Testi folk di Felice Campora stampati sui cd-audio Fatti Veri (2002), Quannu Vene l'Anarchia (2009 e 2020), Altri Fatti Veri (2011), Fatti Veri 3 (2016) e Fatti Veri 4 (2018). In ordine alfabetico.
A Barzelletta
2003, dedicata a Tonino Cuore

Ccè nu guagliunu alla Mantia ch’è nu maestru i l’allegria
Mmenza a na via o a na piazzetta illu ti cunte la barzelletta

Si sta passannu na bbella sirata nu bicchierinu e na suppressata
Illu ti dice taglia na fetta ca mo ti cuntu na barzelletta

Mo su guagliunu è impegnatu e di mestìeru fa l'elettrautu
Na freccia rutta e pu va bbona nu clacson mutu e dopu sone

Alla famiglia affezzionato e ddi li figli è innamorato
E’ benvolutu allu quartìeri tutti li genti ni vanu fieri

Di barzelletti ni sa a centinara chilla du ciucciu chilla d’a cummara
Chilla du surdu chilla du mutu chilla d’u maritu ch’e appena desciutu

Cumu lu scunti ti fa ridiri ti dìcie l’urtima a vo sapiri?
E ti ngumingie a cuntari storiette tutti alla forma di barzelletti

E quannu vene l’urtima ura ca sente lu richiamo dellla Bella Signura
Ni dìcie minditimi na bella giacchetta ca vaiu a ci cuntari na barzellettaA Canzuna d’Ernestu
1980

Ed Ernestu ere vascitìellu
cume d’ogni calabrisu bìellu
A frunta chiatta e la nashca stacciata
ca parica i l’Africa n’anu mbarata

Ed Ernestu avìe nu lavuru
illu facìe llu muraturu
E llu facìe di quann’ere guagliunu
ca d’atri lavuri un gi nn’ere mangunu

Ed Ernestu vasciave lla capa
ogni vota ca cci davinu a misata
A frunta chiatta e lla nashca stacciata
ca parica i l’Africa n’anu mbarata

Però a fari u muraturu
a mbacchiari cimentu a nnu muru
Un t’avastinu i sordi ppe campari
a mallappena cci a fa a mangiar

Ed avìe vintiquattranni i nu misu
e un s’ere movutu mai d’u paisu
Casa lavuru ogni tantu a cantina
e n’ùortu chiantatu a faggiolina

Quannu mmìenzu a na situaziona
a sentutu parrari d’emigraziona
A sceltu nu jùornu mmenz’a sima
ed è partutu ppe la Germania

Però quannu è arrivatu llà illu lavurave ma a capa sua ere sempri allu paisu suu. E un ghive mmai alli discotechi né a si mbriacari e mangu amici tedeschi s’avìe truvatu. Ca pu quann’unu va fora è na cosa bella canusciri i persuni e lli posti nuovi, però illu ere fattu i sa manera e chissa è lla storia sua e non certu i natru. E ogni vota ca i cumpagni sua u jivinu a chiamari e llu purtavinu a desciri illu ci rispunnìe ddi sa manera…

Un gi vùogliu veniri un gi veniri
un vùogliu girari un vùogliu desciri
E ndo spriken doitch un mu vùogliu mbarari
ca signu venutu sulu ppe lavurari

E illu a lavuratu llà tant’anni e un s’a mbaratu mai na parola i tedescu. E pu doppu s’e ricùotu alla casa sua e mo Ernestu, ca u numu sua veru è natru, mo sta alla Mantia e ogni ghiùrnu si nni va a maru.

A Canzuna d’u Vivituru
1979

Quannu muoru ca su arrivati l’anni mia
‘E muriri ccu nu bicchieru i vinu ‘n manu
Nu bicchieru ca dìcie viva alla saluta
Ohi d’a vita, d’a vita tua ca si nn’e juta.

Quannu mi fazzu na partitella alli carti
Ohi ci vugliu na quarta i vinu i chillu bbuonu
Ca intramenti ca u cumpagnu du lli carti
Ohi l’arduri e ppu tu cali chianu chiaunu.

E alli bocci quannu tiri llu boccinu
Tiri miegliu si ti fa nu bicchierinu
E ssi vinci nu pocu i vinu ci sta bbuonu
E si pierdi e ci sta bbuonu puru.

E quannu signu ccu nna bella cumbagnia
Alla murra ccu dua squadri i cinqua o sia
Quannu a vucia chianu chianu ssi nni va
Ohi na quarta, na bella quarta porta ccà.

E ppu quannu vua m’aviti dorbicari
Ohi na fossa, na bella fossa aviti fari
A na vigna ca ci crisce vinu bbuonu
L’ossa mia vua ci’aviti dorbicari.
A Canzuna i l’Anarchicu Federalista
1978, conosciuta anche come U patrunu d’a Terra mia oppure Simu i l’Anarchia

U patrunu da terra mia m’a parratu da democrazia
Ma parratu da produziona ma parratu da cogestiona
Pu ma dittu ti dugnu u bigliettu vatti a vidiri a partita allu stadiu
Vatti mbriachi alli cantini va ccu lli fimmini i santalucia
    No no vatinni sa cosa ccà unnè fatta ppe mmia
    Signu natu libertariu signu federalista sign’i l’anarchia

E venutu nu brigatista e ma dittu facimu u partitu
U partitu da rivoluziona e sparamu allu patrunu
Pu ma dittu ca quannu vingimu facimu u statu nua cingua o sia
Ca simu stati la testa armata da rivolta du proletariatu
    No no ...

E’ venutu nu militarista e ma dittu vieni ccu mmia
Ti rigalu na bella divisa ccu natri milli uguali a ttia
Quannu c’è l’ordine tu e sparari tu dicu iu adduvu e mirari
A nuatri e difendiri finu a quannu un ti mannu a moriri
    No no ...

E’ venutu unu i na lista e ma dittu vieni ccu mia
Il nostro progetto è molto avanzato e di meglio unginnè mai stato
Operiamo per la società ma jamuci chianu ccu lla libertà
Nua ntrallazzamu e tu e lavurari e circa di nun ti lamentari
    No no ...

Ed ogni vota all’elezioni veninu tutti i partiti a parrari
Vota ppe mmia vota ppe mmia manna cchiù genta du partitu miu
Ca pu nua quannu simu lla supra ti facimu nu munnu i riformi
Ti dicimu nua chillu che fari e tu te fari cummannari
    No no ...

A Dittatura
1983

E chiss’è la dittatura, ti mbacchinu a capa allu muru
A mmia no c’un gintru nenti, un signu figliu di pezzenti
Cc’è zìjima ch’è molt’importante, tene nu post e sta ghìenn’av
Avanti e ti vùoti arrìetu, passe llu cammiu e stativi quieti
Stativi quieti ad aspettari, chili ca vonu cummannari
E lli cummannanti scinninu nterra, e llu falegnami pose la serr.
    E parrari chiuni un ti cummene
    Chiss’è la dittatura ca vene

Di che colore che è, la bacchetta del nostro re
S’è russa s’e verda s’e gialla, tutti i pisci venino a galla
E lli surdati trasinu a Roma, cu la mitraglia e la trumm ca sone
Doppu venino alla Mantia, piglino e saglinu i Pantalia
A Pantalìa a strata è abbagnata, na tubatura è scoppiata
    E pisciari cchiuni un ti cummene
    Chiss’è la dittatura ca vene

Tutt’i spìerti descinu fora, la politica del rigore
Rigore e palla a centro, i partiti sono contenti
E si mindinu a gridari, amu evitatu a guerra mondiali
Grazzìe a nua siti sarvati, erimu stritti cume Pilatu
I militari alla televisiona, teninu carma la popolaziona
La situazione è sfuggit di mano, stiamo 10 anni e poi ce ne andiamo
    E cuntari l’anni un ti cummene
    Chiss’è lla dittatura ca veneAdduvu va Iacintu
2019 - A Giacinto Cupelli, anarchico di Lago

Adduvu va Iacintu diciamillu
ste jiandu allu furgiaru a lavorare
u corpu du martiellu u minu buonu
ma lu guadagnu è sulu d'u riccune

E chi ci fa cu si quaranta lire
li mandu a Roma a Errico Malatesta
Pensiero e Volontà m'a dde spedire
chi diede l'anarchia vùoglio capire

Chi numu ci vo dari a su bambino
c'è vuogliu dare u nume e Bakuninu
me dice lu prefett'un se po fare
ma puru Galleani l'ai'e chiamare

