ELBESZÉLÉSEK

 

·               ÚTBAN HAZAFELÉ

·               NŐM A TAVASZBAN

 

 

ÚTBAN HAZAFELÉ…

 

 

   …Hazafelé vettem utam…

Menet közben eszembe jutottak a hatvanas években, kisiskolás koromban megtanult katekizmus szövegei…

- Mi végett vagyunk a világon?

Avégett vagyunk a világon, hogy Istent megismerjük, őt szeressük, neki szolgáljunk és ezáltal üdvözüljünk, vagyis a mennyországba jussunk…

- Mikor szolgálunk Istennek?

Akkor szolgálunk Istennek, ha akaratát tesszük s főképp, mikor kötelességünket teljesítjük.

- Lehetünk-e itt a földön is boldogok?

Itt a földön is lehetünk boldogok, de minden földi boldogság csak tökéletlen, bizonytalan és múlandó.

- Hogyan szól a nyolc boldogság?

A nyolc boldogság így szól: 1. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa, 2. boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld, 3. Boldogok akik sírnak, mert ők vígasztalást találnak, 4. Boldogok akik éhezik és szomjúzzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek, 5. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak, 6. Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az Istent, 7. Boldogok a békességesek, mert őket Isten fiainak hívják, 8. Boldogok akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.»

 

Majd még más kérdések, kétségek rohantak meg…

 

- Tehát tulajdonképpen mi életünk célja?

- Lehet-e boldog, akinek semmije sincs, mert minden vagyonát elveszítette, vagy sosem volt?

- Lehet-e boldog egy permanens vagy az újdonsült munkanélküli?

- Lehet-e boldog egy hajléktalan?

 

- Ki az Isten és hol van, miért nem látjuk őt?

- Van-e Isten?

- Mit mond eszünk Isten létéről?

 

   Keresem az Istent…

Isten keresése olyan eredeti és általános törekvése az embernek, akárcsak a világ- és önmaga megismerésének törekvése, vagy a természet erőinek tulajdon szolgálatába való állítása. Erre kitűnő példákat találunk az emberiség nem bibliai eredetű imádságaiban: a sok példa közül elég pl. a primitív pigmeusok ösztönszerű Istenhez fordulását felhozni vagy az Upanisádák elragadtatott istenszerelmére gondolni. Nyilvánvaló, hogy ezek az emberek természetes vallási érzéséről tanúskodnak. A bibliai irodalomban pedig a zsoltárokban jut leginkább legtisztábban kifejezésre ez az emberi hang - vox humana -, az Istent kereső ember mindig egyre olthatatlanabb szomjúságával. Itt eszembe jut egy zsoltárszöveg Sík Sándor fordításában:

 

Mint szarvasgím a források vizére,

Úgy sóvárog utánad, én Istenem a lelkem,

Szomjazik lelkem az Isten után,

Az élő Isten, az erős után.

Mikor lehet már elejébe mennem

És arca előtt megjelennem!

Könny a kenyerem éj-nap untalan,

Amikor egyre mondják: Istened merre van?

 

   Nem tudom, hogy mi van velem… Újabban rengeteg kétség rohanja meg lelkemet. Botorkálok  válaszkereső utamon…

Most ismét felmerül bennem az előbbi kérdéssorozataim utolsó kérdése: «Mit mond eszünk Isten létéről?», s óhatatlanul eszembe jut rá a válasz, amit mint katekista annak idején tanultam:

«Eszünk az Isten létéről azt mondja, hogy Istennek kell lennie, mert amint egy óra nem keletkezhetik magától, hasonlóképpen az az óránál sokkal tökéletesebb világ sem keletkezhet magától; amint az órát meg kell indítani, hogy járjon, hasonlóképpen a világ mozgását is meg kellett valakinek indítani; amint egy üzem nem lehet gazda és irányító nélkül, hasonlóképpen a nagy világ sem lehet gazda és irányító nélkül, amint egy festett rózsának van művésze, még inkább van művésze az igazi rózsának…»

 

   Igaz, szokták mondani, hogy a természet erői mozgatják a világot és hozzák létre a sok szépet és hasznosat, ami benne van. De feltehetjük a kérdést: honnan a természet erői? Ki az, aki a természet értelmetlen erőit törvényeivel úgy irányítja, hogy olyan értelmes dolgokat hozzanak létre, mint a madár szárnya, a halnak uszonya, a gyümölcs zamatos íze, a virág színe és illata, vagy a szem, a fül, az egész élő test?…

Általában mindig értelmes alkotóra kell következtetnünk, valahányszor célszerű dolgot látunk, pl: kapát, kaszát, órát, fényképezőgépet, repülőgépet, stb. Ámde a világ tele van csodálatosan célszerű dolgokkal és ezeknek ne volna értelmes alkotójuk?…

