OSSERVATORIO LETTERARIO 

*** Ferrara e l'Altrove ***

 

ANNO VIII – NN. 39/40   LUGLIO-AGOSTO/SETTEMBRE-OTTOBRE 2004   FERRARA

________________________________________

 

GALLERIA LETTERARIA E CULTURALE UNGHERESE

 

 

 

 

 

Vörösmarty Mihály  (1800–1855)

IDÁHOZ

 

Nem mondom, hogy szeretlek,

Mi haszna mondanám?

Te szómra nem hajolnál

S csak búmat toldanám.

 

Nem mondom, mint szeretlek,

Hol lelnék arra szót?

Nem érez, aki érez

Szavakkal mondhatót.

 

Nem mondom, e kebelben

Mi mély a fájdalom:

Az ilyen fájdalomnak

Legjobb a sírhalom.

1836

 

 

 

 

Majthényi  Flóra (18371915)

MI A HAZA?

"Édes anya, édes apa!
Mondjátok csak, mi a haza?
Tán e ház, amelyben vagyunk?
Amelyben mindnyájan lakunk:

Ez a haza?"

 

"Nem, gyermekem, ez csak házunk,

De amit itt körül látunk,
Merre földeink terülnek,
Merre kertjeink feküsznek:
Ez a haza!

Minden, amit a szem belát,
Itt e föld, mely kenyeret ád,
E folyók tele halakkal,
E szőlőhegyek falvakkal:
Ez a haza!

Amerre a hegylánc kéklik,
Merre a berek sötétlik,
Merre a róna kanyarul,
Melyre a kék ég leborul:
Ez a haza!

Hol egykor őseink laktak,
Itt csatáztak, itt mulattak,
Ahol a határt ők szabták
S örökségül reánk hagyták:
Ez a haza!

Ahol csontjaink porladnak
S mindig a földben maradnak,
Ahová bennünket tesznek,
Midőn egyszer eltemetnek:
Ez a haza!

Ez a föld, mely drága nekünk,
Melyet legjobban szeretünk,
Ahová, bármerre járunk,
Mindig vissza-visszavágyunk:
Ez a haza!"

 

 

 

 

 

A VÁLÁS PERCE

A válás perce oly nehéz,
A kézben nyugszik még a kéz,
A szembe olvad még a szem,
Mint mindörökre, végtelen;
S a lélek már csak félig itt,
Félig követi útait
S jobb része mégis ezalatt
A búcsúzónál itt marad.

A viszontlátás oly nehéz,
A kézben nyugszik már a kéz,
A szembe olvad már a szem,
Mint mindörökre, végtelen.
Hogy őt csak álom csalja meg
S nem mer örűlni igazán,
Hogy fel ne ébredjen talán

S a lélek mégis fél, remeg…

 

 

 

Nemes Nagy Ágnes (19221991)

ABSZTRAKCIÓ

Csak csillagokkal borítkozom,   
ó.   
De fényüket már levetkezem,   
ó.   
A lényegesre szorítkozom,   
ó.   
S csak mellékesen szeretkezem,   
ó…

                                 1947

 

 

 

 

Szúnyogh Sándor  (1942–1998)

VÁRLAK

 

Felszökött nappali fény után taposok

hiányzik puha karod ölelése

homály borult az arcodra

sötétség van a szemedben

fátyolos nyugalom fokozza a várakozást

várlak

mint fuldokló a levegőt

beteg a gyógyulást

gránitkockák szólnak talpam alól

szisszen a cigarettavég

nem vagy itt

 

 

 

Mihály Vörösmarty  (1800–1855)

A IDA

 

Non dico che ti amo,

A ché mai lo direi?

Retta non mi daresti

E sol piů pena avrei.

 

Non dico come t'amo,

Dove trovar parole?

Non sente chi ciň sente

Che dir si puň in parole.

 

Non dico in questo petto

Qual fondo sia il dolore:

D’un simile tormento

La tomba assai č migliore.

1836

 

Traduzione © di  Mario De Bartolomeis

 

 

Flóra  Majthényi  (18371915)

COSA Č LA PATRIA?