E china su si genti forestieri
i mandadi nu certo Michele Bianchi
me vuonu intimorire si squadristi
ma iu tiegnu a horza e l'anarchista

E mo chi fa Iacintu diciamillu
me mbarcu ppe New Yorki a lavurare
hascisti capi vasci e dittatura
intr'a l'Italia è tutta na horgiatura

E china su si genti strati strati
pe Sacco e pe Vanzetti arradunati
New York e tuttu mundu su avvelenati
si dua bravi cumpagni an'ammazzati

E china su l'amici tua chiù cari
su chilli e l'Adunata dei Refrattari
ndo vaiu vaiu c'è lu bonu stare
mangiari e bive' e puru arraggiunare

A' Merica e lu Lagu ndo signu natu
a vucie mia è ferma e ben temprata
anarchico è il pensiero va 'a memoria
e verso l'anarchia va la storia
A Festa i San Giuvannu
1977

Alla festa i San Giuvannu vene sempri tanta genti
Bancarelli i tutti i vanni ‘ngutti ‘ngutti mmenz’a strata
U tendunu d’i turruni, a bancarella d’a rulett
Ella genti spenne e spanne alla festa i San Giuvannu

E llu 23 a sira Turuturu ccu llu ciucciu
Chinu i figuli e ddi micci, quanta lucia quann’appiccie!
E gatanu zumpettìe, zumpettie cante e balle
E lla genta ca si sciale Alla festa i San Giuvannu

Scinne ggenta d’a campagna scinne genti puru i l’arca
I Culùongiu i Sant’Elia, puru i camuli e Rindìeri
Ppe lli fimmini è na pacchia, ppe na vota dintra l’annu
Ponu stari fin’a tardi Alla festa i San Giuvannu

Na guagliuna è scivolata, ccu lli tacchi nuovi nuovi
Na signora s’è accattata nu pupazzu russu e niru
Menz’a via nu guagliunìellu gride chiane e si dispere
A perdutu i genituri Alla Festa i San Giuvannu

Cc’è llu spìertu ca intr’a fulla, vo tuccari anguna coscia
Chine friche nu turrunu, china accatte na gazzosa
Chine desce mmeru l’ottu ppe si fa vidi u vestitu
C’a accattatu a sira prima, ppe lla Festa i San Giuvannu

Quannu vene mmenzanotta, tutta a strata è china i carti
Un gè cchiù n’anima viva, un si sente nu rimuru
Unu ccu llu milleccìentu si ricoglie mmers’a casa
E guidannu sta aspettannu natra festa i San Giuvannu


A Palummella ca s’avìe fricatu u maru
1979

Ohi la genti ca scinne a maru, s’è dizata na matina
S’è mijata ppe ghiri a piscari e nun gi anu truvatu u maru
     E llu maru s’avìjinu fricatu, piglialu piglialu chin’è statu
     S’avìe fricatu na palummella, mamma mia ohi cum’ere bella.

Circa circa sa palummella, circala ‘n cielu circala ‘n derra
Circala arrìetu sa montagna, sutt’a cchiù piccola petr’i campagna
      Piglia nu belllu palummìellu, piglialu sanu piglialu bìellu
      Chiudalu dintra na caggia d’aria, fallu cantari, fallu chiamari.

E tutt’a genti ca scinne a maru stavinu sutta ad aspettari
Li guagliunìelli jucavinu tutti, poveri ricchi, bielli e brutti
      Quannu annavota na guagliunella, gride a vi’ a palummella
      Ca s’avvicine allu nnammuratu, rapa sa caggia, fallu ccu jatu.

E tutt’a genti un putìe stari, dicini adduvu a purtatu u maru
Dicci la via ppe llu jiri a pigliari, ca senz’u maru un putimu stari
     Chissa s’aggiuste la vuccuzza, dice vu pùortu u vaju a pigliari
      L’aju ammucciatu dintra na maruzza, ma l’aju fattu pe fissiari.

E tutti quanti anu fattu na festa, tutti a viviri, tutti a mangiari
Li piscatori a na parta a parrari, se ca dumanu jamu a piscari
       E llu maru s’avìjinu fricatu, piglialu piaglialu chin’e statu
       S’avìje fricatu na palummella, mamma mia ohi cum’ere bella.


A Pezza
1979

E dicimi pecchì ti ricùogli a s’ura cca
E fora è già scuratu adduvu si stata tutt’a jurnata
    E vut’i purtari u pan’alla zia
    u pùozzu jurari unnè na buscia

A zia è stata ccà è venuta ch’erinu i tria
A zia è stata cca si nne ghiuta ch’erinu i sia
    E ppe daveru un gi le truvata
    davanti a porta ci le lassatu

E dicimi pecchi tìeni l’ùocchi russi accussì
E su tutt’abbummati ca paric’angunu t’a shcaffiatu
    Ed è chiagiutu du dispiaciri
    ca zia mia un putìe vidiri

E dicimi pecchì a fattu a strata cchiù longa ca ccè
I llà un gi ci mai passata e dicimi china t’accumpagnata
    E m’accumpagnatu nu pecurarìellu
    ohi cum’ere duciu ohi cum’ere bìelluA vota bona
1981

C’è na cumpagna mia ca si vo fari santa
m’u dìcie tutt'u juornu, pilìe ad ogni vanna
c’è na cumpagna mia ca si vo fari santa
m’u dìcie supra u liettu quann’a vasu tutta quanta


Peppinu cap’i ciciru s’e fattu fidanzatu
ohi cchi bella guagliuna chillu marcu s’a truvatu
Peppinu cap’i ciciru s’e fattu fidanzatu
ppe ci putì parrà n’a d’evitari shcuppettati


A figlia i mastru Ndonu s’a finitu la gunnella
e jive tutt’i jurni a la cusì adduv’a sorella
a figlia i mastru Ndonu s’a finitu la gunnella
mo si l’a d’allargà ca va nu pocu stritticella


I-hò! i-hò! i-hò facie na vota u ciucciariellu
e Maria a minà vettati pe gira’ allu vicariellu
i-hò! i-hò! i-hò facie na vota u ciucciariellu
pecchì all’appuntamentu ppe na vota un vene d’illu


Signore e signorine della popolazione
sentiti allu cantante un c’è nessuna soluzione
signore e signorine della popolazione
provati natra vota fusse chilla a vota bona

Bella Guagliuna
1979

Bella guagliuna stamm’a sentiri
Dicimi adduvu pùozzu dormiri
E’ tutt’a jurnata ca ste caminannu
E mi ripùosu na picca ogni tantu
    Vìeni adduve mmia vìeni adduve mmia
    Tìegnu ca casa arrìetu sa via
    E po dormiri e nun paghi nendi
    Senza mi fari cumprimenti

E su tri ghiùrni ca unn’è mangiatu
Nu tappu i panu e signu ‘ngamatu
Dicimi adduvu pùozzu truvari
Anguna cosa ppe mi mangiari
    Vìeni adduve mmia vìeni adduve mmia
    Tìegnu ca casa arrìetu sa via
    E po mangiari e nun paghi nendi
    Senza mi fari cumprimenti

Bella guagliuna e su novi jùorni
Ca tìegnu friddu e unn’abbaste nu furnu
Dicimi adduvu pùozzu truvari
Anguna cosa ppe mi quadiari
    Vìeni adduve mmia vìeni adduve mmia
    Tìegnu ca casa arrìetu sa via
    E ti po quadiari e nun paghi nendi
    Senza mi fari cumprimenti

Bella guagliuna e mo è quasi nu misu
Ca la chitarra allu muru aiu appisu
Dicimi adduvu pùozzu truvari
Anguna storia ppe la cuntari
    Vìeni adduve mmia vìeni adduve mmia
    Tìegnu ca casa arrìetu sa via
    E po cantari e nun paghi nendi
    Senza mi fari cumprimenti


Cantina Paradisu
2000

Amici ad anguna vanna cc’è nu paisu
addu’ cc’è la Cantina Paradisu
Ci trùovi tutti quanti i genti persi
persuni i tutti quanti l’universi

Ci trùovi u zi Luviggiu ccu lla panza
ca porte allegria in abbondanza
Ccè mastru Ntonu ca fa l’imbianchinu
ca trase e offre a tutti u bicchierinu

    E cci su tutti quanti a su paisu
    addu’ cc’è lla Cantina Paradisu
    E mo vìegnu pur’iu senza preavvisu
    lla supra alla Cantina paradisu

A natru tavulinu cc’è mastru Franco
cci hai sempre un signore al tuo fianco
Cc’è chillu cu lli baffi llà assettatu
u tavulu alli carti a priparatu

