OSSERVATORIO LETTERARIO 

*** Ferrara e l'Altrove ***

Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese    

__________________________________________

 

Szitányi György

KALANDOZÓ ÉRTELEM

 

 

Edizione O.L.F.A., Ferrara, 2004, 84 oldal

Fedélterv/Progetto di Copertina di © Dr. Bonaniné Tamás-Tarr Melinda

Illusztráció/Illustrazione: © A kötet borítóján Borbély Károly műve látható:

Föld (2002), Papír, mély és sík-nyomás 100 x 70 cm

 

 

TARTALOM

 

Az irodalomesztétika alapvonalai.....................................3

 

Vazallus Lázár, a warrenpréda........................................11

 

Mi közünk a szentimentalizmushoz?................................25

 

Mi van a kötődben, jövőcske?.........................................36

 

Gazdasági liberalizmus és a neoliberalizmus....................43

 

Egy ártatlan mese mint általános érvényű manipuláció-

modell..........................................................................49

 

Az antipártosság mint a párthoz való hűség bizonyítéka..............57

 

 

FÜLSZÖVEG:

 

     SZITÁNYI GYÖRGY (1941. szeptember 26.) sokoldalú, színes egyéniség. Több szakos tanár, író, kritikus, esztéta, művészetszociológus, esszéista, újságíró, nyomdász, grafi-kus, reklám-szakember.

   Érettségi után először is újságíró lett. Folyamatosan tanult: 31 évet járt iskolába, 1976-77-es tanév végeztével fejezte be tanulmányait.

   Bizonyos másként” gondolkozás miatt sokszor volt mindenhonnan eltiltva.  Külföldre nem engedték. Egy időre felhagyván a rendszeres irodalmi munkássággal mint újságíró, szerkesztő, illetve a Tankönyvkiadó Vállalatnál műszaki szerkesztő volt, miközben illusztrációk rajzolásával, vers- és prózamondással, valamint alkalmi, óraadóként végzett oktatással kereste kenyerét.

   Esztétikai tanulmányokat a ’70-es évek első felében kezdett publikálni. Kritikusi munkásságának kezdetét 1972-től számítja. Ekkor írta első jelentős szakkritikáját Nyelvünk gyomnövényei címmel, Hernádi Miklósnak A közhely természetrajza című művéről az Új Írás c. folyóiratba. Ettől az időtől különböző felsőoktatási intézményekben dolgozott óraadóként hol filozófusként, hol esztétaként, hol az irodalomtudomány valamelyik ágában.

  Jellemző kutatási, illetve oktatási területei: irodalom- és művészetszociológia, általános vagy filozófiai esztétika, irodalom- és színházesztétika, etika, magyar nyelvészet, irodalomelmélet. 

   Kikapcsolódásként szívesen foglalkozik a szociálpolitika, a 20. századi magyar történelem, a Biblia, a keresztény ökumené tárgykörébe tartozó témákkal.

   A számtalan elismerések és kitüntetések között kiemelendő az 1999-ben kritikai és hangjátékírói munkásságáért kapott Kármán József-díj. Dr. Szitányi György bölcsészettudományi doktor, ny. docens. Társadalomtudományi munkáinak egy része kötelező, illetve ajánlott irodalom.

      E kötetében a szerző sokirányú érdeklődési és kutatási területéről, munkásságáról kap áttekintést az olvasó. Irodalomesztétikája tananyag, ennek vázlatkénti felhasználása hasznos segédanyag a felsőoktatás hallgatói számára is. További itt közölt munkái tudományos és ismeretterjesztés-jellegű, társadalom-elemző írások, cikkek. A kötet záró dolgozata a társadalomtudománnyal szemben keményen fellépett diktatúra korában és ellenében született tanulmány a ’70-es évek végéről, amely mindmáig nem kapott nyilvánosságot, jóllehet a korabeli sikerregények párttámogatását is leleplezi.

Általános esztétikája kiadás előtt áll.

 

Dr. Bonaniné Tamás-Tarr Melinda

Kiadó és Főszerkesztő Igazgató

                                                           OSSERVATORIO  LETTERARIO

Irodalmi és Kulturális Folyóirat

 

E-mail-ben megrendelhető az alábbi címeken:

(A postaköltség a megrendelőt terheli.)

Dr. Szitányi György  -  Szerkesztőség  -  Főszerkesztő

 

 

 

Link:

 

Publikációk

Dr. Szitányi György Honlapja

Borbély Károly főművéről : Világ Világossága

Károly Borbély, il pittore magiaro

Október

 

OSSERVATORIO LETTERARIO

***Ferrara e l'Altrove ***

 

 IRODALMI GALÉRIA - FIGYELŐ - MEGJELENT SZÁMOK ARCHÍVUMA

  UNGAROHOME - ARCHÍVUM-DGL - ARCHÍVUM-DGL1

 

HOME