 

Megálltam egy pillanatra egy otthonomhoz közeli parkban… Jól esett az árnyékban ücsörögni míg utcák napfényben ragyogtak, napsugarak áradtak szét… Jó lenne a lelkembe bevilágítana egy bizonyos fény s  s lelkem ködje eloszolhatna… Igyekeztem mélyen belélegezni a szokatlanul nyárias meleg tavaszi levegőt s szemléltem az elsuhanó autókat, motorokat, kerékpárosokat, a siető gyalogosokat, a fákat, bokrokat... Újra csapongani kezdtem képzeletemben s ezen gondolataim támadtak:

 

...Ültem egy  padon mozdulatlan… De tudom, hogy a Föld szédítő sebességgel száguld a nap körül. Ebben a derült időben olyan fény áradt, hogy odébb, ahol már nem volt árnyék, mintha ezerötszáz százas égő világított volna, egyetlen négyzetméternyi területen. Pedig milyen messze van ez az égitest! Ha most, majdnem 50 évesen a Nap felé kiáltanék, majdnem 64 éves lennék, mire a hangom hozzá elérne!

Körülnéztem a parkban. Amott egy csodálatos rózsabokrot láttam. Eszembe jutott, hogy valahol olvastam, hogy több mint hatezer rózsafajta létezik!

Hallottam a pacsirta énekét! Tudom, hogy több mint kétezer dallamot tud! Na és a tengelice? Nyáron hányszor élvezhettem hangját: fantasztikus dallamokkal örvendeztetett meg!

   Vagy itt van a tenger, ahová nyaranta gyakran megyek: mennyi minden csodát rejt szurokfekete sötét mélységében: gyönyörű, színes «virágok» nyílnak s ott is nyüzsög az élet! A hatalmas víztömeg nyomása összelapítaná a tengeralattjáró páncélburkát is, de a törékeny virágok és a mélytengeri halak kibírják ezt a nyomást!

Hogy rácsodálkoztam, amikor kisdiák koromban megtudtam, hogy egy teljesen fejlett töknövény gyökérzetének a hossza 25 kilométer!

A méhek különleges mozgással, «tánccal» jelzik, ha új virágra akadtak, vagy veszély közeledik, s többszáz «táncjellel» «beszélnek», kommunikálnak egymással…

Ha a Föld közelebb volna a Naphoz, a nehézkedési erő belerántaná a tüzes Napba; ha kissé távolabb lenne tőle, a körforgás ereje kiröpíteni a világűrbe és rövidesen minden élet megfagyna a földön… S még folytathatnám a gondolatsort…

Már mindez maga a csoda, egy csodálatos világ! Egy csodálatos világban élünk…  Pontosabban élnénk, ha…

 

…Igen, élnénk ha… (közben elővettem fényképezőgépemet, s kattintottam néhány fotót, így megörökítettem a mai nap néhány, soha vissza nem hozható pillanatát...)

 

S majd arra gondoltam, hogy mennyi békétlenség van körülöttünk és tőlünk távoli földeken!… Elég csak a mostani iraki háborúra gondolni… S ...Jézus szülőföldjén is… Betlehemben…

 

Vagy itt van pl. a Földet körülvevő levegőréteg, amelynek az a szerepe, hogy átengedje a napsugár fényét, melegét és hasznos sugárzásait míg kiszűri mindazt, ami megölné az életet a Földön…

 

...S most komoly és igen bonyolult környezetkárosodási problémákkal találjuk magunkat szemben: az ózonlyuk nagyon is aggasztó problémájával!… Nagyon komoly a dolog. Éppen ezért bizonyos napokon vagy csak a páros, vagy csak a páratlan rendszámú járműk közlekedhetnek. Vasárnap pedig teljesen leáll a forgalom. De ez nem megoldás s komoly közlekedési gondokat okoz, különösen munakanapokon. A gépkocsi sajnos elengedhetetlen eszköz a munkába menethez. Sokan mind városon belül, mind azon kívül nagy távolságra mennek dolgozni, s nem oldható meg a tömegközlekedési eszközökkel. A munkahelyre el kell jutni időben, mert különben hamar kezükben találják az útilaput! A munkaadók könnyen felmondanak, s nagy nehezen alkalmaznak!

 Tehát csak elengedhetetlen a motor, a gépkocsi napi használata! Az a pár órás leállás nem oldja meg a helyzetet, csak a kényelmetlenség növekszik... A légszennyezés pedig így  még jobban fokozódik...

...Oh, EMBER Isten által teremtett csodálatos természetet egyre inkább tönkreteszed!...

  Közben eljött az ideje, hogy folytassam utam hazafelé: most a család következett...

