OSSERVATORIO LETTERARIO

***  Ferrara e l'Altrove  ***

O.L.F.A.

 

CURIOSITŔ / KURIÓZUM

ossia/avagy

ETRUSCHI ED UNGHERESI SONO PARENTI? /ETRUSZKOK ÉS MAGYAROK ROKONOK?

________________

 

DISEGNO DEL DIRITTO DI TERAPIA / AZ ORVOSLÁSI JOG VÁZLATA

________________

 

MOSTRA DELL'ARTISTA UNGHERESE DI GOBELIN/MAGYAR GOBELINMŰVÉSZ KIÁLLIÍTÁSA:

27-28-29 Giugno 2003 - Castel Guelfo (Bo)

Adriana Puppi / Puppi Andrien

 

 

FASCICOLI DEL XXI SECOLO

(A XXI. századi példányok)

 

FASCICOLI PRECEDENTI

 

TUTTI GLI EDITORIALI

 

L'ARCOBALENO

Rubrica degli Immigrati Stranieri in Italia

Olaszországban élő külföldi bevándorlók rovata

 

 

FIABE E LEGGENDE POPOLARI MAGIARE

(In italiano /Olaszul)

 

PROSA UNGHERESE IN BILINGUE / MAGYAR PRÓZA KÉT NYELVEN

 

POESIA UNGHERESE IN BILINGUE / MAGYAR KÖLTÉSZET KÉT NYELVEN

 

EDIZIONI IN LINGUA UNGHERESE

(Magyar nyelvű kiadványok)

 

IMRE KERTÉSZ, IL PRIMO PREMIO NOBEL UNGHERESE PER LA LETTERATURA

 

«OSSERVATORIO LETTERARIO» AL DI LŔ DEGLI OCEANI: IN COLOMBIA…:

«OSSERVATORIO LETTERARIO» AZ ÓPERENCIÁS TENGEREN IS TÚL: KOLUMBIÁBAN…:

 

Echi di corde magiare

A magyar húrok visszhangjai

 

Della lirica di Árpád Tóth

Tóth Árpád lírájáról

 

Echi leopardiani in una poesia di TÓTH ÁRPÁD?

Leopardi-emlékek Tóth Árpád versében?

 

 

Le frustrazioni delle donne & Eco - Visszhang

 

TRIDIARIO D'AUTUNNO / ŐSZI TRINAPLÓ

 

ULTIMA NOSTRA NOVITŔ SAGGISTICA!

LEGÚJABB ESSZÉKIADVÁNYUNK!

 

Appuntamento alla prima libreria caffč di Milano, TIKKUN/Író-Olvasó találkozó:

il  30 ottobre (mercoledě) 2002 alle ore 18.00 č stata ripresentata il libro intitolato “L’ultima lettera per Tibor” di Anna Maria Hábermann (La Giuntina Edizioni, Firenze)

 

2002. október 30-án 18 órakor zajlott le a TIKKUN Könyvesboltban és Irodalmi Kávéházban: Anna Maria Hábermann «Utolsó levél Tibornak» c. könyvének ismételt bemutatása  (La Giuntina Edizioni, Firenze)

 

Hanno partecipato con l’autrice/Résztvevők voltak a szerzőn kívül:

Melinda Tamás–Tarr (giornalista pubblicista, direttore di questa testata),  e Vittorio Mangili (inviato speciale Rai nel 1956/a RAI 1956-os speciális kiküldött munkatársa).

________________

 

CONFERENZA VIRTUALE NEL N. 125/1 della NYÉK / VIRTUÁLIS KONFERENCIA  A NYÉK 125/1. SZ.-BAN

 

«LA NOSTRA MADRELINGUA - VIVE LA NAZIONE NELLA PROPRIA LINGUA?»

CONGRESSO INTERNAZIONALE INDETTO DAL 6 ALL'12 MAGGIO 2002 DALLA LIBERA UNIVERSITŔ  PROTESTANTE UNGHERESE D'EUROPA IN BASILEA NELL'AMBITO DELLE «GIORNATE ACCADEMICHE» DI  ERDOBÉNYE, IN UNGHERIA.

La versione originale in ungherese č stata pubblicata nel N. 122. Anno XXXII (2002/4)  del periodico «Nyelvünk és Kultúránk» (Nyék)/«La nostra Lingua e Cultura» di Budapest (Ungheria), periodico della Societŕ Internazionale della Lingua  e Cultura Ungherese

___________

 

«ANYANYELVÜNK»  

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET?

A PROTESTÁNS MAGYAR SZABADEGYETEM ERDOBÉNYEI NEMZETKÖZI KONGRESSZUSA

A cikk megjelent  a budapesti «Nyelvünk és Kultúránk» (Nyék)  XXXII évfolyam 122. számában (2002/4.),

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának Folyóirata

________________

 

I FASCICOLI ED ALTRE NOSTRE EDIZIONI/PERIODIKUM- ÉS EGYÉB KIADVÁNYAINK

SERVIZIO DI STAMPA/KIADVÁNYOSZOLGÁLAT

GALLERIA LETTERARIA UNGHERESE/MAGYAR IRODALMI GALÉRIA

HOME UNGHERESE/MAGYAR HOME

Una vetrina-Lycos dell'Osservatorio Letterario

Altre vetrine-Lycos dell'Osservatorio Letterario

SOCIO-O.L.F.A.

LETTERATURA EROTICA/EROTIKUS IRODALOM

«CON GLI OCCHI DI IERI E DI OGGI»

QUOTIDIANITŔ PUBBLICA UNGHERESE /MAGYAR KÖZÉLETI HÉTKÖZNAPOK

Nello specchio della stampa ungherese/A magyar sajtó tükrében

 

E-mail:

Direttore / Kiadó Főigazgató:        Redazione / Szerkesztőség:        Segreteria / Titkárság:

 

 Invio dei materiali da pubblicare / Publikációs anyagok küldése

ARCHIVIO/ARCHÍVUM

 

Il periodico non ha alcuna fonte finanziaria.  Si mantiene con sacrifici grazie agli abbonamenti e donazioni. Si prega di effettuare  i versamenti - inviandoci la fotocopia del versamento -, dei quali  ringraziamo sentitamente,  sul c.c.p.  N. 10164440 intestato al nome del Direttore Editoriale, oppure tramite vaglia postale.

_______________

 

A periodikumnak nincsenek anyagi forrásai. Előfizetésekből, adományokból és többek áldozatos munkájából létezik. Adományokat  a kiadó Igazgató főszerkesztő nevére kiállított számlaszámra köszönettel fogadunk: c.c.p.10164440 - ez esetben kérjük mellékelni a befizetési számla fénymásolatát -, vagy pedig távirati postautalványon keresztül kérjük eljuttatni.

 

 

ARCHIVIO-DGL - ARCHIVIO-DGL1  - ARCHIVIO DGL2       

 HOME.NET

© OSSERVATORIO LETTERARIO

 *** Ferrara e l'Altrove ***