Archiwum

22-11-04

Strona główna
Biografie
O autorze
Archiwum
Ulubione
Opinie i propozycje

 

Na tej stronie znajdziesz starsze artykuły i inne ciekawostki z naszych stron geograficznych i nie tylko...

 

Popkowice

Jan Woźniak - Rejon Popkowice jako ośrodek wspierający gminę Urzędów

ks. kan. Kazimierz Krakowiak - Krótka historia parafii św. Trójcy w Popkowicach

Tadeusz Surdacki - Z dziejów majątku Popkowice

Anna Wnuk - Z dziejów browaru w Popkowicach

Teresa Stadnicka - Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach

Anna Wnuk - Majątek Popkowice na początku XX wieku

Leszczyna

Zbigniew Wichrowski - Grodzisko w Leszczynie

Bożena Mazik - Na granicy gmin i powiatów - Szkoła Podstawowa w Leszczynie

Grzegorz Mączka, Rafał Niedźwiadek - Wczesnośredniowieczne grodzisko w Leszczynie po pierwszym sezonie badań archeologicznych

Michał Pękalski - Grodzisko przedhistoryczne w Leszczynie

 

Urzędów

Tadeusz Moch - Urzędów

Hieronim Goliński - Z przeszłości Urzędowa

Michał Pękalski - Jak Urzędów uzyskał swoją nazwę

Michał Pękalski - Wały w Urzędowie

Michał Pękalski - Dawnmy Powiat Urzędowski

Wit Szymanek - Z dziejów Szkoły Elementarnej w latach 1765-1914

Stefan Rolla - Wiek XX w Urzędowie w pamięci 97-latka. Wspomnienia Józefa Budy

ks. Waldemar Malinowski - Obecność Urzędowa w parafii Nabroż

Garncarstwo w Urzędowie

ks. Aleksander Baca - Z historii parafii Urzędów i jej kościołów

Izabella Galicka, Ewa Rowińska - Kościół w Urzędowie

bp. Edmund Ilcewicz - Kapliczki urzędowskie

J. Teodorowicz - Bunt w Urzędowie

Tadeusz Surdacki - Progimnazjum w Urzędowie 1906 - 1923

Józef Gałkowski - Gimnazjum urzędowski w latach 1945 - 1954

Maria Barwa-Grotkowska - Publiczna 7-klasowa Szkoła Powszechna „Jagiellońska” w Urzędowie lata 1923 - 1939

Maria Barwa-Grotkowska - Szkic do szkolnictwa tajnego w czasie okupacji niemieckiej

Maria Barwa-Grotkowska - Sylwetki niektórych nauczycieli w latach 1918-1939

Tadeusz Moch - Polska Organizacja Wojskowa (POW) w Urzędowie

Zbigniew Wichrowski - Garnki mówią o początkach Urzędowa

Stanisław Surdacki - Wzniesienia Urzędowskie

Jerzy Mleczek - Jan Michałowicz z Urzędowa, mistrz polskiego renesansu

Michał Pękalski - Dawne budownictwo w Urzędowie

Bolesław Wyrostek -Bęczyn - bajory i rzeka

Tadeusz Woskośkowski - Ważniejsze daty z dziejów Urzędowa

Tadeusz Wośkowski - Urzędów w podziałach administracyjnych

Bożena Mazik - Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Urzędowie 1906-1996

Stanisław Kasperski - Życie codzienne, obrzędy i zwyczaje mieszkańców Urzędowa u progu XX wieku

Anna Wnuk - Gmina Urzędów w pierwszej połowie XX w.

Wit Szymanek - Szkolnictwo i oświata w Urzędowie w latach 1900 – 1945

Zdzisław Latos - Z dziejów rzemiosła i handlu w Urzędowie

Stanisław Tompolski - Rolnictwo w gminie Urzędów w XX wieku

Grażyna Michalska, Jadwiga Teodorowicz-Czerepińska, Jacek Studziński, Lukasz Michalski - Królewski Urzędów - miasto warowne

Zofia Zinserling - Panny Zembrzuskie z Moniak

Wojciech Ambrożkiewicz - Jest w orkiestrach dętych jakaś siła... 

 

Wilkołaz

Przewodnik po Gminie Wilkołaz

Adolf Sowiński - Wikary z Wilkołazu

 

Różne

Wykaz prac magisterskich związanych z Urzędowem i nie tylko

Danuta Bijak - Zarys dziejów szkoły w Ostrowie

Henryk Kowalczyk - Wczoraj i dziś oświaty w Skorczycach

Stanisław Surdacki - Praxyteles z Urzędowa

Tadeusz Moch - 24 Pułk Ułanów

ks. Aleksander Baca - Ksiądz prałat Józef Grajek - Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata

Wit Szymanek - Przebieg pierwszej wojny światowej 1914 - 1915 na Ziemi Urzędowskiej

Józef Gałkowski - Stosunki społeczno-gospodarcze i polityczne na ziemiach polskich na przełomie XIX i początku XX wieku

Dominik Wośko - Budujemy nowy dom

Małgorzata Anna Ciosmak - Wody mineralne w Polsce

Zbigniew Wichrowski - Archeologiczne badania powierzchniowe na terenie gminy Urzędów

Strona główna Biografie O autorze Archiwum Ulubione Opinie i propozycje

Ostatnia aktualizacja tej witryny 22-11-04