre a területre menekültek. Acarino D'Este csónakokból készített hídján keltek át a menekültek a Pó folyón.

   A jelenleg kb. 153 ezer lélekszámú város 9 m-re a tengerszintmagasságtól, a Pó-síkságon, a folyó jobb oldalán terül el. Amikor sűrű ködfátyolba burkolózik a város - ami bizony nagyon gyakori - óhatatlanul a mi Krúdy Gyulánk ködlovagjai jutnak eszembe.

   Az Este-hercegség székhelye volt a középkorban, s igen nagy szerepe volt a reneszánsz életében; ebben a városban született Ludovico Ariosto, az "Orlando Furioso" költője és itt élt egy darabig Torquato Tasso is. Visszatérve Ariostora, híres Alfonso D'Este fivérének, Hippolit D'Este kardinális visszautasítása, akit nem követett Magyarországra, amikor ez utóbbit Buda püspökévé nevezték ki. Ki kell emelni jeles festőiskoláját, amelyet Cosmé Tura, Francesco del Cossa, Ercole Roberti, Lorenzo Costa, Rosso Rossi fémjeleztek.
A város fénykorának (1383-1570) középpontját a Castello Estense jelképezi a régi város szívében, a belvárosban, amely még most is impozáns, és méltóságteljesen figyelmeztet a régmúltra. Hatalmas, tipikus középkori vizesárokkal körülvett téglavár komoran emelkedik ki még most is a környező épületek közül.
Bástyáival a zsarnokság mementója. E sötét hangulatához méltó rémtett volt a fasiszták 1943. november 15-én a vár árkainál véghezvitt gyilkolása: itt végezték ki és hagyták temetetlenül az ellenállási mozgalom vezetésével gyanúsított hazafiakat. Most egy emléktábla jelzi az áldozatokat, s minden évben, a halottak napján hivatalosan is koszorúzással megemlékeznek róluk. Mártírok útjának nevezték el a várat és a délre fekvő dómot összekötő rövid belvárosi utcát. E borzalomnak állít emléket a «Ferrara hosszú éjszakája» c. film, valamint Giorgio Gandini 1994-ben publikált könyve, amely a «La notte del terrore», azaz «A terror éjszakája» címet viseli.
Valóban nehéz elképzelni a komor kastélyban Lucrezia Borgiának, Alfonso D'Este nejének színes udvarát, aki híres volt intellektuális képességeiről is nemcsak szépségéről, s aki szívesebben tartózkodott a város délkeleti szegélyén fekvő Palazzo Schifanoiában, azaz a Gondűző palotában, amelynek falait a már említett Francesco del Cossa és tanítványai freskói díszítik.

    Az 1135-ben épült dóm Olaszország legfestőibb külsejű középkori templomainak egyike. A vártól északra haladó Ercole I. D'Este sétányon eljutunk a Palazzo dei diamanti-hoz, azazt a Gyémántpalotához, amelyet a XV. sz. végén Biagio Rossetti tervei szerint építettek. Neve onnan ered, hogy az épületet burkoló köveit gyémánt szerűen, ék alakúra csiszolták. Ma képtárnak ad otthont az épület felső részén a reneszánsz festészet állandó kiállítása, alul pedig a periodusonként rendezett mai modern festészet alkotásai élvezhetők.
Mi magyarok nem mulasztjuk el hangoztatni, hogy a mi Janus Pannoniusunk, akiről itt Ferrarában utcát is elneveztek, itt tanult a nagyhírű Guarino Guarini tanítványaként. Tavaly a magyar kultúra éve alkalmából az Ariosto-házban rendezték meg a Janus Pannonius konferenciát, amelyről az «Osservatorio Letterario» kulturális és irodalmi periodika beszámolt részletesebben, annál is inkább, mert a helyi sajtótól senki nem volt jelen az előadások alatt! A helyi napilapok csak általánosságban beszéltek az ezzel kapcsolatos kulturális rendezvénysorozatról, s ott voltak inkább jelen, ahol a protokolláris, magyar külképviselet által is képviselt események zajlottak le...

   Az idegen, legyen az külföldi, vagy más tartományból érkező azonnal megérzi a ferrarai közösség zártságát, ridegségét: nehezen fogadja be az idegeneket. Ennek a talán genetikailag is átörökített magatartásnak történelmi magyarázata van: azt mondják, hogy a ferraraiak a hollandokhoz hasoló karakterek. A földjük nem jelentette a Természet Anyát , a "Madre Naturát", mindenegyes darabkát úgy kellett e népnek apránként megkaparintania, meghódítania a tengertől és a posványoktól. S ehhez jött az örökös küzdelem a Pó áradásaival, amelyek igen nagy káros következményekkel jártak: nyomorúságot, halált hagyva hátra.