 

   Aztán elmúlt ez a nap is. Már éjfél után jár...  Átgondoltam a napot…

Összes kételyeimmel Istenhez fohászkodva kérem, hogy adja meg mindnyájunknak, hogy az ember természetromboló tevékenysége leálljon, hogy a természet minden ember számára csodálatos templommá váljék, amely minden részletében az Ő dicsőségét hírdeti!… S hogy végre BOLDOG NYUGALOM uralkodjék mindenütt!

 

Szokásos esti imám után még hozzá fűzöm fohászként Szentgyörgyi Albert imádságos szavait:

 

«Uram! Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban,

Megértsük és megszépítsük a Te kezed munkáját,

Hogy ez a mi földünk biztos otthona lehessen

Gazdagságnak, Szépségnek, Boldogságnak és Békességnek.»

 

AMEN (úgy legyen)!

 

…S ezennel most végre nyugovóra hajtom fejem… 

 

© Mtt/O.L.F.A.

Vissza a lap elejére

 

 

NŐM A TAVASZBAN*…

 

    Régen volt… Még ifjúkori emlékeim gyakran fel-felvillanó emlékei közül ez a legerősebb…

   Csodálatas budapesti tavasz volt… 17 éves voltam, ártatlan srác. Ilyenkor mindig felébred bennem valami vágy… mondhatnám inkább: érzékiség…

Kamaszkorban ez különösen erős volt: a felnőttéválás elmaradhatatlan s tagadhatatlan tünete. Örökké fantáziáltam… Azt hittem, hogy nem normális: a legfurcsább erotikus képek rohanták meg képzeletemet… Az volt az érzésem, hogy nem élem túl… S akkor, ebben a felajzott állapotban láttam egy lányt a városligeti parkban… Szép formás,  nyúlánk, fehér bőrű, fekete hajú… Olyan volt mint egy csodálatos szobor. Róla, az elérhetetlenről álmodoztam, róla fantáziáltam…

   Elképzeltem magam előtt áttetsző ruhában, domborulatait csak éppen sejteni lehetett. Majd egyre merészebb képek tolultak szemem elé, már-már megfoghatónak, tapinthatónak tűnt fel előttem teljes valóságában: így aztán elérkeztem ahhoz a pillanathoz, hogy levetkőztettem  álmaim és vágyaim hölgyét… S azóta csak így láttam mindig magam előtt: két szabályosan formás keblekkel, amelyeken mint étvágygerjesztő érett cseresznyék meredeztek kihívóan, csalogatóan mellbimbói, harmonikus, lapos öle, mint egy svájci völgy, amelynek közepén egy ici-pici kis gödröcske, gyönyörű hosszú lábain, lélegzetet elállító combokról felfelé kúszó  harisnyatartó a völgy alján bekerített egy észtbolydítóan étvágygerjesztő sötét oázist…  Eleinte, mint egy mesterszobrász jól sikerült művének elkészültekor csak csodáltam, bámultam az általam elképzelt aktját. Még gondolatban sem mertem hozzáérni. Már maga a képzeletbeli látványa mérhetetlen nagy gyönyört jelentett nekem. De végül ez nem volt már elegendő, egyre nagyobb izgalom, egyre nagyobb kielégülés után vágytam, s egyre mohóbban. S akkor elkezdtem gondolataimban simogatni, majd csókolgatni mindenütt, ahol csak értem, s végül magamévá tettem…

   A pillanatnyi önkielégülés után rádöbbentem, hogy mennyire vágyom igazán e nő után: a valóságban! Azon morfondíroztam, milyen módon szólíthatnám meg, hogyan ismerhetném meg személyesen és közelebbről… De sajnos nem jutott eszembe semmi elfogadható kifogás, hogy a közelébe férkőzhettem volna. Elhatároztam, akármi is lesz, megszólítom! Már napok óta, ugyanabban az órában, délután négykor kirohantam a parkba, hogy láthassam, s odamehessek hozzá. De nem jött el. Másnap, meg azután és az elkövetkezendő napokban sem láttam. Gondolataimban megformázott aktja mindig ott lebegett előttem, egyre vadabb és vadabb fantáziájú erotikus képek jelentek meg előttem, már-már a téboly határán éreztem magam… S ebben a lelkiállapotomban egyszer csak egyik barátom az iskola után félrevont, s ezt mondta nekem:

   - Idefigyelj haver, ismerek egy bomba nőt! Szuperklasszis csaj! Bemutatlak neki, ha akarod!

   - Nem, nem érdekel… - válaszoltam, s álmom hölgyére gondoltam.

   - Ne marháskodj, meglátod nem bánod meg! Gyere ma délután háromkor a Visegrádi u. 18 szám alá. Ott várlak.

   Birizgálta a fantáziámat, de lekiismeretfurdalást is éreztem. Nem akartam hűtlen lenni álmaim és vágyaim hölgyéhez… Végülis mégis csak ráálltam a dologra: végre itt adódott egy lehetőség, megismerhettem egy igazi hús-vér nőt!

