Kritika

_______________________________________

 

 

AZ ÉN «EINSTAND»-OM*  MAURIZIO ZACCARÓNAK  MŰHAMASÍTÁS MIATT

(Az eredeti,  olasz nyelvű cikk alapján/In base dell'oroginario articolo italiano)

 

(In italiano/Olaszul)

 

 

   Az elmúlt napokban (dec. 3-4-én két részben levetítve), a Canale 5 TV-adón láttam Molnár Ferenc «A Pál utcai fiúk» c. regényéből készült olasz TV-filmprodukciót, s erről  «dörgő» véleményem s gondolataimat először olaszul rögzítettem azon melegében, december 4-e éjjelén...

   Most itt van magyarul is az eredeti olasz nyelvű cikkem alapján, de nem annak fordításaként:

 

   A TV-filmváltozat megvalósátása csillagászati összegbe került: ötmilió euróba! 90 személyes stábbal az alkalmas szereplők kiválasztására négyezer próbafelvételt végeztek el a TV-adaptáció végleges megalkotása előtt. A rendező az 1952-es születésű Maurizio Zaccaro.

 

  Egy előzetes interjúban a díszlettervező Bruno Amalfitano elmondta, hogy csaknem teljesen rekonstruálták 1 km-nyi hosszan a Pál utcát. Valóban egy nagy munka lehetett a megvalósítása, eredeti anyagokat felhasználva elkészítették a korabeli  lakberendezés bútorait, függönyöket, kristálytárgyakat, stb. Tehát, nem véletlen, hogy a díszletekre fordított összeg volt a legmagasabb. Mindenféle eszközzel igyekeztek a korabeli hangulatot megteremteni.  Csak egy kis hiba csúszott a számításukba, nyilván a regény megjelenésének éve, az 1907-es esztendő vezette félre a film megvalósítóit, valamivel több mint egy évtizednyit tévedtek az időmeghatározásban. A TV-filmet népszerűsítő reklámszövegek, a regény cselekményét összefoglaló írások következetesen a múlt század első éveire helyezik a regény cselekményét. S itt bizony tévednek: ha jól utánaszámolunk, bizony bő egy évtizedes a csúszás! Ha figyelembe vesszük, hogy az író gyermekori élményeinek állít emléket, s ha feltételezzük, hogy akkor ő is 11-14 éves körüli fiú lehetett, akkor a regény cselekménye 1889-1892-re tehető.

   Valójában s regény lapjain keresztül bepillantást nyerhetünk a régi iskolába, tanórákra. Megelevednek előttünk a XIX. század végi budapesti utcák, ahol villamosok helyett lóvasút zötyögött, autózúgás és villamoscsengő helyett verkli hangja szállt be a házak nyitott ablakán. Megismerkedhetünk az egykori gyerekek játékaival, játszóterével: a grunddal.  Végigélhetünk egy csodálatos harcot, amelyet a Pál utcaiak  és a vörösingesek vívtak egymás ellen, s látunk igazi hőssé nőni egy vékony, kicsi, szőke fiút.

Tehát a XIX század utolsó éveiben, s nem a XX. század első éveiben játszódnak a Pál utcai fiúk eseményei, mint ahogy tévesen hangoztatják itt Olaszországban! E valamivel több mint egy évtizedes időcsúszás felett szemet is húnyhatunk, de az író ideáljának eltorzítását  nem fogadhatjuk el! Ellentétben az író erkölcsi üzenetével, azt részben valóban meghamisítja, éppen ezért «einstand»-ot üzenek a rendezőnek, Maurizio Zaccarónak! Ha ez a hamis beállítás meg nem történt volna, egy nagyszerű új TV-filmadaptációnak könyvelhetném el. Így csak megbuktatom a rendezőt: azért mégiscsak elgondolkodtató és felháborító az, hogy merte részben így eltorzítani az eredeti alkotást!

