OSSERVATORIO LETTERARIO 

*** Ferrara e l'Altrove ***

Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento onlinene in  lingua ungherese   

__________________________________________

                                                                                            Ferrara, 2004. szeptember 26. vasárnap

 

MAGYARORSZÁGI EGÉSZSÉGÜGYI DISZKRIMINÁCIÓ

 (Olaszul/In italiamo)

 

 

    A Magyarország.hu  web-oldalon az alábbiak olvashatók:

 

«„A társadalombiztosítás területén minden tagállamban a tagállami jogszabályok érvényesek, emellett a minden tagállamra kiterjedő egyenlő elbánás elvét érvényesítik. Az Unió arra törekszik, hogy a személyek szabad mozgásának jogával élő EU tagállamokban vándorló emberek részére biztosítsa az ellátás jogosultságát más tagállamok területén is. A koordináció jogforrása a 1408/71/EGK és a végrehajtására kiadott 574/72/EGK rendelet.”

 

 

Amit az utazóknak tudniuk kell

Mire tarthatunk igényt a rendeletek alapján, ha egy másik tagállamba utazunk?

a) Itthon megszerzett jogainkat más tagállamok elismerik, b) ha itthon már rendelkezünk biztosítással, nem kell másik biztosítást kötnünk a másik tagállamban, c) egyetlen tagállamban sem érhet bennünket hátrányos megkülönböztetés azon az alapon, hogy más állam állampolgárai vagyunk, d) korábbi biztosításunk nem vész el, a biztosításban töltött, illetve szolgálati időt a szolgáltatások nyújtásakor figyelembe veszik.

Amennyiben átmenetileg, turistaként tartózkodunk valamely EU tagállamban, ugyanolyan feltételekkel kaphatunk sürgősségi betegellátást, mint a meglátogatott ország állampolgárai. Itthoni egészségbiztosításunk alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár mindazokat az ellátásokat kifizeti, amelyeket a másik EU tagállam állampolgárai részére szintén a biztosítójuk fizet; ezeket tehát külföldön térítésmentesen kapjuk. Azon ellátásokért viszont, amelyekért az EU tagállam állampolgárai is maguk fizetnek, a magyar állampolgároknak is fizetni kell. A kiutazás előtt mindössze az E 111 számú formanyomtatványt kell felvenni a lakóhely szerint illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál. Vigyázat, a formanyomtatványt az orvosi ellátáskor feltétlenül át kell adni az ellátást végző orvosnak vagy intézménynek, mert azt utólag nem kötelesek átvenni!

 

 

Amit az orvosoknak tudniuk kell

Az EU tagállamokban biztosítottak Magyarországon a magyar biztosítottakéival azonos feltételek szerint, térítésmentes sürgősségi betegellátásban részesülnek.

Az azonosság az ellátást nyújtó szolgáltató OEP általi finanszírozására is vonatkozik, tehát az EU állampolgár betegek tekintetében megszűnik az árlista lapján felszámított és kiszámlázott szolgáltatások nyújtásának gyakorlata. A szolgáltató ugyanolyan mértékű OEP-finanszírozásra jogosult, mint a magyar biztosítottak ellátása után. A szolgáltatónak kifizetett finanszírozás díját az OEP attól a külföldi biztosítótól kapja vissza, amelynek betegét a magyar orvos ellátta. Ez csak akkor érvényes, ha az EU állampolgár az orvosnak bemutatta az E 111-es formanyomtatványt. Az utólagosan kiállított formanyomtatványok elfogadására ugyanis a szolgáltató nem kötelezhető. Nyomtatvány hiányában az orvos számlát állíthat ki, saját díjszabása alapján…»

 

 