   Elmentem, ideges voltam. Izgatott voltam, mert megcsaltam a «kedvesem», s azért is, mert még igazán nem is volt dolgom nővel, csak a fantázia szült képzeleteimben, amelyeket a titkos, nyugatról becsempészett pornóújságokból lopva lestem el.

   - Te, Miki, de ki ez a nő? - kérdeztem izgatottan barátomat.

   - Ne aggódj Sanyi! Egy csuda klassz csaj! Tiszta, és gyönyörű szép s ami a fontos érti a dolgát.

     Megadtam magam. Felmentünk a harmadik emeletre, ahol ez a nő lakott. Csengetésünkre egy 50 év körüli jó karban lévő asszony nyitott  ajtót és invitált bennünket beljebb.

   - Ő lenne ez a bomba csaj? - kérdeztem visszafojtott hangon kissé megrökönyödve, noha egyáltalán nem volt csúnya az asszony. Sőt! De hát az anyám lehetett volna!

   - Klassz tyúk, mi? De nem ő az! Ez apáinknak való tyúk, mi pedig a lányához jöttünk! Az ezerszer jobb! Huszonkétéves csodálatos baba! - lettem felvilágosítva.

   Nem szóltam többet egy szót sem, s engedelmesen kullogtam utána a szalonba. Ültek már előttünk vagy hárman. Vártak sorukra, mint egy orvosi rendelőben.

  Amikor azok már elmentek, ránk került a sor. Először barátom ment a lány szobájába. Egyre idegesebb lettem, s már azon a ponton voltam, hogy felugrom, s ott hagyok mindent. De a kiváncsiság még  erősebb volt, s visszatartott. Ideges voltam,  mit és hogyan fogok csinálni? A képzeletben minden sokkal egyszerűbb… Ebben a pillanatban ott állt barátom mellettem, s megveregette a vállam:

- No haver, ne aggódj, minden simán fog menni… Hagyd csak el magad, minden spontán jön! Nem fogsz felsülni! Na lódulj!

   Bementem a félhomállyal világított szobába. Egyszerre csak könnyűnek és mindenre elszántnak éreztem magam. Ott álltam már egy pillanat alatt meztelen s közeledtem a nő felé, amikor hirtelen megdermedtem: álmaim és vágyaim nője ott feküdt előttem széttárt combokkal… A lélegzetem is elállt: ő volt, ugyanaz a kép tárult elém, ahogyan a fantáziámban láttam őt magam előtt! Most valóban egy karnyújtásnyira volt tőlem, azt csinálhattam volna vele, amit csak akartam! Képzeleteim forgatókönyve szerint magamévá tehettem volna! De nem… Nem tudtam megtenni… Ott álltam anyaszült meztelenen, megdermedve… S akkor egy undor fogott el: álmaim s vágyaim hölgye egy prostitúta!… Már hányan keresztülmentek rajta! Ha nem ő lett volna, másképp alakult volna: végre férfivá avathattak volna! De így sehogy sem ment.

    Kifizettem a nőt, s dolgavégezetlenül hagytam el a lakást, de nem árultam el barátomnak: fantázia-beszámolót tartottam neki, hogy még magam is elhittem.

   Egyszer, húsz év múlva viszontláttam a parkban… Felismertem, ő volt! Bizony elnyűtt, megcsúnyult ronccsá vált…  Aztán megint csak eltelt vagy jó három  évtized… Elmúltak az évek felette, de felettem is. Mindketten magunkra maradtunk. Megözvegyültem, gyerekeim nincsenek. Mint sokan mások kijövünk ide a városligeti tóhoz, ugyanabban az órában hattyúkat etetni. De nem szólunk egymáshoz, csak szótlanul egymás szemébe nézünk szomorúan.

   Ki tudja, hogy sejti-e, hogy ki vagyok? Á, nem tudhatja, hiszen annyi férfi megfordult nála! S olyan régen volt már… Jobb, ha nem tudja ki vagyok…

   Magam vagyok, s magam is maradok életem hátralévő napjaira is… eliramlott észrevétlenül az élet… Fantáziám emlékképeiből élek: felidézem mindig azokat a tavaszi napokat, amikor megláttam őt ebben a parkban. S az akkori fantáziaképeimet elevenítem fel nosztalgiával… Nagyon sajnálom magam, hogy nem valósíthattam meg azokat, holott megvolt rá a lehetőségem… s visszasírom az elmulasztott, elszalasztott alkalmat…

 

* Pino Mercuri «Via Arno» c. elbeszéléséből ihletett elbeszélés.  

© Mtt/O.L.F.A

Vissza a lap elejére

 

HOME PAGE