   Nagyon sajnálatraméltó és sértő mind a magyar szerzőre, mind  ránk magyarokra nézve, akik ezen a regényen nőttünk fel, hogy az olasz filmprodukcióban készült adaptáció «a hazaszeretet és a gyermeki önfeláldozás regényét a felnőttvilág piszkos ügyeit kiteregető történetté» változtatta. Csak egynéhány példa: a filmben Nemecsek anyja szeretőt tart, a film szerint Nemecsek szabó legjobb kliense, Kovács úr személyében  s ez mindenképpen ellentétes a regényben megjelenő molnári gondolatvilággal - mint ahogy erre rámutatott  Horváth Ádám rendező, a magyarországi örökösök képviselője, s teljesen egyet értek ezzel a meglátással. A fenti példán kívül találkozunk a rendezői szabadságon alapuló fantázia-szereplőkkel is: a regényben szó sincs semmiféle kártyaszenvedélyes, vagyonát eljátszó Boka őrnagyról, a fűrésztelep tót őréről csak annyit tudunk, hogy Janónak hívjak, szó sincs semmiféle Gál Jánosról, híre-hamva sincs semmiféle Editnek és Júliának, ez utóbbi a filmbeli fűrésztelepőr Gál Jánosnak elvált felesége, aki nem más, mint a grund kegyetlen szívű telektulajdonosnője!… Körülöttük forog a felnőttek piszkos, kegyetlen világa, amiről a regényben egy árva szó sincs! Azért elgondolkodtató, és felháborító az, hogy hogyan mernek így eltorzítani egy eredeti alkotást! Jól tudjuk - mi, akik ezen a regényen nőttünk fel - hogy kik a regény szereplői. A Pál utcai fiúk:  Boka János, Nemecsek  Ernő,   Geréb Dezső, Csónakos, Kolnay, Barabás, Csele, Csengey, Kende, Leszik, Richter, Weisz.  A vörösingesek: Áts Feri, a Pásztor-fivérek, Wendauer, Szebenics. Egyéb szereplők: Rácz tanárúr, a tót Janó, törökméz-árus, Nemecsek szülei, Geréb apja, az orvos, Csetneky úr, Mária (Geréb  családjának háztartási alkalmazottja).

 

    A filmet egyébként magyar helyszíneken, így a budapesti Füvészkertben, a vácrátóti és az alcsútdobozi arborétumokban forgatták, s olasz sztárok - Virna Lisi, Mario Adorf, Giuseppe Battiston, Nancy Brilli - mellett  magyar szereplőket  is felvonultat (Harkányi Endre, Mácsai Pál, Ónodi Eszter). 


   Molnár Ferenc magyarországi örökösei peres úton kívánták megakadályozni a «A Pál utcai fiúk»-ból készült film forgalomba hozatalát. Ezek szerint Molnár Ferenc magyarországi örököseinek nem sikerült megakadályozni a Tv-filmprodukció nagy nyilvánosság elé bocsájtását... Egyet értek velük, s az író eredeti erkölcsi üzenete sajnos a rendezői szabad «interpretáció és fantázia» következtében megmérgezett, s ezáltal részben meghamisított!

 

   A regény a grund végső sorsát a következőképpen írja le, amitől szintén eltér a filmbeli feldolgozás, amely szerint  a kőszívű Júlia, aki nagy pénzért megvásárolta a grundot, hogy bosszút álljon volt férjén is, s ő kezdte meg a fűrésztelepen egy négyemeletes lakóház építését:

 

«[…] És most végre egyedül maradt Boka. De nem volt nyugta az erődben. Meg aztán későre járt az idő. A józsefvárosi templom felől lágy harangszó szállott. Lejött az erődből és megállt a kunyhó előtt. Farkcsóválva, szaglászva szaladt mellette Hektor. Megvárta őket.

   ― Na? ― mondta a tót ―Ifjúr nem hazamegy?

   ― De már megyek ― felelt Boka.

   Megint vigyorgott a tót.

   ― Otthon jó meleg vacsora.

   Jó meleg vacsora ― ismételte gépiesen Boka, és arra gondolt, hogy a Rákos utcában, a szegény szabóéknál is vacsorához ül most a konyhában a két kis ember: a szabó és a felesége. És benn a szobában gyertyák égnek. És ott van a Csetneky úr duplasor-gombos szép barna kabátja.

   Úgy véletlenségből pillantott a kunyhóba.

   A deszkafákhoz támasztva furcsa eszközöket látott meg. Kerek, piros-fehér bádogtáblát […]. Meg egy háromlábú alkotmányt, amelynek a tetején sárgarézcső volt. Meg fehérre festett karókat…

   ― Mi ez? ―kérdezte.

   Janó benézett.

   ― Ez? Ez a mérnök úré.

   ― Milyen mérnök úré?

   ― Építészmérnök úré.

   Bokának  rettenetesen megdobbant a szíve:

   ― Építészmérnök? Mit akar az itt?

   Janó szippantott egyet a pipából:

   ― Építeni fognak.

   Itt?

   ― Igen. Hétfőn gyünnek munkások, felássák a grundot… csinálnak pince… fundamentum…

   ― Mit?! ― kiáltott Boka. ― Ide házat építenek?

   ― Házat ― mondta egykedvűen a tót ―, nagy, háromemeletes házat… akié a grund, az csináltatja a házat.

   És bement a kunyhóba.