    Ez mind nagyon szép dolog. Csak egy hibádzik: amikor az iránt érdeklődtem, hogy akadály nélkül olasz személyi igazolvánnyal lányom is beutazhat-e Magyarországra problémák nélkül, mivel magyar útlevele lejárt, s arra nincs idő, hogy felújítsuk, azt a felvilágosítást kaptam, hogy EU tagország lévén azonosságának igazolására elegendő az olasz személyi igazolványa, de a magyar állampolgárságát igazolandó vigyük magunkkal a lejárt útlevelét is.  Az illetékes olaszországi magyar képviselet elmulasztotta felhívni a  figyelmemet arra, hogy célszerű beszerezni a föntebb említett E 111-es formanyomtatványt, amelynek kitöltése után a lakóhelyünk szerinti Egészségügyi és Társadalombiztosítási Szervezettől kapunk egy igazolást, amely bizonyítja, hogy biztosítva vagyunk az  EU tagországokban igénybevett orvosi ellátás költségeit illetően. Az illetékes társadalombiztosítási szervek hivatalból kötelesek erre automatikusan figyelmeztetni az utazó állampolgárokat. Igaz, hogy valamely törvény akkor is érvényes, ha azt nem ismerjük, de hogy egyáltalán létezik valamely törvény, csak az tudhatja, aki arról munkaköréből eredően tud. Nem várható el egyetlen állampolgártól sem, hogy tudomása legyen olyan törvényről vagy rendeletről, amilyenről nem is hallott. Az ilyen ügyekben eljáró illetékes hivatalnok számára azonban törvény írja elő, hogy a tőle elvárható legteljesebb tudással végezze munkáját. Amennyiben tudása nem teljes, vagy más okból szabálytalanul jár el, az általa munkaidejében elkövetettekért, illetve mulasztásokért a fennálló rendelkezések értelmében munkáltatója felelős.

    2004. augusztus 28-án autóbalesetet szenvedtem. Talpon lévén az ügyeletes orvosnak nem jutott eszébe, hogy megvizsgáljon. Neki elég volt, hogy nem én vezettem a gépkocsit, és élek.

 

Másnap, augusztus 29-én, vasárnap megálltunk a kistarcsai Flór Ferenc kórháznál, mivel addigra az elszenvedett zúzódások által keltett fájdalom, valamint a képződött, és láthatóvá vált sérülési nyomok ezt indokolttá tették. Az előző nap délutánján elszenvedett sérülések ide fajulása miatt sürgős vizsgálatot kértem, hogy nem lett-e a balesetnek belső sérülési következménye.

 

   A betegfelvételi ablaknál, mivel magyar szervek által kiállított társadalombiztosítási igazolványt nem tudtam átnyújtani, magyar állampolgárságomat, valamint egy másik EU tagországban biztosított voltomat igazoló, az olasz egészségügyi és társadalmi biztosítási igazolványomat adtam be. Ez a nemzetközi egyezmények szerint igazolja, hogy mivel a szintén EU tagországban, Olaszországban is biztosított vagyok, a Magyar Köztársaságban is megillet az ingyenes orvosi kezelés vagy kórházi ellátás. Ennek a kórháznak az alkalmazottjának nem volt tudomása arról, hogy Olaszország is tagja az EU-nak. Ezért külföldi állampolgárként  küldött a kórházi sebészeti ambulanciára. A velem elolvasás nélkül aláíratott nyomtatványon ez állt: «Alulírott a térítés ellenében végzendő egészségügyi ellátást igénybe veszem, az ellátás költségét tudomásul veszem és kötelezem magam annak megtérítésére» (Rec. Szám: 200419848, recepciós dátum: Kistarcsa, 2004. 08. 29, 14:53:30 Taj szám: HUN-000-000 ). Csak ez után tudtam meg, hogy az ügyeletes orvos éppen egy súlyos műtétet végez, s nem tudni, mikor végez, hogy mikor fejezhette volna be.

   A baleset után négy nappal*, a ferrarai kórház elsősegélynyújtó ügyeleti recepcióján bejelentkeztem, s ott elvégeztek rajtam minden fontos röntgen - és ortopédiai vizsgálatot. Kaptam egy nyakrögzítőt, fájdalomcsillapítókat azzal, hogy fájdalom vagy rosszullét esetén azonnal hívjam a mentőket, és vitessem be magam a kórházba!

   Magyar és olasz, kettős állampolgár vagyok. Szülőhazámban korábban sosem kértek tőlem orvosi ellátásért semmiféle külön igazolást ingyenes gyógyellátás igénybevételéhez. Most, hogy magyarként is EU tagország polgára vagyok, a magyar állampolgárságot bizonyító útlevél ellenére külföldi állampolgárként, térítés ellenében akartak elsősegélyben részesíteni.

  Magyarország egészségügyi hivatalnokai annyira beléptek az Európai Unióba, hogy már nem ismerik el magyar állampolgárságomat sem? Mi történt a hazával?

  A külföldi tőkétől megszédült magyarok inkább nem tudnak semmit, csak néhány ezer forintot kaszáljanak a privatizációtól megzavart agyuk szerint mindenkitől. Végeredményben nem rossz terápia ez sem: pusztítják a honvágyat, ami jó.

  Csakhogy ezzel gyengíthetik a külföldön élő magyaroknak hazájuk és nemzetük iránti szeretetét is.