Davanti alla porta ecco cci nn’è unu
c’alla cantina fa llu mbriacunu
S’appoggie d’allu muru senza importanza
adocchie china te cchiù crianza

    E cci su tutti quanti a su paisu
    addu’ cc’è la Cantina Paradisu
    E mo vìegnu pur’iu ccu nu sorrisu
    lla supra alla Cantina Paradisu

Pu cc’è llu giovanottu alternativu
a Storia è su bicchieru ca mi vivu
E pu u commercianti d’anguna cosa
ca dintr’u vinu mishche la gazzosa

Cc’e sempri a na ribba nu vecchiarìellu
alla cantina i quannu è quatrariellu
Cci gire puru la persuna sperta
a vrazzi larghi, parre a vucca aperta

    Ca ci su tutti quanti a su paisu
    addu’ cc’è lla Cantina Paradisu
    E mo vìegnu pur’iu senza cchiù pisu
    llà supra alla cantina Paradisu

A stata pu cc’è puru l’emigrante
c’alla cantina u coru a ritrovatu
E lla cummannanta i tutti a cantinera
quintali di pacìenzia ad ogni sera

E moni vi salute llu cantinìeri
ca mesce vinu sempri cchiù d’ajìeri
Miei cari amici tutti qua vi aspetto
a sa cantina e purtatimi rispetto

    Ca ci su tutti quanti a su paisu
    adduvu cc’è lla Cantina Paradisu
    E mo vìegnu pur’iu senza cchiù pisu
    llà supra alla cantina ParadisuCicciu Pastiglia
1980, scritta con Rocco Alecce

Cicciu Pastiglia va ciotiannu tuttu u jùornu va sberriannu
Pieglie na petra e rumpe nu vitru arrive a Culùongiu e si vote arrìetu
Piglie na pala e shcave nu fùossu e si sapissi cchi gustu ci piglie
China? Cicciu Pastiglia!

Va girannu ppe la Mantia va caminannu si vie vie
Camine chianu e salute a tutti diza lla mana alli bìelli e alli brutti
E po capitari cu truovi a guardari na gallinella ca mange caniglia
China? Cicciu Pastiglia!

Si minde ncapu alli processioni ccu na campana di mali intenzioni
Jette llu bannu i prima matina ppe china ormai è arrivatu alla fina
Riconosciuto è lu numero uno è nu granduomminu e nun tene figli
China? Cicciu Pastiglia!

Cicciu è facili ca ti du llu vrazzu si l’a chiamatu nu pocu pazzu
E si tu du ca si trove alli Chiani si sente na botta ca mangu li cani
E tu ti pari ca sìenti vicina chilla manata dintra li ncagli
I ncagli i china? I Cicciu Pastiglia

Cicciu è propriu lu cchiu forti lu cchiù forti di si parti
E llu vidi quannu camine si mmìje a maru i prima matina
Cicciu è innamoratu du maru cefalu scorfani mbacchi e trigli
Chin’è? Cicciu Pastiglia!

Cingua Guagliuni

I
Supra na strada d’i parti di Roma, Cingua guagliuni ccu na machina piccirilla
Ere llu millenovicientusettanta, Ere la notta du vintisia settembri.

Dua davanti e tria darrìetu, Dalla Calabria erinu partiti
Certi documenti avìjinu i purtari, E di nessunu si putìjinu fidari.

Mentri passavinu d’a città di Cusenza, Dicìenu: d’a verità un si nni pò fari senza
Supr’i muntagni d’a Basilicata, Dicìenu: in tutta l’Italia ci su bummi e attentati.

E’ c’è implicata nu munnu di genti, Si bummi ccà ammazzinu l’innocenti
E lli mindinu stragisti e vaviusi, Genti segreti e mbrogliuni arricchisciuti.

    E tra nu corpu d’accelleratori, E llu raccontu di na storia d’amore,
    Tra na risata di vera allegria, E na storia d’arte e d’anarchia.

Però mala genti i seguìvinu, ch’i documenti loru vulìvinu, ca dintra chilli carti c’erinu scritti, rivelatori d’orribili delitti. Si documenti erinu dintra na cartella e parravinu di na strage di persuni supra nu trenu, a Gioia Tauro, due mesi prima, sei morti e 140 feriti. E parravinu di fatti di violenza usata ppe arricchiri li potenti, fatti terribili di sangue russu nderra, fatti di piazza, bombe e rivoltelle, ca cc’ere china volìe purtari l’Italia in confusiona, per mezzo i na strategia della tensione.

II
Supra na strata d’i parti di Roma, Cingua guagliuni ccu na machina piccirilla
Erinu seguiti e nun putìjinu scappari, Ca chilli documenti unn’avìjinu d’arrivari.

E già sapìjinu cumu avìjinu i fari, Ca si guagliuni s’avijin’i fermari
C’a mala ggenta ch’è senza cuscìenza, Un sa parrari ed allu malu penze.

S’anu cusuta a faccia e l’anu puntati, E prim’i Roma l’anu affiancati
E sa cartella supr’i gammi s’avìjinu misa, Luigi, Angelo, Franco, Gianni ed Annalisa.

Ed anu dittu ch’è statu n’incidenti, C’avìe ammazzatu chilli cingua ‘nnocenti
Ed anu fattu n’indagine appropriata, E dopu nu pocu u fattu an’archiviatu.

    Ere statu nu corpu d’accelleratori, tra nu raccontu di na storia d’amore
    Tra na risata di vera allegria, e na storia i musica e d’anarchia.

Ma sentiti mo chillu ca è successu a chilli c’anu truvatu i documenti. Cumu cercavinu d’i lejìri, tuttu u nghiostru niru si vutave a sangu, e china si pigliave chilli carti dintr’i mani, i jìriti di russu si macchiave e lla mente loru venìe stritta di terrori, ca descìvinu pazzi e malati. Ere lu sangu i cinqua giovani anarchisti, calabbrisi d’oru, pìezzi i panu e d’onore e cci nn’ere una ca ere germanisa, Luigi, Angelo, Franco, Gianni ed Annalisa. E ccu si paroli vi salute llu cantante e puru i musicanti, bella è la libertà: ogni minutu ti sta vicina.

Traduzione di Cingua Guagliuni

I
Su una strada dalle parti di Roma, Cinque ragazzi con una piccola automobile
Era il millenovecentosettanta, Era la notte del ventisei settembre

Due davanti e tre dietro, Dalla Calabria erano partiti
Certi documenti dovevano portare E di nessuno si potevano fidare

Mentre passavano dalla città di Cosenza, (dicevano) Della libertà non si può fare senza
Sulle montagne della Basilicata, (dicevano) A Gioia Tauro c'è stato un attentato

E vi sono implicate un mucchio di persone, Queste bombe ammazzano gli innocenti
E le mettono stragisti e vaviusi (dialettale per "sbruffoni"), gente segreta e imbroglioni fatti ricchi

   E tra un colpo di acceleratore e il racconto di una storia d'amore
   Tra una rista di vera allegria e una storia di musica e di anarchia

Però erano seguiti da cattive persone che volevano i loro documenti, perché quelle carte contenevano scritti rivelatori di orribili delitti. Questi documenti erano in una cartella e parlavano di una strage di persone, a Giaia Tauro, due mesi prima, sei morti e 140 feriti. E parlavano di fatti di violenza, usata per arricchire i potenti, fatti terribili di sangue rosso per terra, fatti di piazza, bombe e rivoltelle, poiché c'erano certe persone che volevano portare l'Italia in confusione per mezzo di una strategia della tensione.

II
Su una strada dalle parti di Roma, Cinque ragazzi con una piccola automobile
Erano seguiti e non potevano scappare, Perché quei documenti non dovevano arrivare

E già sapevano come dovevano fare, quei ragazzi li dovevano fermare
Perché la gente cattiva che è senza coscienza, Non sa parlare e pensa sempre male

Si sono cuciti la faccia e li hanno puntati, E prima di Roma li hanno affiancati
E questa cartella l'avevano sulle gambe, Luigi, Angelo, Gianni, Franco ed Annalisa

Ed hanno detto che è stato un incidente, Che ha ucciso quei cinque innocenti
Ed hanno fatto un'indagine appropriata, E dopo un poco i fatti hanno archiviato

  Era stato un colpo di acceleratore, Tra il racconto di una storia d'amore
  Tra una risata di vera allegria, E una storia di arte e di anarchia

Mo ora sentite che cosa è accaduto a coloro che si sono trovati quei documenti tra le mani; mentre cercavano di leggerli tutto l'inchiostro nero si trasformava in sangue e coloro che prendevano quelle carte tra le mani si macchiavano le dita di rosso, la loro mente veniva stretta nel terrore e diventavano pazzi e malati. Era il sangue di cinque giovani anarchisti, calabresi d'oro, pezzi di pane e di onore, e ce ne era una che era germanisa (veniva dalla Germania), Luigi, Angelo, Franco, Gianni ed Annalisa. E con queste parole vi saluta il cantante e pure i musicanti, bella è la libertà, ogni minuto ti sta vicina.

