PACZOLAY GYULA KÖZMONDÁSGYŰJTEMÉNYEI

(Olaszul/In italiano)

 

Veszprémi Nyomda, Veszprém, 1991, 127 old.

 

   Ez az első picinyke, vékony kis pici zsebimakönyvek formáját idéző kötetecske gyűjteménye csak egy kis ízelítőt ad magyar proverbiumok igen gazdag tárházából, ahogy a szerző mondja: «egy kis csokor közmondásaink és szólásaink rendkívül gazdag virágoskertjéből».

   A legismertebbek mellett újabb keletűekkel is, valamint már majdnem feledésbe merülőkkel is találkozhatunk. A szerző felhívja  a figyelmünket, hogy közmondásaink egy részének közeli megfelelője Európának majdnem minden nyelvében megtalálható. Ezeket a szerző «E»-vel jelölte. Földrészünk közös kulturális hagyományainak  megfelelően a többségük görög-római kultúrális vagy bibliai eredetű, néhány pedig középkori latinságra utal. Néhány közmondásnál a «táj» megjelölés arra utal, hogy az adat ma a magyar  nyelvterületnek is csak egyes vidékein ismert.  Az évszám megjelölés pedig a közmondás feltehető első alkalmmal való feljegyzését jelöli. A több európai megfeleléssel  rendelkezőket «N»-nel, azokat peig amelyek a kelet-közép-európai nyelvekben is ismertek, azokat «KKE» rövidítés követi, míg a kelet-európai nyelvekben megtalálhatóakat «KE»-vel jelölte. A folklorizálódott szállóigék esetén, ahol lehetett, feltüntette a szerző a forrást is, az «L» és «G» betűk a latin és görög forrást mutatják.

 

Veszprémi Nyomda, Veszprém, 1997, 527 old.

 

Az «Europan Proverbs - Európai Közmondások» Paczolay Gyula, nemzetközi szívonalú közmondáskutató - az alább idézett tudós szavait idézvén - igaz « «magnum opusa»: egy új európai közmondásgyűjtemény látott napvilágot 1997-ben. 55 nyelven arab, perzsa, szankszrit, kínai és japán megfelelőkkel. Wolfgang Mieder (Burlington/Vermont, USA) az «Előszó»-ban  így értékeli ezen óriási, hosszú évek eredményeként megszületett kötetet: «…megjelenése a közmondáskutatás jelentős eseménye…, alapvető kézikönyvnek számít, s mint az Európában legismertebb közmondásokról szóló alapvető munka, kutatók és egyetemi hallgatók generációit fogja szolgálni. Paczolay Gyula magyar kutató «Európai közmondások» c. műve mérföldkő a közmondáskutatás történeti fejlődésében, s új, az eddigieknél magasabb követelményeket támaszt minden újabb, ilyen jellegű mukával.»

   Példamutató körülmény, hogy a kötetben minden adatot megtalálunk az eredeti nyelven beleértve a legtöbb keleti nyelvet, amelyeket összehasonlításul tüntet fel az egyes proverbiumoknál. Csak a burmai és az újgur közmondásokat idézi pusztán angol fordításban.

   Paczolay Gyula hosszú éveken át kitartóan végzett munkával tisztázta számunkra pl. azt, hogy Európában a «Nincsen füst tűz nélkül» a legismertebb, az 55-ből 54 nyelven előforduló közmondás csak grúzul hiányzik.

   Belső lexikográfiai és komparatisztikai értékei mellett ez a kötet azt is bizonyítja, hogy a közmondások alapvető emberi tapasztalatok és egy hasonló világkép kifejezései. E kötetbe besorolt 106 proverbium a variánsokkal együtt európai közmindásminimumnak tekinthető, ami olyan bölcsességelemeket tartalmaz, amelyeket a legtöbb európai ismer. Wolfgang Mieder nyomatékkal hangsúlyozza, hogy ennek az alapvető közmondáskincsnek jelentős szerepet kell kapnia az idegen nyelvek oktatásában és tanulásában is. Márcsak azért is - teljesen osztozva elgondolásával - mert ennek ismerete kétségkívül jelentősen hozzájárulhat az emberi kapcsolatok szorosabbra fűzéséhez, amint  a kelet-nyugat-európaiai megpróbálnak egy olyan békés világban élni, amely egy közös értékrenden és az emberi természet hasonló értelmezésén alapul.

   E könyv valóban egy példásan kiemelkedő tudományos színvonalú hozzájárulása  a parömiográfia szűk szakterületéhez. Ezenkívül jelentős segítséget nyújt az európai proverbiumok kutatásához, érinti a hagyományos emberi természet alapvető kérdéseit is.

   Minden európai, függetlenül attól, hogy melyik nemzethez tartozik, milyen társadalmi osztályból származik, különböző helyzetekben sokszor találkozik közmondásokkal és használja is azokat. Kétségtelen, hogy a proverbiumokmak ma is jelentős szerepük van a modern társadalom mindennapi életében. A közmondáskutató tudós ezen kötetében megtalálható  bölcsességek határozottan és meggyőzően bizonyítják, hogy a közmondások olyan emberi értékek, amelyek látszagos egyszerűsége mögött bonyolult, mély, velőig ható igazságok rejlenek.

   Joggal lehet leszögezni, hogy az ebben a kötetben összegyűjtött 106 közmondás közös európai örökségünk része.

 

 

Kapcsolódó témák:

 

http://digilander.libero.it/rivistaletteraria/embgyar.htm

http://www.mek.oszk.hu/00200/00242/index.phtml

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/nyelvtud/european/european.htm

http://www.vein.hu/library/proverbs/

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/nyelvtud/proverbs/
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/nyelvtud/theory/
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/nyelvtud/adagia/

 

http://digilander.libero.it/osservletter/paczolay.htm

http://digilander.libero.it/osservletter/congugrofinn.htm

http://digilander.libero.it/osservletter/hungaropage.htm

 

 

 Dr. Bonaniné Tamás-Tarr Melinda

OSSERVATORIO LETTERARIO 

*** Ferrara e l'Altrove ***

http://www.osservatorioletterario.net/

 ©

 

FASCICOLO NN. 33/34 LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2003

HOME.NET - ARCHIVIO-DGL - ARCHIVIO-DGL1

 

HOME