  Ez talán mégsem jó. Hogy világos legyen: anyagilag sem éri meg.

 

Ferrara, 2004. szeptember 26-án

 

© Dr. Bonaniné Tamás-Tarr Melinda

OSSERVATORIO LETTERARIO

@ Névjegy

 

* 2004. szeptember 1-én, a megérkezés napján, negyed óra híján 14 órás busz és háromnegyed órás gépkocsiút után, egyenesen a ferrarai kórházba vezetett az utam. (A busz augusztus 31-én 19 órakor indult a budapesti Népligetről s másnap 8:45-kor érkezett meg Bolognába. Alapos vizsgálatok után a ferrarai kórházból, étlen-szomjan,  délután 16-kor szabadultam, s csak azután érkeztem meg otthonomba.)

 

Nagyon hiányolom, hogy eddig még egy árva szó sem  volt olvasható általában a véglegesen  külföldön - Eu-tagországokban vagy azon kívül - letelepedett magyar állampolgárokra vonatkozó egészségügyi ellátásról. Az Eu-tagsággal, szinte megfeledkeztek róluk, beleértve jómagamat és leányomat is! (Sic!)

 

N.B.: Olaszországban az állami egészségügyi ellátás az 1978-as reform óta létezik. Ekkor hozták létre a nemzeti egészségügyi szolgálatot (Servizio Sanitario Nazionale), amely célul tűzte ki, hogy az összes olasz állampolgár azonos feltételek mellett, egyenlően és ingyenesen részesüljön az egészségügyi ellátásból. Az új rendszer országos szinten határozta meg az igénybe vehető szolgáltatások körét, egységesítette a befizetéseket és a központi tervezésnek köszönhetően jelentősen racionalizálta az egészségügyet.

 

Külön egészségbiztosítás, mint intézményesített forma nem létezik az olasz egészségügyben: Olaszországban az egészségügyi ellátás állampolgári jogon jár, az egészségbiztosítás ezért elsősorban kiegészítő és önkéntes jellegű. 

 

Kötelező  járulékrendszer nincs, az állami egészségügyet teljes egészében adókból finanszírozzák. A foglalkoztatottak és az önálló vállalkozók egészségügyi adót fizetnek. A jogosultak azonban nem minden ellátást vehetnek igénybe ingyenesen, a gyógyszerekért  és a szakellátásért térítést kell fizetni: ez az ún. ticket-költség szakvizsgálatokért,  amely nem lehet magasabb - jelenlegi ismereteim szerint - 52 €-nál és 2 € a felírt gyógyszerek után, max. 4 €-ig receptenként.

 (Ticket fizetésmentesség a következő esetekben van: olaszul itt olvasható). Természetesen vannak olyan gyógyszerek is, amelyeket orvos ír fel receptre - de nem az ún. hazai értelemben vett SzTK-receptre -, s a teljes kereskedelmi árát kell megfizetni…

 

 

 

Kapcsolódó  oldalak :

 

Magyar oldalak:

 

 

 

Egészségügyi Internet Tanácsadó & Tréning Iroda:  HelpNet

Egészségügyi információk: Med-Courier

Linkgyűjtemények: Egészségügyi portálok  

Gyógyszertárak: Gyógyszertárportálok

Pharmanet - Patikák:  Kérdezze gyógyszerészét!

 

Iránytű az egészségügyben

Olaszország – egészségügy állampolgári jogon – de nem egészen ingyen…

 

Olasz oldalak:

 

Orvosok határok nélkül: Medici Senza Frontiere Onlus    -    Olasz orvosi portálok: Portali dei medici italiani

 A jövő egészségügy fóruma: Sanitŕ Futura FORUM  - Az olasz egészségügy egyéb oldalai: Az orvosi szabadság

Online gyógyszertárak: Farmacie online    -   Gyógyszertárak: Farmacie

 

 

 

Bármiféle, a fentiekkel kapcsolatos észrevételt -  közöljük azokat - szíveskedjenek erre a címre küldeni:

 

osservletter.olfa@iol.it

 

Hozzászólások

 

Visszhang

 

Link

 

 

OSSERVATORIO LETTERARIO

***Ferrara e l'Altrove ***

©

 

TARTALOM - ELŐZŐ  SZÁM - IRODALMI GALÉRIA - FIGYELŐ

 MEGJELENT SZÁMOK ARCHÍVUMA -  UNGAROHOME - ARCHÍVUM-DGL - ARCHÍVUM-DGL1

 

HOME