D’a Chiazza alla Taverna
Regalo di Felice Campora senior, anni Cinquanta del '900


D’a chiazza alla taverna a nua ni pruvide llu pataternu
Mo ti parru d’u predicaturu, tene ella nasca cumu nu mulu
Uommini brutti come questo si troveranno sempre in tempesta
Quannu si mindinu a predicari, a tutti i fimmini fanu ngazzari


Una sera si veste in fretta per raccontare una storietta
Parre sempri di vesti stretti e lli signorine ni vùonu vendetta
Una ragazza più risoluta ccià dittu tu si nu (cazz’i) nashcutu
Nua amu spisu tanti dinari, puru a sa vrogna am’i pagari


U predicaturu è rimastu fissu, a preso in mano il crocifisso
Dio mio queste ragazze, devono essere di un’altra razza
Don Portè! Dunque vida cum’e fari, c’a fina du misu mi nni vuogliu scappari
Ca gghiesa d’i Capuccini è cumu na iocca ccu lli pullicini


Ragazzi giovani e giovinotti, fan’amuru fin’ad uru i notta
Ccu chitarri e ccu mandolini, si nni scinninu si stritti appenninu
Don Portè! Tu ca si nu spirituale, unn’è fari cum’u maiale
C’adduvu mange cci tene llu lìettu, ti vùonu furgari na palla allu pìettu

E’ Caduta a Giunta Comunali
Senza tempo

Mentri saglìe di via margherita
Vìu i luntanu na piazza gremita
A piazza commercio c’è un assembramento
Dev’essere un grande avvenimento

M’avvicinu a m’addimmannari
Ch’è successu? un vi faciti pregari
E unu appedunu tutti quanti
A coru apìertu si fanu avanti

E’ caduta la giunta comunali è caduta e s’e fatta mali
E’ finita la consiliatura è stoppata! Più non dura

L’assessore c’avìe lla colla il potere più non molla
L’assessore alla scirubetta di firmare ha molta fretta

L’assessore alla fogna s’e liberatu i na bella rogna
L’assessore alla cultura ha una scienza che fa paura

E col sindaco in prima fila è stato mestro a gestire la pila
Il bilancio ha fatto quadrare tutti i conti anu i tornari

Quannu e sentutu si fatti ccu rima
Mi mindu intra machina e mbacchiu a prima
Alla casa mi vaiu a chiudiri
I tutti si cosi unni vùogliu sapiri

Mo s’avvicinine na bella eleziona
Tuttu u paisu è in gran confusiona
Ad ogni vicu ad ogni via
U votu stavota l’e dari a mia

Iu mi nni vaiu supr’a muntagna
E scinnu quannu è finita a bufagna
Quannu è llu jùornu i jiri a votari
Mi pigliu a chitarra e mi mindu a sunari

E Sempri Sulu
1980

    E sulu e sempri sulu Si ridi o si chinu i duluri
    E sulu e sempri sulu Rara ra ràrara rà

Vint’anni m’avijinu datu C’ad unu avìenu ammazzatu
Vint’anni l’aiu passati Ntra nu carciru sulu sulu a sunari

E pu quannu signu desciutu A su paisu signu venutu
Mi signu misu a sunari A sunà l’organettu sulu sulu

    E sulu e sempri sulu...

E mo tiegnu na guagliuna Ca mi vo bbeni cum’a nessunu
Mi segue si strati strati Mi camine vicinu senza peccati.

E su paisu mi vuonu bbeni Cantu canzuni e Natale vene
Ma quannu è lla luna china Mi nni vuogliu sta sulu sulu a sunari.

    E sulu e sempri sulu...


Fimmina Janca
1979

Ohi mammama bella
quanti voti m’a datu a mangiari
Quanti voti ma fattu ridiri
quanti voti un te stat’ a sentiri

Ohi fimmina janca
t’a posatu na cista a na gamma
T’a cunzatu u sitazzu a nu latu
ca cciù tieni di quannu si nata

    E lli fimmini fanu all’amura
    Ed ogni fimmina è chin’i culuri

Ohi fimmina russa
e c’avissi campari cent’anni
Ppe passari li belle parole
di giustizia e di un mondo migliore

Ohi fimmina virda
cchi culuri ca tieni stasira
Quannu l’anni ti stanu vicini
i capilli ca su ricciolini

    E lli fimmini fanu all’amura
    Ed ogni fimmina è chin’i culuri

Girannu si Fere e si Feste
1979, conosciuta anche come U Primu Maggiu a Spezzanu

E signu statu u primu maggiu a Spezzanu
C’a cumminatu u primu maggiu a Spezzanu?
M’aiu accattatu nu cistìellu chinu i panu
U primu maggiu a Spezzanu

E signu statu alla festa i sant’Antonu
C’a cumminatu alla festa i sant’Antonu?
Aiu guidatu na postala ca nun sone
Alla festa i sant’Antonu

E signu statu alla fest’i santu Rùoccu
C’a cumminatu alla festa i santu Rùoccu?
Nu pupazzìellu ca si move quannu u tùoccu
Alla festa i santu Rùoccu

E signu statu alla fer’i l’animali
C’a cumminatu alla fera i l’animali?
Nu ciucciarìellu le ligatu a dua pali
Alla fera i l’animali

E signu statu alla fera d’u Savutu
C’a cumminatu alla fera d’u Savutu?
M’aiu calatu tuttu u vinu ccu nnu mmutu
Alla fera d’u Savutu

Ni simu misi a cantari si canzuni
C’a cumminatu ppe cantari si canzuni?
M’e misu in capa i fa scialari a si guagliuni
Ppe cantari si canzuni
Jurnata Trista
1981

Trista jurnata trista ch’e desciuta chissa ccà
Si ni vo truvari natra unna po truva

E venutu u Pataternu a si ricogliri s’anima ccà
Supra terra unna dat’atru c’amuri ed onestà

Nira vestuta i niru vene lla genta a visità
E lli lacrimi e lli suspiri unn’i po cuntà

Acqua vìentu e grannina all’urtimu respiru
Sulu e cìelu apìertu allu momentu d’accumpagnari

Patr patri di tutti statti sempri presenti
C’a nasciri ed a muriri un gi mindimu nenti.
I Fimmini i sa Cumpagnia

I fimmini i sa cumpagnia
Su tutte belle e su chine d’allegria
Su sciote e nun teninu paure
E quannu parrinu di loru su sicure

Quannu le gire i si fa nu bicchierinu
Loru s’affidinu a nu pocarìellu i vinu
E ppe nua masculi ca simu abituati
Alle guagliune quete quete e riservate
    Quann’e vidimu ca nguminginu a ciotiare
    Simu cunt’enti e lli jamu ad aiutare

Ccè china ti nni fa scappari
S’i femminismu si minde da parrari
Ccè china un si nni friche nenti
E stari anzìemi cciavaste ed è cuntenta

Ccè china stone e fora tìemu quannu cante
E si cciu dici rispunne un mi nni dare tante
E si canuscinu anguna guagliuna nova
A cuntentizza un sanu cchiù addusu si trove
    E si ngumincinu a canusciri e a parrari
    Si fimmine nostre su propriu fimminare
Il mondo d’oggi
Strina di tipo laghitano


Il mondo d’oggi è na prova evidente
ca l’anarchista tene ogni ragiuna
e l’atri un ciau capitu propriu nente.