 

"Dolce madre, dolce padre!

Ditemi: cos'č la patria?

Forse la casa dove ci stiamo?

Dove noi tutti abitiamo:

Questa č la patria?"

 

"No, figlia mia, questa č solo la nostra casa.

Ma che vediamo intorno che ci circonda,

Dove le nostre terre si allungano,

Dove i nostri giardini giacciono:

Questa č la patria!

 

Tutto che vedono gli occhi,

Qui questa terra  che pane ci dŕ,

Questi fiumi pieni di pesci

I colli di vigneti con i villaggi:

Questa č la patria!

 

Dove le catene azzurre dei monti sono,

Dove il boschetto č oscuro,

Dove la pianura serpeggia,

Dove riveste il cielo azzurro:

Questa č la patria!

 

Dove i nostri avi una volta vissero,

Qui lottarono e qui si divertirono,

Dove loro decisero la frontiera,

Che in ereditŕ ci tramandarono;

Questa č la patria!

 

Dove le nostre ossa si dissolvono

E rimangono per sempre sotto terra,

Dove noi veniamo seppelliti,

Durante i nostri funerali:

Questa č la patria!

 

Questa terra per noi č preziosa

Che amiamo di piů di tutto,

Dove ed ovunque andiamo,

Sempre ritornare desideriamo:

Questa č la patria!"

 

 

Traduzione © di  Melinda Tamás-Tarr

 

 

IL MOMENTO DELLA SEPARAZIONE

 

Il momento della separazione č tanto pesante,

La mano č ancora nella mano,

Gli sguardi ancora s'incrociano,

Come se fosse per sempre, infinitamente;

E l'anima  č qui soltanto a metŕ

Segue le vie alla metŕ

E  nel frattempo la parte migliore

Nell'addio si trattiene qua.

 

Rivedersi č tanto pesante,

La mano č giŕ nella mano,

Gli sguardi giŕ s'incrociano,

Come se fosse per sempre, infinitamente.

E l'anima ha pure paura, trema

Di essere soltanto dal sogno tradita

E non ha coraggio gioire veramente

Forse per non essere risvegliata…

 

Traduzione © di  Melinda Tamás-Tarr

 

 

Ágnes Nemes Nagy (19221991)

ASTRAZIONE

 

Mi copro soltanto con le stelle,

oh,

Ma mi spoglio della loro luce,

oh,

Mi delimito sull'essenziale,

oh,

Soltanto a parte faccio l'amore,

oh…

 1947

Traduzione  ©  di  Melinda Tamás-Tarr

 

 

 

 

 

Sándor Szúnyogh  (1942–1998)

ASPETTO TE

 

Scalpito al chiaro del sole ch'č sorto

mi manca il tuo morbido abbraccio

un'ombra č passata sul tuo viso

v'č dello scuro nei tuoi occhi

acuisce l'attesa una quiete velata

aspetto te

come l'aria chi annega

la guarigione un malato

fanno al mio passo i blocchi di granito

la sigaretta che finisce lamenta

non sei qui

 

Traduzione © di  Mario De Bartolomeis

 

Link:

 

http://xoomer.virgilio.it/bellelettere1/Tradurre-tradire37-38.htm

http:/xoomer.virgilio.it/bellelettere1/Tradurre-tradire35-36.htm

http://digilander.libero.it/rivistaletteraria/indicenn31-32.htm

http://digilander.libero.it/osservletterdgl1/gallettung29-30.htm

http://digilander.libero.it/osservletterdgl1/gallerialetterariaungherese27-28.htm

http://digilander.iol.it/osservletterdgl1/tradurretradire27-28.htm

http://members.xoom.virgilio.it/bellelettere/archiviofascicoli.htm

 

OSSERVATORIO LETTERARIO

***Ferrara e l'Altrove ***

©

 

 

FASCICOLO PRECEDENTE - ARCHIVIO-DGL - ARCHIVIO-DGL1 - UNGAROHOME

 

HOME