   Bokal fordult egyet a világ. Most már előtörtek a könnyek. Sietett, aztán rohanvást futott a kapu felé. Menekült innen, erről a hűtlen földről, amelyet ők annyi szenvedéssel, annyi hősiességgel védtek meg, s amely most hűtlenül elhagyja őket, hogy egy nagy bérkaszárnyát vegyen a hátára, örök időkre. […]»

 

* Hadüzenet

Dr. Bonaniné Tamás-Tarr Melinda

2003. december 8.

Link:

 

SPETTACOLI >> CINEMA News n° 2666  05/12/2003 - 4:14:02 PM

SPETTACOLI >> CINEMA News n° 2667  05/12/2003 - 4:16:02 PM

 

P.S. Mivel nem láttam semmiféle nyomát a TV-filmmel kapcsolatos cikkemnek (amit dec. 5-én két részben egy olasz media szájt is leközölt azonnal, lásd a fenti linkeket), december 14-én újra elküldtem a cikkem linkjét. Ellenben 2003. december 15-én fedeztem fel véletlenül az alábbi cikket. Még melegében megírtam dörgő véleményem kiemelve e legszembetűnőbb hamisítást (dec. 3-4-én, s röviden magyarul, majd dec. 8-án a teljes magyar fenti változatot. Azonnal szétküldtem a szélrózsa minden irányába, még az alábbi írás megjelenése előtt a magyar sajtó/média-hálózatnak is. Mivel nem vagyok a kiküldött  munkatárs Sárközy Júlia Rómából, írásomat elhallgatták! A TV-film vetítését követően, jóval később, egy hetes késéssel, december 9-11-én jelent meg a magyar médiákon az alábbi szöveg:

 

A Pál utcai fiúk - olasz módra

A legnagyobb olasz kereskedelmi csatorna a héten tűzte műsorára A Pál utcai fiúk című (Molnár Ferenc regényből Budapesten forgatott) kétrészes tévéfilmet. A grund és a füvészkert magyar, a történet azonban meglehetősen elszakad az eredetitől. A szerző jogutódjai is fenntartásaikat fejezték ki.
A Janóból előlépett Gál János hosszú hajózás után visszatér Budapestre, és a Pál utcai grundon rendezi be összkomfortos faházát, ahol befőttesüvegből főzi a kávét. Álnok felesége, Júlia, innen is el akarja kergetni, és hiába segít Jánosnak az emancipáció úttörője, Horváth Edit pesti ügyvédnő (János egykori szerelme, Csele nagymamája), a grundot végül tömbösítik. A rendező, Maurizio Zaccaro állítólag magyarul is megtanult, de úgy látszik, a Molnár-regény átérzésében ez sem segített. A Pál utcai fiúk olasz változata szociológiai dokumentumfilmre sikeredett: Nemecsek anyukája összeáll szabó férje gazdag kliensével, aztán bűnhődésül ruhafestőként keresi a kenyerét. Boka (az olasz változatban Ján) részeges katona apja elkártyázza kitüntetéseit, Jánost elviszik a csendőrök. A budapesti házak omladoznak, és még Gerébből is lepusztult külvárosi gyerek lesz. A Pál utcai fiúk nemcsak a vörösingesekkel, de a világ igazságtalanságaival is harcolnak, ám megtanulják, hogy soha nem az erőszak a megoldás - ez a film pacifista üzenete. Ám egy olasz rendezőnek legalább a vörösingeseknél bekattanhatott volna valami, de nem kattant. Az még hagyján, hogy a Pásztorok nem a Múzeum-kertben, hanem a Lánchíd alatti rakparton rendelnek einstandot, Nemecsek fényes nappal (!) besétál a vörösingesek főhadiszállására, ahol a kinyúlt pulóveres Ács Feri állatprémmel leterített sziklán trónol. De az végképp nem stimmel, hogy Boka a gittegylet tagja lesz! Rácz tanár úr (Mácsai Pál) igazán felemelhette volna a szavát. A Pál utcai fiúk szerencsére Itáliában is sikerkönyv volt. A televíziós változatot ismert színészekkel (János - Mario Adorf, Edit - Virna Lisi, Nemecsekné - Nancy Brilli) játszották, és meg lehetünk tisztelve, hogy decemberi gyerekfilm lettünk a legnagyobb olasz kereskedelmi csatornán. Az az olasz gyerek viszont, aki most akarja majd elolvasni a regényt, csodálkozni fog, hogy Molnár mást írt. A Gyűrűk Ura-rajongók a regénnyel a kezükben nézik a moziváltozatot, és felszisszennek, amikor a tündérkirály Legolas az ostrom kellős közepén skate-boardra pattan.
Mit szóljunk mi?  [Sárközy Júlia/Róma]

 

 

OSSERVATORIO LETTERARIO

***Ferrara e l'Altrove ***

©

 

 

FASCICOLO PRECEDENTE   ARCHIVIO-DGL   ARCHIVIO-DGL1

 

HOME