U comunismu o la democrazia
ogni regime è nu fallimentu
u socialismu e puru a monarchia

Tu va a vutari ppe chilla persuna
e pìenzi ch’illu sparte lla ricchizza
ma a ttia un ti nn’attocche mangu una

U statu è chin'i genti scustumati
politici arraffuni e circasordi
senza vrigogna e mali numminati

La religiona fa discorsi belli
ppe cosi ca su già dintr’a natura
ca tutti quanti simu già fratelli

C’è l’obbligo d’andare a lavorari
pecchì anu misu mmienzu li dinari
ti fanu cridi ca nun po campari

E l’anarchista è sempri sutta tiru
ca libertà e coscienza te’ ppe guida
guarde llu munnu e tire nu suspiru


Il sindaco e l’ombrello
2009

C’era na vota nu sindacu curiusu
ca parrave cumu nu sburiusu
quannu si sentie nu pocu criticato
pronto chi parla e chiamava l’avvocato

Chiovinu critiche di tutti li vanni
ogni frase è nu risarcimento danni
Ppe l’avvocati invece il tempo è bello
chiovinu sordi e ci vo l’ombrello

Ma l’avvocati di si sindaci un po strani
sunu pagati cu li sordi d’i paisani
querela a questo e querela a quello
chissu è lu sindacu con l’ombrello

Su sindacu curiusu na bella giornata
porta ‘n tribunali na persona stimata
che senza timore s’era permesso
di criticare nu fatto successo

Il sindaco lo porta a nu grande tribunali
parte la causa e va sui giornali
scriva di qua e intervista di là
illu un sa che figura ca fa.

U jùornu d’a sentenza è arrivatu
trase llu giudice tuttu togatu
dice ca criticari un è reatu
nessunu sa ddi sentiri disturbatu

Mo che la causa è terminata
u sindacu si trove ‘ntra na bella frittata
li sordi di li paisani l’ha dovuti dari
a pagamentu all’avvocati cari

U sensu i sa storia è sulu unu
si sprecanu i sordi du comunu
unu si arrabbia per questo o per quello
e l’avvocato rape l’ombrelloLa grande chiovuta del 2009
2009

A vernata du duamilaennovi
rapi l’ùocchi e vidi ca chiove
Dua jùorni, tria, quattru cinqua e sia
s’è allagata menza Mantia

Chiove oji e chiove dumano
la situazione sfugge di mano
l’acqua trase pervadente
a guardi e un ci po fari propriu nenti

Chiove dicembri chiove jennaru
tutta la terra scivola a maru
chilli ca stanu a na trempa appenninu
s’an’i fari fattu nu pocu i caminu

Alla Chianura nu massu è caduto
dintra na casa dirittu è trasutu
menu malu ca nu canu ha ‘bbaiatu
e na famiglia s’è propriu sarbata

Ad Aiellu a strata è crollata
versu Cletu nu muru è franatu
allu Lacu e puru alla Serra
ogni strata è china di terra.

Ponti crollati, paisi isolati
tutta a Calabria è perrupata
ad ogni casa ha purtatu nu dannu
infiltrazioni, inquilini in affannu

L’ingegneri e l’architetti
si danno da fare in tutta fretta
alla provincia e alla regione
nu jùornu lampìe e natru trone

Allu Comunu è sempre emergenza
u commissariu fa sempri presenza
sono impegnati l’interi l’operai
ma s’acqua un finisce propriu mai!

E’ stata propriu na grande chiovuta
ogni persuna nu dannu ha patutu
e l’acqua ch’è na sorgente i natura
ere diventata a na fonte i paura

L’Emigrante
1979

Simu na rrazza ca va girannu
A nua ni pu truvari a tutt’i vanni
Simu na rrazza ca va girannu
Sapimu quant’u munnu è grannu
    Sapimu nua quantu ci minde a jiri
    N’aeriu ppe new york  e ppu a veniri
    Nua simu a tutti i vanni simu tanti
    Nua sim’emigranti.


A terra nostra n’amu riscordata
A terra russa chilla siminata
Nu maru biellu chinu di lampari
Campagna bella ca ti fa campari
    Davanti a nua tutti si duninu i fari
    Politicanti ministri e tutti i santi
    Tutti su bbuoni a parrari davanti
    Davanti all’emigranti.


I nua ni parrinu alli riunioni
Giornali radio e televisioni
Na vota n’a parratu u presidenti
Io mi ricurdu ca ere ancora studente
    A diri u veru un ge capitu nenti
    Na confusiona m’e misu pur’i lenti
    Ppe lla miseria simu propriu ‘mportanti
    Nua sim’emigranti.
Le tre figlie
1980

    E tri figlie ha lu turraru e tri figlie e lariulà

A prima è bella e la sicunna è nira
è na quatrara a terza figlia du turraru
    E tri figlie ha lu turraru e tri figlie e lariulà

A prima è bella e ci piace cantari
ogne canzuna illa t'a sa fari
un c'è bisuognu di scola o di cultura
a vucia sua è dono di natura
    E tri figlie ha lu turraru e tri figlie e lariulà

A sicunna è nira e te li capilli belli
e te’ dua ùocchi ca parinu gioielli
e quannu desce e si fa na caminata
ed ognedunu jette na guardata
    E tri figlie ha lu turraru e tri figlie e lariulà

A terza è quatrara ed è la cchiù curaggiusa
e ppe jucari un va truvannu scusa
ad ogni campu ti fa ricriari
tutt'a partita e nun si risparmiari
    E tri figlie ha lu turraru e tri figlie e lariulà
Mashcara
1981

Tiegnu na crapettella ca si chiame mashcara
Tutti li jùorni la mmite ad abballari
            E balla balla Mashcara

Ccu chilli zocculìellu saglie l’arbiri adìertu
Pilu pilu pilusu pilu pilu pilà
            E balla balla mashcara

Na vota ccè fattu puru na bella fotografia
Supra lli trembi d’u Lacu la terra di mamma mia
            E balla balla mashcara

E chissu è llu lavuru, lu lavuru ca fazzu iu
Fazzu la pecurara pilu pilu pilà
            E balla balla mashcara
Na canzuna e cantari
1980

E na canzuna e cantari
all’anni c’un ponu tornari
e na canzuna e cantari
all’anni ca veninu e vanu
ca su comu i ngilli ti fujinu i manu

A lla cchiu bella guagliuna
ca guala un ci nn’ere nessuna
a lla cchiu bella guagliuna
ca ere tutta rigalata
cume d’ogni annu ca vene la stata

A lla chitarrella mia
c’un mi neghe mai cumpagnia
alla chitarrella mia
ca quannu la lassu rimane
a china la sone pensanu a dumanu

Nino
2019 - Ricordo di Nino Malara

Nino, u ferrovieri
a Reggio di Calabria con Bruno agitatore
Treno carico d'armi
vidimu c'ami far contr'a si brutti guerri
ed il locomotore che non parte più

Nino, sei al confino
ti mannu a Favignana a Lipari in catene
Prigioni degl'innocenti
antifascisti anarchici ribelli a centinara
la mia grande famiglia che non muore mai

Resto oppure espatrio
lasciare questa terra o rimango a lavorare
Passe di mano in mano
na stampa clandestina a Cusenza aru mercatu
ed io resto in Italia e non parto più

Nino nu bicchierino
all’anarchia alla storia a Malatesta alla vittoria
Quando torni ’n Calabria
tu vienimi a trovare ripigliamu u sindacatu
facimu propaganda e non ci lasci più.


Ninna nanna
1979

Vulisse aviri na bella casicella
Ca quannu a guardi ti desco “Oi cum’e bella!”
Ch’e granna assai e nun finisce mai
Ca ci po puru juca all’ammucciatela
    Dorma dorma do, ohi figlicella

E ca na rizza cci su nu munn’i cosi
Na catinella na chitarra e dua rosi
Nu pupazzìellu ca te nu munnu i guai
Na guagliunella ca tene l’ùocchi chiusi
    Dorma dorma do, ohi figlicellaNi vivimu nu pocu i vinu
1978

Ohi Giuvà cchi musciaria malanova a mmia e a ttia
Unn’avimu nenti cchi fari ni putissimu mbriacari
Oramai su lli 9 e mmenza a curcari un ci vulisse ghiri
Jamu rapimu sa cridenza ca ccè nu piattu d’alivi niri

Ni vivimu nu pocu i vinu ni tagliamu na supressata
Cu nu pocu i panu vicinu cci passamu na sirata


Cè muglierma c’aspett’alla casa si fazzu tardi chin’a sente
Ti ricùogli a rasa rasa e nun ti nni fricari nenti
Tìegnu a vucca ca m’ammarìe mi sientu puru mbarazzatu
Ppe lla vucca senta a mmia ci vonu nu pocu d’alici salati

Ni vivimu nu pocu i vinu ni tagliamu na supressata
Cu nu pocu i panu vicinu cci passamu na sirata