   Az előbb említett könyvben a szerző az alábbiakat mondja a bevezetőben:

 

   "...A ferraraiak, talán csak ferraraiak a hollandokéhoz hasonló természettel, tiszta faj mint a kenyér, amelyet a víz alá temetett földből kellett kicsikarni; elnyomottak a mindig ködös, nyirkos hidegtől vagy a nagy párás forróságtól; fojtogatottak az Uraságok despotizmusától, akik a kurtizánokat és a jószágokat szerették és a szabadság után áhítózó embereket gyűlölték.

 A természet nem volt kegyes a ferraraiakhoz. Talán ezért ilyen kemény természetűek, független és érzéketlen az igazságtalanságokkal. A múlt században ezért találhattak itt otthonra anarchisták, szocialisták, antimilitaristák egyaránt. Számtalanszor félrevezették őket. Így, amikor az első világháború idején hazatértek a háborúból, szembetalálták magukat az éhséggel, amindenkori igazságtalanságokkal, s mindezeket betetőzte a spanyolnáthajárvány. Fellázadtak harcokkal, sztrájkokkal, amelyeket a gyűlölet fűtött s nem az ésszerűség.
A végleges összeütközés elkerülhetetlen lett: egyik oldalon álltak az éhező dolgozó tömegek embertelen, minimális életszínvonal alatt éltek; alárendeltség, elmaradott feudális viszonyok között Ezek az emberek nem álmodoztak a Mindenható kegyeiről, hanem a szovjetek szocializmusáról. A másik oldalon meg ott volt az agrárkapitalizmus az éppen megszületőben lévő nyomorral, mely ki akart térni az elkerülhetetlen gazdasági és politikai alapok leromlása elől és azon volt, hogy megtartsa a profitelvű maximális kizsákmányolás törvényét."


   S ezért nagy árat kellett fizetni: nem volt más, mint a fasizmus, amely a változtatás igénye miatt tudott teret hódítani. Igen magas ár volt: a szabadság és a demokrácia elvesztésével, a Mussolini-diktatúra megteremtésével, a háborúval, az ország teljes rombadöntésével járt!

   Most békében élünk, de nem kevesebb problémával. Úgy, mint otthon Magyarországon a megélhetés mindennapi gondjai nem kis fejtörést és küzdelmet okoznak. S Ferrara bizony nem tud nyújtani sok munkalehetőséget sem. Akinek szerencséje volt, az a városon kívül talált munkát, s naponta ingázik az otthon és a munkahely között. Az ingázók közé tartozik férjem is, aki a bologna tartományi Castelmaggioréban dolgozik… Én szabadúszóként alkalmi munkákkal gyűjtögetem a honoráriumokat, amelyekből önálló egzisztenciát bizony nem tudnék megteremteni. S ha arra gondolok, hogy 20 évvel ezelőtt önálló lakást, biztos katedrát kellett a hátam mögött hagyni, mert egy nyugati állampolgárhoz kötöttem életem... Ez egy külön történet...

   Gazdag kulturális programok gazdagítják a város életét, de a lakosság legnagyobb része nem látogatja ezeket, a lélekszámhoz viszonyítva csak igen szűk réteget érint... S hogy ki miért nem, erre mindenkinek megvan a magyarázata - kivéve a felkapott sztárokhoz, nagy hírességek nevéhez fűződő rendezvényeket, oda viszont egy "egyszerű földi halandó" nehezen kap jegyet, vagy egyáltalán nem...»


   Míg ezeket a sorokat írtam, hallgattam e műsort, s még ebben a pillanatban is hallgatom (20 óra 48 perc) a világrádió.hu segítségével a még tartó rádióműsort.


P.S. Egy Magyarországon élő francia hölgy kb. az alábbiakat - tartalmilag idézem -üzente nekünk magyaroknak, miután hangsúlyozta, hogy a gyökereit nem szülőországában, hanem a mi hazánkban találta meg:

«...Magyarok, azt üzenem, nem felejtsétek el a gyökereiteket!...»

   Szívbe markóló volt ezt hallani egy franciától!

Vissza a lap elejére

 

HOME PAGE