WILKOŁAZ II

Pierwotna nazwa wsi brzmiała Wola Wilkołaska. Jej lokację Władysław Jagiełło powierzył w 1421 r. Bartoszowi z Krzczonowa, nadając mu m.in. sołectwo, karczmę i młyn. Wieś została założona w dąbrowie, po obu brzegach Urzędówki. W drugiej połowie XVI w. na terenie Wiłkołaza znajdował się dwór, dwa folwarki; jeden stary, drugi zwany Wymysłów założony w 1544 r., młyn, sześć karczm i 49 kmieci na półłankach.  Własność królewską stanowiła do początku XVI w., po czym przeszła w ręce prywatne podobnie jak Wilkołaz i w końcu XVI w. włączono ją do ordynacji Zamoyskich. Po raz ostatni wzmiankowana jako samodzielnie istniejąca miejscowość w k. XVIII w., następnie wchłonięta przez Wilkołaz.

Wykopaliska

Kuźnia

Dom Kultury

Kapliczka

Stara kuźnia