Nu Fattu i Vìernu
1979

E’ nu fattu chè successu quannu è vìernu e chiove assai
Quannu u sulu vene e vai e a zappari ci va u stessu
Quannu u gallu s’è ammuntunatu allu chiusu accuvacciatu
E si sente supra sa chiana sulu u strusciu i l’acqua chiovana

Na guagliuna ccu dua trizzi ca s’assette el’ùocchi chiude
Ca mi pare ca scunghiude menz’a tutti si bellizzi

    Chin’i pucchi è lla strata ohi gugliù vasce lla capa
    Primi juri supr’a l’aranci sa guagliuna si minde a chiange
    C’è la terra ch’è cuntenta sa guagliuna mangu sente
    Tutti i juri d’acquazzina mbusi chissa tene l’ùocchi chiusi

Pu a chiaminu i luntanu e sa guagliuna chianu chianu
Si pulizze l’ùocchi abbagnati e si mmìe mmer’a casa


Ottobri alla Mantia
1977

Ottobri alla Mantia un g’è sulu già alli sia
U jùornu s’è accurciatu e la notta s’è allungata
A vendemmia è ormai passata i castagni ngumingiati
Ottobri dintr’u maru c’u gi minde nendi a si ncazzari

Ottobri quannu chiove alla casa già alli novi
Su finiti i tìembi mbusi jivi a maru ad ùocchi chiusi
Ottobri mmenzu na strata a ngumingiari natra vernata
A postala scinne guagliuni nciotati i studiu e senza lavuru

Ottobri dintri i zappi dintr’irizzi e dintr’i mbasti
I genta ca lavure sulamenti ppe mangiari
Ottobri dintr’i mani i china è stancu i lavurari
Ottobri è na jurnata ca mangu cci pìenzi ed è già passata


Pino Molinaru
1998

Pinu Molinaru ere n’amicu sinceru
Avìe sempri buoni pensieri ogne matina insieme’ad illu
Quannu ti parrave avìe na vucia ca ti pigliave
Bella calma e tranquilla propriu cume na persuna a postu.

Na vota quann’ere guagliunu è partutu allu Belgiu
E ppe cchissu l’amici sua l’anu chiamatu Pinu u Belgiu
E pu quannu s’è ricùotu s’è misu a sunari l’arminica
E chianu chianu s’a mbaratu na bella tarantella calabrisa.

Na vota alla staziona avìe ddi partiri militari
Però u pìedu supra chillu trenu un ci vulìe propriu sagliri
E allura Pinu u Belgiu è rimastu alla Mantia
Ca ppe d’illu a su paisu c’ere lla meglia compagnia.

Natra vota ccu n’amicu è trasutu a nu barru
Vanu allu bancunu è si chiaminu na bella bevuta
Però dopu nu pocu a situaziona s’è mmolicata
Pecchì quannu putìe dave sempri na mana all’amici.

Però alla giustizia u numu sùu scrivìjinu e scrivìjinu
Ma illu ogne jùornu si dazave sempri tranquillu
A matina di bon’ura jive a pedi alla marina
S’assettave alla rina e si fumave na bella sigaretta.Quannu vene l’anarchia
1980

Quannu vene l’anarchia
E dari nu vasu alla fimmina mia
Pigliu a chitarra e a nu spuntunu
Vùogliu cantri na bella canzuna
        Quannu vene l’anarchia

Quannu vene l’anarchia
Vùogli zumpà fissa s’un si ccu mmia
E lavurari senza patruni
Ti dazi a matina e ti mindi i quazuni
        Quannu vene l’anarchia

Quannu vene s’allegria
Vùogliu viaggiari in ferrovia
Tutti li scambi ani funzionari
Alla meta ai’arrivari
        Quannu vene l’anarchia

E quannnu saglie lla ciotia
Vuogliu pensari a nu santu du miu
Ogni rispettu vùogliu purtari
U vrazzu miu unna di fari mali
        Quannu vene l’anarchia

E si cange lla cumbagnia
Ogni cosa a ddi ji’ in armonia
Ogni persuna è nu juru d’amuru
Ogni core vatte ppe tia
        Quannu vene l’anarchia


Serenata
Cantata per Mario Pulice e Carmela Signorelli il 2 Ottobre del 1999 e per Annamaria Scudiero e Luca Baldini il 23 Aprile del 2013.

Chissa è lla meglia serenata
Fatti vidiri Amuru miu
Ca ccè nu grande Nnammuratu
Bella, ca more d’amuru ppe ttia
    Affacciti, affacciti oh!
    Appiccia sa lucia, rapa u barcunu
    Affacciti, affacciti oh!
    Nu bellu sorrisu m’e rigalari

Tuttu lu maru da Mantia
E’ cchiù piccirillu i l’amuru miu
Tutti i ricchizzi e tuttu l’oru
Un valinu quantu chistu coru
    Affacciti....

Ti vùogliu purtari a na casa bella
Adduv’abballamu la tarantella
Ti vùogliu purtari ppe tutta la vita
Finu a quannu nunn’è finita
    Affacciti...

A lucia s’è appicciata
A sentutu la serenata
Su coru fallu gioiri
Su barcunu tu me rapiri
    Affacciti...

“Un augurio ai prossimi sposi!”


Statti accùortu
1980

Si ti dicinu statti bbona a che serve la discussiona
Basta uno che fa la scelta basta una persona sperta
    Si ti dicinu non parliamo a che serve c’arraggioniamo
    Si ti dicinu questo qua statt’accùortu ti vonu fricà

Si ti dicinu pensa a fari ppe prima cosa li dinari
Fricatinni i tuttu u rìestu falli sulu e falli prìestu
    Si ti dicinu senta ccà tu non aspettare tempo
    E ti fanu fissa e contento statt’accùortu ti vonu fricà

Si ti dicinu non lottare devi andare a votare
Scegli i tuoi rappresentanti sono belli sono tanti
    Si ti dicinu minda na crucia mindila a su partitu ccà
    C’un gè bisùognu i dazari a vucia statt’accùortu ti vonu fricà

Si ti dicinu che il mondo e che è stato creato rotondo
E amico lo sfruttamento che sarà sempre presento
    Si ti dicinu non lottare uè! ma china ta fa fari?
    Si ti dicinu un ti nzirrà statt’accùrtu ti vonu fricà

Si ti dicinu statti alla casa lava i piatti e statti bbona
Guarditi a televisiona segui la pubblicità
    Si ti dicinu pensa alli figli falli crisciri cumu cunigli
    Ppe llu beni i l’umanità statt’accùortu ti vonu fricà

E pu quante atre cosi e ti ponu raccontari
e s'un ti vo fa frica senta mo sa cosa ccù
    Musica a piacere
Stornelli sociali calabresi
2019 - Sull'aria della strina cosentina di cui al ritornello

Aiu saputu ca va criticannu
partiti corruzione e cumu e quannu
ma quannu è tiempu di li votazioni
ti vinni la cuscienza e l'intenzioni
   
    Nachiti pu lalleru nachiti pu lallà
    nachiti pu lalleru adduv'è la libertà

Ogni ragionamentu ca faciti
di libertù e rispettu lu dinchiti
pu ci'ajunciti ma però comunque
invece tuttavia sinnò quantunque

Partecipi a riunioni e comitati
autunni vierni primavere e stati
ma appena a cosa va nu pocu storta
mi fazzu i fatti mia e bona notta

Ti maravigli i tutti si migrati
pecchì un lavurinu adduvu su nati
ma quannu tocca a tia a ji fora zona
si cè guadagnu a migraziona è bona

Si contr'alla violenza e allu soprusu
contr'assassinji guerri ed ogni abusu
ma poi vai a votari alli partiti
ca di l'eserciti sunnu li ziti

Arrassusia femminicidio e bulli
u stolkin o fa chiangi i piccirilli
ma si si cosi i fanu i militari
a guerra è guerra e chi ci puozzu fari
Tarantella d'i Dominazioni
1980

Manìjiti e manìjiti E lli Romani a conquistari
Manìjiti e manìjiti I Longobardi an’arrivari
Manìjiti e manìjiti E lli Turchi an’i sbarcari
Manìjiti e manìjiti I Bizantini ti fanu scappari

Manìjiti e manìjiti Alli Normanni e da’ a mangiari
Manìjiti e manìjiti E lli Svevi a cummannari
Manìjiti e manìjiti E l’Angioini ti fanu pagari
Manìjiti e manìjiti L’Aragonesi l’am’i cacciari

Manìjiti e manìjiti E lli Spagnoli ti fanu stagnari
Manìjiti e manìjiti E lli Burbuni su dda misera
Manìjiti e manìjiti E lli Frangesi l’am’i fermai
Manìjiti e manìjiti I Piemontesi ad arrubbari

E doppu lii Romani su venuti i Longobardi
E doppu i Longobardi su venuti i Saracini
E doppi i Sarracini …
… … … …
E doppu li Frangesi: I Piemontesi ad arrubbari!
Tarantella d’u Jùocu d’i Carti
1978

Ohi chi bella cumbagnia, alli carti u cingua, u sia
Mazza, coppa e dinari, na partita n’am’i fari!

