OSSERVATORIO LETTERARIO 

*** Ferrara e l'Altrove ***

Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese    

_____________________________________________________

Ferrara, 2005. December 27. Kedd

 

©  B. Tamás-Tarr  Melinda

 

OLASZORSZÁGBAN NEM LENNE KARÁCSONYFA?!

 (Egy-két észrevétel és kiigazítás )

 

   A Magyar Rádió honlapján «A karácsonyfa titkai» és a «Karácsony» c. cikkekben olvasom  többek között az alábbi – vastag betűkkel kiemelt - téves megállapításokat:

 

(Forrás: «A karácsonyfa titkai»/Magyar Rádió Ondine, 2005. dec. 24.: http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=163592 )

 

«Pedig nem túl régi szokás a karácsonyfa-állítás, és nem is általános a világban. Érthető, hisz déli tájakon igen nehéz és drága volna a fenyőfák tömeges beszerzése. Ezért például Olaszországban karácsonyfát nem, csak jászlat, betlehemet helyeznek otthonaikba a katolikus családok.» A cikkíró, Rosdy Pál téved, s nem olvasta az ugyanitt megjelent korábbi cikket, ahol – ha nem is teljesen hibátlanul – ezt megcáfoló írás olvasható az olasz karácsonyi szokásokkal, így a karácsonyfadíszítéssel kapcsolatban. Ebben az idézetben viszont az ajándékot hozó személyekkel és tájakkal van kissé pontatlanság (ld. a kiemelt részt): «Olaszországban a karácsonyfát már dec. 8-ától kezdve díszítik. Emiatt nemigen használatos az adventi koszorú. Nagyon népszerű viszont a betlehemi jászol készítése, nemcsak a templomokban, de az otthonokban is. Az ajándékokat vidékenként eltérően Szent Lúcia (S.Lucia), a Télapó (Babbo Natale), illetve a Befana hozza. Korábban vidéken használatos volt a mi betlehemezésünkhöz hasonló népszokás.

Karácsony másnapjának estéjén a gyermekeket meglátogatja a Strega Buffana nevű jó boszorkány. Söprűjén közlekedik Olaszország-szerte, és a jóknak mindenféle finomságot, a rosszaknak pedig szenet visz.

Az olaszok jó barátaiknak szárított lencsét szoktak ajándékozni, hogy levest készítsenek belőle. Ez emlékezteti őket a szerény időkre, és ez hoz szerencsét nekik a következő új évben.»:

 

(Forrás: Karácsony/Magyar Rádió Online

http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=68475&rid=PWN6Tg== )

 

   Nemhogy meg kell cáfolnom az első fenti állítást, még azt is hozzá kell tennem, hogy Olaszországban már az advent első napjától felállítják a feldíszített és kivilágított  karácsonyfát s fent marad Vízkeresztig, január 6-ig.

   Az igaz, hogy a karácsonyfa tradíciója közel sem olyan régi, mint a betlehemi jászolállítás. Ez utóbbi Szt. Ferenc idejére nyúlik vissza: legelőször 1223. december 24-25-e között Assisi Szt. Ferrenc és szerzetesei állították fel Rieti közelében lévő Greccio hegyen. A jászolállítás olasz eredetű, a karácsonyfa-állítás és díszítés germán eredetre vall. De, mint a faállítás tradíciója és karácsony karácsonyfával való ünneplésének eredete tulajdonképpen a múltban már széles körben elterjedt a legkülönbözőbb népek kultuszaiban. S mint ahogy elterjedt az északi államokban, úgy Olaszországban is. Az igaz, hogy talán Itáliában honosodott meg a legkésőbb a karácsonyfa: Margherita (Margit) királynő, I. Umberto felesége állíttatott fel a Quirinale szalonjában egyet, ahol a királyi család lakott. Ez az újdonság mindenkinek nagyon tetszett és így az olasz családok körében is terjedni kezdett a karácsonyfa felállítása. Egyre gyorsabban az egész országban meghonosodott ez az új szokás, amiről az 1900-as évek eleji képeslapok tanúskodnak.

 Nem mellékes megjegyezni, hogy ez az ország tele van fenyvesekkel, tehát az az állítás, hogy drága volna a fenyők tömeges beszerzése, nem állja meg a helyét. Amióta pedig egész Olaszországban szokás lett, s mivel a fenyvesekhez környezetvédelem szempontjából tilos erre a célra fenyőket kivágni, számtalan fenyőfatelep van, ahol direkt karácsonyi célra nevelnek fenyőfákat!

   A másik megállapítás is téves: nem karácsony másnapján, hanem január ötödike és hatodika közötti éjjelen érkezik a Befanaés nem Buffana - aki a kisgyerekeknek hoz ajándékokat. A ’Befana’ az Epifania (Vízkereszt) népi elnevezése, a három királyok emlékére „született”, akik megajándékozták a kisded Jézust. Sok olasz kisgyermek képzeletében a jóságos öreg boszorkány, a Befana Babbo Natale (Karácsonyapó) felesége...

   Karácsonyt megelőzve az adventi időszakban tájanként különböző szokások vannak (ld. fent az idézett szöveget),  s ennek megfelelően a mi Mikulásunkhoz hasonló figura pl. Milano védőszentje, Szt. Ambrus Szt. Miklós napján hoz ajándékot a gyermekeknek. A nálunk ismert Mikulás tradíciója nem létezik, csak Bariban ünneplik S. Nicolát (Szt. Miklóst), a város védőszentjét. Átvették a Karácsonyapó  - én a Télapó helyett ezt szeretem mondani - figuráját, aki karácsonykor hozza az ajándékot. Néhány évvel ezelőtt egy egyházi olasz főméltóság jogosan kifogásolta, hogy a katolikus Italiának miért kellett átvenni karácsonyra a „Babbo Natalé”-t, amikor Jézus születését ünnepeljük, inkább azt mondanák, hogy a Jézuska jön, aki ajándékot hoz a kicsiknek. Ez inkább helytállóbb, mint a Karácsonyapó figurája. Igaz, az olasz családoknál vagy a Babbo Natale vagy Gesů Bambino (gyermek Jézus) jön, de eddigi tapasztalataim szerint „Babbo Natale” még mindig elterjedtebb, mint az ajándékot hozó „Jézuska”; még a reklámokban is Babbo Natale a karácsony táji főszereplő.

 

OSSERVATORIO LETTERARIO

***Ferrara e l'Altrove ***

©

 

PORTALE IN UNGHERESE/TESTVÉRMÚZSÁK - MAGYAR NYELVŰ PORTÁL -  GALLERIA LETTERARIA/IRODALMI GALÉRIA - OSSERVATORIO/FIGYELŐ  -  ARCHIVIO DEI FASCICOLI EDITI/MEGJELENT SZÁMOK ARCHÍVUMA   -  UNGAROHOME - ARCHIVIO-DGL/ARCHÍVUM-DGL - ARCHIVIO-DGL1/ARCHÍVUM-DGL1

 

HOME