Su tri mbrishculi m’a mbittu, diciamillu a chin’a dittu
Setti i coppa terza liscia, cci le dittu a mamm’a piscia

Uottu novi e re i dinari, ppe stasera c’am’i fari
U settoru e lla primera, ni nni jamu alla lumera

Tìegnu u tria i chillu culuru, statt’attientu cc’è llu muru
Sett’i mazza e quattr’i spata, ccè mbacchiatu ccu lla capa

Vacci lisciu tìegnu l’assu, pronto pronto mò t’u passu
S’e vestuta tenatilla, m’a chiamatu propriu illa

Cart’allùngu carta d’oru oh anu rapitu a moru
Signi i punti ccu llu gessu i patati i chiantu u stessu

Cum’e trubbula a situazione, chiss’è tìempu i votazioni
Unn’u sacciu ch’è tirari, tutti vùonu cummannari

a seguire

Il compleanno di Alberto Naccarato
2014

Il 23 settembre d'ogni anno
Alberto Naccarato ha il compleanno
Quest'anno ha invitato tanti genti
colleghi amici stretti e conoscenti

Ca di mestieru fa llu falegname
nu juornu c'è ricchizza e natru fame
Barcuni porte segge finestre e casci
alla putiga sua alla via di Vasci

Chianuzzulu martiellu e na puntina
ngumingie alli novi da matina
Si fanu i dieci e Abertu spanne la colla
arriva nu paninu tonno e cipolla

U pomeriggiu na consegna parte
a cuda i l'uocchiu va allu mazzu i carte
Pu quannu si ricoglie è sempri felice
e trove ca l'aspettinu l'amici

N'arraggiunata i chissu e puru i chillu
e minnde a postu a serra e llu martiellu
U tavulinu è prontu a priparari
Abertu allu trissetti vo jocari

Bastunu coppa spata e pu dinari
c'è sulu c'a furtuna a di girari
Ho l'asso e il due il tre me lo daresti
doppu nu pocu arrive Vannuzzu Sesti

Abertu manne musica e strofette
puru la storia di Sacco e Vanzetti
Si passe na sirata in allegria
e chissa è na putiga da MantiaTerremotu ccu llu sterzu
1980

Avisse ddi veniri nu bellu terremotu
Ca jettasse nderra
Casi, palazzi a frabbichi
Casi, palazzi e frabbichi

Però su terremotu avisse d’essiri cummannatu
Di na ma  invisibila
Ca jettasse ‘nderra
Certi casi, certi palazzi e certi frabbichi

Ppe prima cos’i tutti avisse ddi jettari
Li carciri e lli galeri
Dduvu ccè chinu di povera genta
Dduvu ccè chinu di povera genta

E ppe sicunna cosa avisse ddi jettari
Li casi ca tutti si signori
S’anu fattu offendìennu la natura
S’anu fattu offendìennu la natura

E dintra nu momentu facisse scumpariri
Tutti si missili s’armi e si cannuni
Ppe nun fari suffriri cchiù a nessunu
Ppe nun fari suffriri cchiù a nessunu

E la terra treme e la terra treme
E quannu la terra treme
Treminu i potenti d’u palazzu
Treminu i potenti du palazzu

Terremotu terremotu
Jetta nderra tutti si fabbrichi
Fabbrichi di canchiru e di morta
Fabbrichi di fumati niri

Terremotu... Terremotu…

Turillu d’i Gallini
2002

Turillu d’i gallini si nni scinnìe di trempi appenninu
E si nni scinnìe scappannu ch’i gallini jive fricannu
Nessunu u putìe acchiappari ed illu i nessunu si facìe truvari
A genta avìe nu sospettu ma ogni furtu ere troppu perfettu

Ed ognu s’addimmannave chin’ere chillu carrobbave
Ppe lli gallini na predileziona s’unnere arrubbata unnere bbona
Però na vota l’anu acchiappatu ed allu carciru l’anu purtatu
L’anu ghiettatu dintra na cella lu coru ligatu e lli piedi nderra

Ed ere propriu u jùornu i natali ch’e propriu u tìempu di rigali
E Turillu d’i gallini arrìetu i sbarre stave intr’i spini
Cià dittu alla gurdia fammi desciri c’alla cassa vùogliu jiri
Culla famiglia mi nni vùogliu stari ppe celebrari lu santu Natali

A guardia ch’ere ddi bonu coru s’e sentuttu toccatu dintra l’onore
Cià dittu Turillu ti nni po jiri sulu ppe d’oji ti fazzu desciri
Scappannu e fujìennu si trembi appenninu a’rrubbattu dua gallini
Alla casa l’è ghiuti a spinnari a unnici figli a datu a mangiari


U jùornu dopu parola d’onore è ritornato alla buonora
U carcerìeru a raputu la porta nessuna cosa è ghiuta storta
Quannu la genta d’u furtu a saputu ha dittu illu un po essiri statu
Turillu sicuru ere in prigiona è llu colpevoli add’essiri natru

Appen’a notizia cè ghiut’alla ricchia a guardia unn’aspette mancu na picca
Piglie lli chiavi e rape la cella am’i chiariri sa scappatella
Turillu è lìestu a si dizari ma nun c’è statu bisùognu i parrari
C’a bella vista supra a brandina c’ere la pinna di na gallina

U Baccalà
1981

Oi cchi bìellu chiuritu ca tìegnu, ppe stamattina mi l’e cacciari
m’è ‘ccattari e nun pùozzu stari na menza pinna di baccalà
Ccè na cosa però ca l’è diri, ccè ca nun tìegnu mangu na lira
e vidimi mo cum’è fa, ppe m’accattari lu baccalà

Tirulipì tirulipà m’è ‘ccattari lu baccalà

Cinqua sordi mi dune Rosina, setti sordi fazzu na rapina
e llu rìestu mu procuru llà, ccussi m’accattu lu baccalà
Quattru sordi mi vinn’a giacchetta, natri dua mi vinnu u cappìellu
ppe menza lira ti scannu u vitìellu, cussi m’accattu lu baccalà
Natru sordu mu fazzu sunannu, e pu dua mi fazzu cantannu
e llu rìestu mi mindu a ballà, ccussì m’accattu lu baccalà

Tirulipì tirulipà m’è ‘ccattari lu baccalà

Ma ccu ssa storia di l’inflaziona, va d’aumentannu su campione
e ccu ssi sordi un gi’a pùozzu fa, a m’accattari lu baccalà
Mo mi fazzu na bella bumma, china i purbira e tutta ritunna
e la vaju a piazzari llà, adduvu fanu lu baccalà

Tirulipì tirulipà è scoppiatu lu baccalà

U Carceratu e lla Guardia
1981

Fatti dettari sa bella canzuna
Signu gnorantu e nun sacciu scriviri
Dua paroli ca tìegnu a menti
Ca intra sa cella unn’e fari nenti
    Portili alla casa mia
    Falli sentiri all fratu miu
    Signora guardia un m’e rapiri
    Sulu una strofa m’adi scriviri


Un t’arraggiari s’è lla menzanotta
U sùonnu angora a ddi veniri
E pu po essiri ca alla matina
M’e riscordatu sa bella strina
    Scriva sa bella strofa ccà
    Ca puru a ttia ti piace cantà
    Assettiti llùoccu e fatti dettari
    Ca già mi spagnu i mi riscurdari

Ed unu dettave, e l’atru scrivive…

U Cunnannatu
1979

Canusciu a certa genta ca un vale propriu a nenti
Ca quann’a ddi parrari sa sulu fissiari
E nun s’accorge mai ca quannu fa llu seriu
Fa ridiri cchiù assai

C’e natru munnu i genta ca unn’a capitu nenti
Ca quannu è for’a via un sa stari in compagnia
E s’uni parre stranu chillu cci stringe l’ùocchi
E llu guarde di luntanu

Ci sunu atri persuni ca vonu fa i patruni
Ca un sanu c’ani fari e vùonu cummannari
Poviri ciotarìelli mbeci i si fari granni
Su rimasti piccirilli

Cci nn’è natra vrancata ca si fa na penzata
A fa sulu ppe d’illu ohi mamma cum’è bìellu
E campe e tire avanti s’ammujìne sulu sulu
Alla faccia i tutti quanti

E gioia e gioia mia e s’un fusse ppe ttia
Ast’ura un mi vidissi inzìemi a s’atri fissi
Ma signu cunnannatu a stari i sa manera
Mannèje tuttu u criatu

U Montarìellu
1979

Cc’ere na vota nu montarìellu
Ca cci jucave ogni guagliunìellu
Mo cci anu fattu nu jardinu di cimentu
Ccu na Madonna i gessu allu centru

Cci scivulavinu tutti i guagliunìelli
Ed alla sira c’ere chinu i cìelli
Tutti mishcati masculi e fimmini
Cci scivulavinu cuntìenti

E si mindìenu unu arrìetu all’atru
E ad unu ad unu saglivinu e scinnìenu
E cumu ciùoti ppe menzi jurnati
S’ammujinavinu supr’u montarìellu

Cc’ere na vota nu montarìellu
Ca cci jucave ogni guagliunìellu
Mo cci anu fatti nu jardinu di cimenti
E ddi guagliuni un si nni sende cchiù nendiU muru crollatu
Anni Novanta

Cce’ vistu scrittu nu bellu matinu a nu giornalu adduve ganzinu
Ccu nu caratteru bellu allargatu  nu muru alla chiazza è crollatu

Vaiu davanti alla chiesa matrice a genta parre a genta dìce
C’è unu ca parre davanti a na folla iu avìe dittu ca chissu crolle!

Ere na strata antica e stimata vecchio orgoglio di storia passata
Quannu i tedeschi si su ritirati i carrarmati ci sunu passati

Ere nu muru fattu i recenti cammionati di ferro e cemento
Muri i mill’anni anu tenutu ma cumu nenti chissu è cadutu

Menu malu c’un c’ere nessunu né na famiglia né nu guagliunu
Ca certamenti ere nu straziu si capitave nu disgraziu

Tanti famigli su stati sfollati tutti all’hotel a spese pagate
Puru a cantina a dovutu chiudiri mangu lu vinu a potutu mesciri

Angunu cuntu ere statu sbagliatu u numiru giustu non calcolatu
A curpa ppe mo unnè di nessunu quannu nu muru crolle n‘avaste unu

A mindiri manu alli cosi antichi ci vo attenzione ppe tutti si vichi
Fierr’e cimentu ad ogni occasione ma ccu petra e ccu lignu un c’è paragoneU Mustazzu
1980, dedicata a Gerardo Vespucci di Belmonte e Ciccio Grassullo di San Pietro

Ccè uni ca jìetti nu shcaffu Adduvu cùogli? Cùogli allu baffu
Ccè unu ò’ottanta ppe cìentu E’ tuttu nu baffu ed illu è cuntìentu
Pu chissu vive llu vinu e su fa scinniri agula appenninu
Quannu è mbriacu cumu nu pazzu u vi ca s’allisce llu mustazzu

E pu quann’è la sirata dopp’a jurnata c’a lavuratu
E ride cume nu ciùotu e allarghe la vucca ca pare nnu mmutu
E dintra sa situaziona tu un sa rispunniri alla questiona
Adduvu finisce lla vicca ncumingie llu baffu e finisce llu nasu

    Però ogni ragazzo quannu vide su mustazzu
    Si fade mmidiusu ca lu vulisse ccu l’ùocchi chiusi
    Ma illu ride ed è tuttu cuntìentu e sutt’i baffi ci parin’i dìenti


U Nnammuratu
1979

E ccu sa chitarra ti cantu a canzuna
D’u Nnammuratu i na bella guagliuna
Ca nun mi vulìe e nu mi vulìe
E m’a fattu dannari la vita mia
     E signu fujùtu d’a casa ppe d’illa
     E signu arrivatu a su paisìellu
     Ed è lassatu a cumbagnia
     E nu tappu i terra puru da mia.
E m’a dittu mmìjiti ppe na funtana
Adduvu cci curre acqua chiovana
Cc’è jiri alla nuda cc’è jiri spugliatu
Ppe nu pocu d’acqua ca signu assiddata
     E m’è strazzatu nu pocu i pella
     E ci haiu fattu na vummulella
     Cci l’è purtata ccu tantu amuru
     Cci l’e purtata senza duluru
E m’a cummannatu allu funnu d’u maru
M’a dittu ci va ccu su bìellu panaru
Portimi u coru  i nu pisciu spata
Portamillu ‘ntra sa jurnata
     E m’e fattu fari na magaria
     Ch’evutu i vinniri l’anima mia
     E llu coru allu pisciu cc’è strazzatu
     E lla sira stessa ci l’è purtatu
M’a dittu si ti vo pigliari su coru
Mpicatu a n’alivu ti vùogliu vidiri
Ca quannu tu mùori m’ammazzu pur’iu
Ccussì ni jungimu davanti a ddiu
     E mo ccu nna corda alli mani e na pinna
     Ccu sa chitarra ti cantu sa strinna
     E mùoru d’amuru e nun mi nni pìentu
     E mùoru ppe d’illa e signu cuntìentu.

U Pasturu
1977

Ie lla miseria cchi m’è capitatu
Saglìennu all’ìertu alla strata d’u Lacu
Ccu dua amici e na machina granna
Fungi castagni ed aria i muntagna

A na sorgiva lungo la via
E fattu na sosta di capa mia
Nu pocu d’acqua alla gula sicca
Cumbagni mia aspettati na picca

A na funtana c’ere nu giuvinu
Illu pasturu s’addiminave
Senza sapiri né cumu e né quannu
Ccu si paroli m’a raccuntannu

Avìe sia pecurelli m’a dittu
Nu bellu muntunu e lli fimminelli
Ohi la spurtuna a mi visitari
Mangu alli cani a pùozzu augurari

Nu pecurella mi l’a ciampata
Na machina grossa ca sinn’è scappata
Mi l’a jettata dintra nu vallunu
E l’aiu persu nun sacciu cumu

Pu n’atra pììecura avìe purtata
A na funtana a s’abbivirari
Ma cc’ere lu cloru e s’è avvelenata
E l’aiu persa intra na sirata

E circa quasi allu ntramenti
Ca mi cuntave tutti s’eventi
Na picca i tìempu ere passatu
E ddi la machina m’anu chiamatu

E l’è lassatu ca si lamentave
Ca unn’avìe sordi pe sinn’accattari
Ie lla miseria pu dopu è pensatu
Manneie lli machine e l’acqua mbrugliate


U Penzìeru Solidificatu
1980, dedicata a Renato Ruffolo

    E chiss’è Renatu ca pense assai
    Te nu cerbìellu ca nun finisce mai
    E quannu si minde a pensari
    Tutti quanti ni nnamu i scappari

E minde lla capa dintra na busta
E pu cci’à tene finu all’ura giusta
E doppu vasce na palettella
E tutta a capa ci va a rotelle
E dua dua pompe comunicanti
Desce llu pensìeru in forma pesante

    E chiss’è Renatu ca...

Na vota sé misu a pensari
E a natru postu si facìe trovari
E llu vidìi ca si mungìe
E doppu nu pocu scumparìe
Avie capitu ca si potìe spostari
Senza si mindiri a caminari

    E chiss’è Renatu ca...


U Pùorcu du Zi Frangiscu
1978, dedicata a Francesco Perri di Sant'Elia

U Pùorcu du Zi Frangiscu è malatu ci fa mal’a panza
Anu chiamatu nu veterinariu ca cci a fattu dua punturi
U Pùorcu du Zi Frangiscu è malatu cci fa mal’a panza

Cci anu datu tri chili i glianni ccu d’ùogliu i ricinu mishcatu
Ma s’è vutatu i l’atra parta u pùorcu du zi Frangiscu

E lla genta d’u vicinatu u ven’jinu a truvari
E dicìjinu ohi cchi peccatu ohi su pùorcu cum’è disgraziatu
    U Pùorcu du Zi Frangiscu è malatu cci fa mal’a panza

E venuta puru na vecchiarella ca si cridìe ch’ere na magarìa
Ma allu pùorcu du zi Frangiscu cci vulìjinu tutti beni

E na matina l’atru truvatu ca zumpettiave e si scialave
Ed anu fattu na bella festa anu abballatu ed anu canatatu
    U Pùorcu du Zi Frangiscu è malatu cci fa mal’a panza


Torna alla pagina dell'Autore